Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam

Lời mở đầu Chương I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH YNG SHIN VIỆT NAM 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH YNG SHIN VIỆT NAM 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam 1.2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam 1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam 1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm vừa qua. 1.3.1. Các sản phẩm chủ yếu của Công ty qua các năm. 1.3.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty qua các năm. Chương II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 2.1. Tình hình chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm của công ty TNHH YNGSHIN Việt Nam 2.1.1. Tình hình chất lượng sản phẩm của công ty 2.1.2. Hoạt động kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm 2.1.3. Hoạt động xử lý sản phẩm không phù hợp 2.1.4. Hoạt động khắc phục phòng ngừa 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng sản phẩm 2.2.1. Tình hình quản lý máy móc thiết bị của công ty 2.2.2. Tình hình quản lý vật tư thành phẩm của công ty 2.2.3. Yếu tố về môi trường, thị trường và hiệu lực cơ chế quản lý 2.2.4. Yếu tố về sử dụng nguồn lực 2.2.5. Yếu tố về công nghệ chế tạo 2.3. Đánh giá công tác nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH YNGSHIN VIET NAM. 2.3.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm. 2.3.2 Sự chấp nhận của khách hàng về sản phẩm của Công ty. 2.3.3 Sự chuẩn bị nguyên vật liệu, máy móc thiết bị khi đưa vào sản xuất 2.3.4 Những thành tựu đã đạt được 2.3.5 Những hạn chế và tồn tại 2.3.6 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác nâng cao chất lượng của Công ty Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH YNG SHIN VIỆT NAM 3.1. Định hướng phát triển của Công ty 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH YNGSHIN Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hế quản lý Ngày nay trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong thị trường nước hoa quả ép không ga thì nhu cầu thị trường là xuất phát điểm của quá trình quản lý chất lượng sản phẩm, nó tạo động lực định hướng cho việc hoàn thiện chất lượng sản phẩm, các sản phẩm có thể được đánh giá cao ở thị trường này nhưng lại không dược đánh giá cao ở thị trường khác. Nhu cầu thị trường thường xuyên thay đổi ở trong nước cũng như ở trên thế giới về tính năng, số lượng, chủng loại, tính an toàn, thẩm mỹ,…vì vậy phải nghiên cứu thận trọng công tác điều tra và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng như thói quen, khả năng thanh toán nhằm đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên thị trường mình đang chiếm lĩnh. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp không thể tồn tại một cách biệt lập mà luôn có mối quan hệ chặt chẽ và chịu ảnh hưởng mạnh mẽcủa tình hình chính trị – xã hội và cơ chế quản lý của nhà nước, cơ chế quản lý vừa là điều kiện cần thiết để tác động đến phương hướng tốc độ cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty trên cơ sở một hệ thống pháp luật chặt chẽ, quy định những hành vi và trách nhiệm của nhà sản xuất đối với Nhà nước và người sử dụng thì Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của nhà sản xuất nhằm bảo vệ người sử dụng. Nhà nước cần xây dựng các chính sách thưởng phạt về chất lượng vì nó ảnh hưởng tới tinh thần của nhà sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, việc khuyến khích và hỗ trợ của Nhà nước đối với nhà sản xuất thông qua các chíng sách về thuế, tài chính là những điều kiện để đảm bảo chất lượng, chú trọng theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả tổng hợp của lực lượng sản xuất. Ngoài ra điều kiện tự nhiên cũng là nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm như khí hậu, mưa bão…do vậy nhà sản xuất cần chú ý bảo quản và phòng chống các nhân tố gây tác động tới chất lượng sản phẩm của mình. 2.2.4 Yếu tố về sử dụng nguồn lực Đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thì con người là nhân tố vô cùng quan trọng, nó quyết định tới chất lượng sản phẩm, vì con người tham gia vào tất cả các quá trình sản xuất bao gồm toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, trình độ chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm, ý thức, tinh thần, trách nhiệm và sự năng động sáng tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Chính vì lý do trên mà hàng năm Công ty đã có chính sách đào tạo mới, đào tạo lại cán bộ công nhân viên đang công tác tong Công ty. Song song với việc trên thì công tác tuyển dụng cán bộ mới luôn được công ty áp dụng chế độ đãi ngộ thoả đáng để kích thích sự hăng hái làm việc của người lao động. 2.2.5 Yếu tố về công nghệ chế tạo Ngày nay công nghệ khoa học đã và đang trở thàmh lực lượng sản xuất trực tiếp, do đó chất lượng sản phẩm của Công ty không những phảo gắn liền mà còn bị quyết định bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự ứng dụng những công nghệ mới nhằm đảm bảo cho việc sản xuất của Công ty ngày càng cung cấp cho thị trường đa dạng các loại sản phẩm. Chính vì vậy những chuẩn mực về chất lượng thường xuyên trở nên lạc hậu, do vậy đối với Công ty hiện nay phải làm chủ được khoa học công nghệ luôn ứng dụng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất những thành tựu khoa học kỹ thuất vào sản xuất, đây cũng là vấn đề quyết định đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm gps phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty hiện nay thì máy móc thiết bị và công nghệ đóng vai trò quan trọng, nó tác động mạnh mẽ và trực tiếp tới chất lượng sản phẩm, vì mức độ chất lượng sản phẩm phụ thuộc rấtnhiều vào trình độ hiện đại, cơ cấu, tính đồng bộ, tình hình bảo dưỡng, duy trì khả năng làm việc. Trình độ công nghệ của Công ty không thể tách rời trình độ công nghệ của Nhà nước và các nước tiên tiến trong khu vực. Muốn chất lượng sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh thì phải đáp ứng được công nghệ phù hợp, trong khi hiện nay nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và khan hiếm, thì việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thì mới đạt được sản phẩm có chất lượng cao với chi phí hợp lý nhất. 2.3. Đánh giá công tác nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH YNGSHIN VIET NAM. Chất lượng sản phẩm được cấu thành từ các yếu tố trình độ, công nghệ, máy móc thiết bị và tay nghề của công nhân, nguyên vật liệu và bao chùm hết thẩy là chính sách chất lượng, trình độ quản lý chất lượng, quản lý sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty. Trong thời gian qua Công ty đã đầu tư hơn hai tỷ cho lắp đặt phân xưởng sản xuất với máy móc thiết bị tương đối hiện đại và các dụng cụ phụ trợ cần thiết khác. Bên cạnh sự nỗ lực của Công ty vẫn còn một số vấn đề mà Công ty chưa giải quyết kịp thời như còn phải sử dụng máy móc thiết bị cũ, nguyên vật liệu cung ứng chưa kịp thời, công nhân chưa thực sự có tác phong công nghiệp đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm của Công ty. Để phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm của Công ty đồng thời làm sáng tỏ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng ta xem xét các vấn đề sau: Yêu cầu về chất lượng sản phẩm Sự chấp nhận của khách hàng đối với sản phẩm. Sự chuẩn bị nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. 2.3.1 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Đảm bảo chất lượng sản phẩm là mục tiêu lớn của Công ty để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Công ty luôn mong muốn toàn bộ sản phẩm hàng hoá của Công ty được khách hàng chấp nhận và tiêu thụ hết trên thị trường mà không có phàn nàn, khiếu lại hay phản ảnh gì trên mọi phương diện, điếu đó chứng tỏ Công ty đã đảm bảo chất lượng sản phẩm thoả mãn được khách hàng. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty chủ yếu là sản xuất các loại Nước hoa quả ép không ga, sản phẩm của Công ty luôn nâng cao về tính ổn định về chất lượng để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Do đó Công ty luôn ý thức được điều này và đã nghiêm túc thực hiện pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 041/CTN ngày 04/01/2000 đảm bảo trung thực chính xác trong việc thông tin quảng cáo về chất lượng sản phẩm của mình, Công ty luôn bảo lãnh sản phẩm cho khách hàng và giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thu thập mọi ý kiến đóng góp của khách hàng và bồi hoàn thiệt hại do chất lượng sản phẩm không đạt theo quy định của pháp luật. Đảm bảo chất lượng sản phẩm giống như bản hợp đồng giữa Công ty với khách hàng. Đây chính là yếu tố làm tăng lòng tin của khách hàng với Công ty, vì khi khách hàng biết được sự cam kết của Công ty đối với sản phẩm của mình thì trong quá trình sử dụng khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm hơn và trong trường hợp có xảy ra vấn đề gì thì khách hàng cũng sẽ được Công ty tạo điều kiện giúp đỡ. Vì sản phẩm hàng hoá trong quá trình sử dụng, dù có tốt đến đâu vẫn có những trục trặc bất ngờ có thể xảy ra, vì thế để có thể giữ được uy tín cũng như lòng tin của khách hàng thì vấn đề đảm bảo chất lượng đòi hỏi sự quan tâm đóng góp của các thành viên từ lãnh đạo cao nhất tới các thành viên trong Công ty. Việc đảm bảo chất lượng chỉ có thể thực hiện tốt khi người lãnh đạo cấp cao của Công ty ý thức được sự quan trọng của nó và động viên mọi người cùng tham gia cũng như việc gắn lợi ích của họ với lợi ích của Công ty. 2.3.2 Sự chấp nhận của khách hàng về sản phẩm của Công ty. Trong những năm vừa qua tuy sản phẩm hỏng của Công ty không lớn song với điều kiện sản phẩm của mình đang chiếm lĩnh thị trường lớn như vậy thì Công ty đã chú trọng đến tăng cường quản lý sản xuất, quản lý chất lượng nên đã sớm phát hiện và loại bỏ kịp thời những chi tiết không phù hợp của công ty điều đó đã tránh cho Công ty đưa sản phẩm sai hỏng kém chất lượng ra ngoài thị trường. Từ năm 2002 đến nay Công ty đã công bố, thực hiện, nghiêm túc việc bảo hành sản phẩm, khắc phục kịp thời sự cố nhằm giúp cho khách hàng tránh rủi ro và thiệt hại. 2.3.3. Sự chuẩn bị nguyên vật liệu, máy móc thiết bị khi đưa vào sản xuất Để tất cả các sản phẩm tới khách hàng thì Công ty đã tiến hành kiểm tra, thống kê sản phẩm hỏng của mình qua rất nhiều khâu từ nguyên vật liệu, trong quá trình gia công, sản xuất. Dựa trên số liệu thống kê được cán bộ kỹ thuật và công nhân có thể xác định được nguyên nhân gây nên sai hỏng và tìm biện pháp khắc phục ít tốn kém nhất và mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty. Về nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất Công ty đã xem xét cả về số lượng và chất lượng, quy cách phẩm chất khi đưa nguyên vật liệu vào sử dụng thì phải căn cứ vào yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của hồ sơ thiết kế để kiểm tra và nghiệm thu. Phòng kỹ thuật - vật tư chịu trách nhiệm về chát lượng vật tư kỹ thuật do phòng cung cấp cho các phân xưởng. Các phân xưởng sản xuất chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi phát hiện thấy chất lượng vật tư không đảm bảo khi nhận mà vẫn đưa vào sử dụng, tất cả nguyên vật liệu khi đưa vào sản xuất đều phải tổ chức nghiệm thu giữa cán bộ phòng kỹ thuật với cán bộ kỹ thuật sản xuất. 2.3.4. Những thành tựu đã đạt được Ra đời trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, song Công ty đã vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể tuy nhiên còn có những đòi hỏi và thử thách ở phía trước mà Công ty cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa mới có thể đứng vững và phát triển trong thị trường hiện nay. Trong những năm gần đây trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chưa chú trọng và nâng cao chất lượng sản phẩm trong Công ty đã chiếm lĩnh được thị trường với mặt hàng là các loại nước ép hoa quả không ga qua các năm vừa qua doanh thu của sản lượng công nghiệp này đều được tăng lên cụ thể là: - Năm 2003doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng - Năm 2004 doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng - Năm 2005doanh thu đạt trên 17 tỷ đồng 2.3.5. Những hạn chế và tồn tại Trong hoạt động sản xuất kinh doanh những năm vừa qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn rất nhiều khó khăn hạn chế. Để khắc phục những khó khăn này Công ty không thể giải quyết trong chốc lát mà phải có kế hoạch cụ thể, Công ty đã chú ý đầu tư đổi mới, hiện đại hoá máy móc thiết bị, vì công ty mới thành lập, số vốn tự có còn hạn chế nên Công ty vẫn sử dụng một số máy móc thiết bị cũ, cho nên đã không tận dụng được hết công suất bên cạnh đó máy móc thiết bị kiểm tra, hiệu chỉnh cũng lạc hậu kém chính xác. Điều này làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và lãng phí nguyên vật liệu đầu vào, làm tăng giá sản phẩm từ đó dẫn đến khó cạnh tranh cùng các đơn vị bạn. Mặt khác trình độ tay nghề của công nhân bậc trung bình cũng tương đối cao, khó tiếp thu những ý kiến tiên tiến hiện đại, ít có sáng kiến mới, việc tuân thủ quy trình công nghệ, ý thức của họ về chất lượng sản phẩm còn chưa cao, chưa gắn với quyền lợi của mình với những sản phẩm sai hỏng sẽ làm cho năng xuất lao động giảm, cán bộ quản lý chủ yếu còn mang tính ỷ lại không năng động sáng tạo. Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào tuy được kiểm tra nhưng vẫn còn sai sót, quá trình kiểm tra còn thiếu chủ động và kiên quyết, nhiều chi tiết vật liệu phải đổi lại làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất dẫn đến thủ tục phiền hà và ứ đọng vốn, giá cả sản phẩm còn cao hơn đối với thủ cạnh tranh chất lượng sản phẩm của Công ty là hết sức cần thiết cấp bách trong cơ chế thị trường ngày nay. Chỉ có như vậy chất lượng sản phẩm mới được tốt hơn, đa năng hơn nhằm thoả mãn mong muốn của khách hàng, hạ được giá thành sản phẩm mới được tốt hơn, đa năng hơn nhằm thoả mãn mong muốn của khách hàng, hạ được giá thành sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động từ đó mới có thể đưa Công ty đứng vững và phát triển trong thị trường và trong môi trường cạnh tranh khi đất nước ta gia nhập thị trường mậu dịch tự do, bỏ hàng rào thuế quan và cạnh tranh với các Công ty khác trên thế giới. 2.3.6 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác nâng cao chất lượng của Công ty Qua những năm vừa qua sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể song bên cạnh đó cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao và tạo được việc làm cho người lao động vì vậy Công ty đã rút ra những bài học kinh nghiệm như: - Đã giữ được chữ "Tín" bằng các chất lượng sản phẩm và tinh thần phục vụ khách hàng vô điều kiện. - Đã xây dựng và thực hiện tốt việc quản lý kế hoạch quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm bằng các hợp đồng kinh tế đây cũng là biện pháp quản lý rất hiệu quả và gọn nhẹ. - Đã khắc phục được những sai sót không đáng có ở khâu quản lý chất lượng sản phẩm. - Đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám sát quá trình sản xuất sản phẩm - Đã áp dụng thành công những công nghệ mới, máy móc thiết bị mới vào phục vụ sản xuất. Đó là nguyên nhân của năng xuất, chất lượng hiệu quả và tiết kiệm. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH YNGSHIN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển của Công ty Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam đã xác định được những thuận lợi và khó khăn để hoạch định phương hướng sản xuất kinh doanh của mình hiện nay thị trường nước giải khát của Việt Nam có rất nhiều công ty lớn mạnh như Pepsi, Cocacola, Vinamilk…..Ngoài ra trên thị trường Nước giải khát còn rất nhiều sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài. Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam là công ty mới thành lập còn non trẻ so với các đối thủ cạnh tranh lớn như công ty Vinamilk. Nhưng gần 5 năm hoạt động sản xuất, bán hàng tại Việt Nam, thị trường của Công ty đã, đang không ngừng lớn mạnh, được minh chứng bằng khả năng kiểm soát và phủ thị trường, tầm hoạt động rộng lớn trải khắp đất nước cụ thể là 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Hệ thống Nhà phân phối và các đại lý độc quyền trên toàn quốc đã, đang bán các sản phẩm của Công ty đạt 95% là các đại gia phân phối các ngành hàng lớn của các đơn vị nước ngoài tại Việt Nam. Điều đó minh chứng cho định hướng phát triển và sự cung ứng kịp thời nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trên toàn quốc của Công ty trong thời gian qua là hợp lý và đúng đắn. Công ty hiện đang sở hữu một dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, giá thành ổn định, phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Trong tương lai gần Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền để mở rộng sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng cả nước. Với mẫu mã kiểu dáng hiện đại, đẹp mắt, chất lượng cao, ổn định cộng với giá thành phù hợp, hiện các sản phẩm của Công ty đã, đang được đánh giá cao và là một trong những đối thủ cạnh tranh tương xứng của các thương hiệu lớn như Vinamilk, Nestle và một số sản phẩm tương tự được nhập khẩu từ nước ngoài. Trên cơ sở năng lực sản xuất hiện có đánh giá từng đoạn thị trường đó tìm hiểu và áp dụng một số công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Về chất lượng sản phẩm - Duy trì và củng cố hơn nữa mối quan hệ với các bạn hàng, mở rộng thị trường ra các địa bàn mới và mở rộng quan hệ nhà sản xuất - khách hàng ở nhiều qui mô và tầm mức khác nhau. - Tăng cường hoạt động tìm kiếm, nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm và đưa công tác marketing của công ty thành một khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất của công ty. - Thiết kế và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với các nhà phân phối lớn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước Sau khi xem xét và nghiên cứu ở trên, cần phải khẳng định rằng việc quản lý và đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm là điều kiện sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Sau thời gain thực tập và phân tích thực trạng của công ty về chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng thì vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở đây là cần thiết và cấp bách hơn cả. Để có thể tồn tại và phát triển cạnh tranh thắng lợi mở rộng thị trường, tăng thị phần thì công ty cần phải thực hiện thành công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hiện nay vai trò của hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2000 là vô cùng quan trọng việc áp dụng nó với công ty là rất cần thiết. Song với thực trạng của công ty hiện nay phải lấy tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001-2000 để thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm của mình trong tương lai, đồng thời công ty phải xây dựng và quản lý doanh nghiệp và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của hệ thống ISO9001-2000 sau thời gian thực tập tại công ty với việc phân tích thực trạng việc nâng cao chất lượng sản phẩm tại Côngty và được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty. Đặc biệt là sự hướng dẫn của cô giáo, PGS.TS Ngô Kim Thanh em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH YNGSHIN Việt Nam. 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH YNGSHIN Việt Nam 3.2.1. Đầu tư đổi mới công nghệ có trọng điểm, thay thế dần máy móc thiết bị đã lạc hậu và đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất Cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật các nhân tố máy móc thiết bị công nghệ ngày càng trở nên quan trọng giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trình độ công ty sản phẩm phụ thuộc vào công nghệ máy móc thiết bị, việc áp dụng những công nghệ máy móc thiết bị phù hợp sẽ nâng cao năng suất lao động tiết kiệm nguyên vật liệu hạ giá thành sản phẩm mở rộng hiệu quả kinh doanh tăng khả năng cạnh tranh cho công ty. Với công nghệ sản xuất máy móc thiết bị của công ty đều được nhập khẩu của Mỹ, trong đó có một số máy móc thiết bị cũ của Trung Quốc đã hết khấu hao song vẫn còn sử dụng nên đã làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Tình hình hiện nay ở công ty để có thể áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO9001-2000 thì công việc trước mắt để nâng cao chất lượng sản phẩm là thực hiện đổi mới, thay thế dần sửa chữa và mua mới máy móc thiết bị là việc cần làm đầu tiên của công ty. Vì vậy để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo chỉ tiêu ISO9001-2000 thì đòi hỏi công ty phải tổ chức cải tiến công nghệ máy móc thiết bị cũng như hoàn thiện phương pháp tổ chức, phương pháp quản lý. Do nguồn tài chính có hạn công ty chưa cùng một lúc có thể mua sắm thay thế hết máy móc thiết bị cũ và lạc hậu mà chỉ thực hiện thông qua việc bảo dưỡng và đổi mới có trọng điểm tiến tới đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất. Để thực hiện việc này trước hết ban lãnh đạo công ty phải chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới nghiên cứu các vấn đề sau: + Nghiên cứu kỹ thuật bao gồm: - Quy trình sản xuất vận hành - Công nghệ đi lên với máy móc thiết bị - Công suất máy móc thiết bị. - Trình độ tiên tiến của máy móc thiết bị + Nghiên cứu thị trường: - Giá cả, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm - Phụ tùng thay thế dự phòng khi cần - Bí quyết công nghệ và trang thiết bị phù hợp. + Nghiên cứu hiệu quả kinh tế - Tính toán chi phí lợi ích - So sánh hiệu quả Để đủ vốn cho nhu cầu đổi mới công nghệ, trang thiết bị công ty có thể huy động vốn từ các nguồn vốn như: - Vốn tự có - Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng - Vay cán bộ công nhân trong công ty Khi thực hiện hạch toán kinh doanh công ty chưa đủ khả năng nên buộc phải thực hiện phương thức huy động mua sắm máy móc thiết bị đầu tư cho kỹ thuật công nghệ nhưng thiết bị mới và công nghệ mới lại có giá thành lắp đặt tương đối cao nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Công ty phải tăng cường tích luỹ nguồn vốn tự có giảm vốn vay chịu lãi suất cao. Để có tích lũy công ty phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, tăng doanh thu và nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Đổi mới công nghệ máy móc thiết bị chính là biểu hiện thực tế của việc nâng cao trình độ sản xuất, tiếp cận với thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới các công nghệ máy móc thiết bị hiện đại được sử dụng có tác dụng làm tăng độ chính xác, an toàn sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm phế phẩm, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với đầu tư thiết bị hiện đại công ty phải tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ. Đầu tư thỏa đáng cho việc mua sắm thiết bị phụ tùng thay thế dự phòng, đầu tư vào máy móc thiết bị là một quá trình lâu dài và gắn liền với hiệu quả kinh tế nên cần tránh tình trạng không tận dụng hết khả năng của máy móc thiết bị hay nhập thiết bị cũ đã bị nỗi thời. Đổi mới công nghệ đi đôi với tiếp thị công nghệ mới chuẩn bị đội ngũ cán bộ kỹ thuật và đào tạo công nhân để có khả năng vận hành và khai thác sử dụng công nghệ mới đó có hiệu quả đồng thời tổ chức lại sản xuất. Tổ chức sản xuất nhằm phân công đúng người đúng việc, đúng khả năng, đảm bảo nghiêm ngặt qui trình công nghệ. 3.2.2. Nâng cao trình độ tay nghề, ý thức tổ chức cho người lao động và thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi và công nhân có tay nghề cao Con người là yếu tố trọng tâm của quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh, phụ thuộc vào trình độ, chất lượng con người và việc quản lý con người. Trong công ty hiện nay cũng tồn tại tác phong công việc chưa rõ nét, tính kỷ luật công nghệ chưa cao, chưa có niềm say mê công việc. Do vậy nên đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động là công việc cần phải tiến hành một cách liên tục giúp người lao động thực hiện chức năng nhiệm vụ chính một cách tự giác và có sự am hiểu hơn về công việc của họ. Nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý. Tay nghề kiến thức của người lao động của công ty hiện nay có thể thực hiện theo hai phương pháp sau: Thứ nhất: trong việc tổ chức đào tạo công ty cần căn cứ vào đối tượng cụ thể để có hình thức đào tạo tương ứng mới có hiệu quả. Đào tạo cán bộ quản lý: là đào tạo, trang bị kiến thức về quản lý kinh doanh hiện đại các phương pháp quản lý chất lượng hiện đại, thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước. Đào tạo bằng cử đi học ở các trường đại học như Bách Khoa, Kinh Tế, Thương Mại để nâng cao trình độ cho bộ phận lập tiêu chuẩn chất lượng định mức đảm bảo sát với thực tiễn tình hình cạnh tranh hiện nay, đảm bảo tiết kiệm thoả mãn với nhu cầu của khách hàng. Đào tạo đội ngũ công nhân: để đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh khi thực hiện tiến tới áp dụng hệ thống chất lượng ISO9001-2000 và đạt được doanh thu kế hoạch năm 2005 là trên 17 tỷ đồng) thì nhu cầu lao động cũng phải tăng nên cả về số lượng và chất lượng. Trước hết công ty cần quan tâm hơn đối với công nhân viên hiện có của Công ty bằng những chính sách đãi ngộ, ngoài ra công ty nên tuyển công nhân trẻ để tiến hành trẻ hóa đội ngũ lao động, hầu hết được tuyển từ các trường công nhân kỹ thuật vì từ nguồn này công ty sẽ có đội ngũ công nhân kỹ thuật bậc ba trở nên. Để làm được điều này công ty sẽ áp dụng hình thức kèm cặp tại xí nghiệp đội xưởng vừa học lý thuyết vừa thực hành là thích hợp hơn cả là vì thời gian đào tạo ngắn mà chi phí đào tạo lại không cao. Hơn nữa việc áp dụng hình thức này không gây xáo trộn về mặt nhân lực duy trì liên tục tính sản xuất làm cho người được đào tạo có kỹ năng thực hành cao hơn rút ngắn thời gian đào tạo hơn với phương thức này có thể công nhân bậc cao kèm cặp người bậc thấp hơn về chuyên môn hoặc thuê chuyên gia về hướng dẫn nếu áp dụng thành công phương thức này công ty sẽ đạt được yêu cầu đào tạo cho công nhân sản xuất biết chắc, hiểu sâu một nghề và biết thêm nhiều nghề để có khả năng kiêm nhiệm. Đây cũng là phương châm đào tạo nhân lực trong điều kiện ngày nay, ngoài ra để nâng cao tay nghề lao động gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của họ bằng biện pháp hành chính, biện pháp quản lý giỏi, sản xuất không có phế phẩm để các xí nghiệp học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó công ty thực hiện tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt nội qui, qui định và kỷ luật lao động đồng thời phải xử lý nghiêm minh các vi phạm công ty cần phải phát động phong trào cải tiến kỹ thuật công nghệ phương pháp qui trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc thành lập ra nhóm chất lượng trong mỗi đội sản xuất. - Thứ hai: Công ty nên có chính sách đãi ngộ cán bộ và công nhân giỏi là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao công ty tiết kiện được chi phí đào tạo thông qua chính sách tiền lương, tiền thưởng. Đồng thời công ty cần thực hiện chính sách như: - Cử nhân viên kỹ thuật đi đào tạo ở trình độ cao hơn,. - Huấn luyện kỹ sư trên dây truyền sản xuất - Tổ chức thi tay nghề giỏi thử phát minh sáng chế - Đề bạt người lao động khi người lao động có những biểu hiện tiến bộ hơn về tay nghề, trả lương cao hơn, tạo điều kiện làm việc tốt hơn để họ có điều kiện tự khẳng định mình hơn. - Có chế độ khuyến khích vật chất - Với công nhân bậc 5 trở nên ngoài việc thưởng bằng lương còn thưởng bằng số ngày nghỉ phép là 20 ngày và tăng cao phụ cấp lao động hơn. - Với cán bộ kỹ thuật giỏi mỗi sáng kiến đóng góp được thưởng 2% so với giá trị sáng kiến đó. - Chỉ đề bạt vào vị trí lãnh đạo những người có đức có tài thể hiện tinh thần trách nhiệm trình độ chuyên môn, trình độ quản lý phù hợp với cơ chế thị trường. - Có biện pháp xử lý thỏa đáng đối với những cán bộ không đảm bảo công việc không có chuyên môn bằng biện pháp bố trí công việc khác bằng biện pháp thích hợp hơn. Việc thu hút cán bộ kỹ thuật công nhân giỏi lành nghề là một hình thức không phải dễ nếu như họ sẽ phải làm trong một môi trường thuận lợi không có khả năng để họ phát huy năng lực sáng tạo hoặc không có khả năng thăng tiến hoặc với mức thu nhập không xứng đáng với khả năng của họ. Chính vì vậy đối với công ty ngoài việc trả mức lương tương xứng với khả năng làm việc của mỗi người còn phải tạo một môi trường làm việc hiệu quả để có thể phát huy hết khả năng của mọi người. Như vậy việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện nghiêm túc đúng đắn sẽ đem lại hiệu quả tích cực đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thông qua quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế được bồi dưỡng những kiến thức phù hợp với kinh tế thị trường tư duy sáng tạo sẽ phát huy kích thích tinh thần làm việc trông nghề công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật cao sẽ giảm thao tác thừa, tiết kiệm được thời gian, nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành và thu nhập của người lao động được nâng cao. Hiện nay mức thu nhập bình quân trong công ty là 2.150.000 đồng/tháng sẽ được tăng lên là 2.950.000 đ/tháng. 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng 3.2.3.1 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2000 Trong những năm qua công ty đã cố gắng khắc phục tình trạng kém chất lượng, làm cho chất lượng sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo được thế cạnh tranh cao. Tuy nhiên so với yêu cầu ngày càng cao của thị trường chất lượng sản phẩm của công ty nhìn chung vẫn còn thấp. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do công ty còn thiếu chính sách chất lượng. Để cho việc triển khai công tác quản trị chất lượng ở công ty đạt được hiệu quả cao, Mặt khác chính sách chất lượng giúp cải thiện các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức cung ứng vật tư, qua đó người tiêu dùng hiểu rõ hơn về Công ty từ đó lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với mình hơn. Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách chất lượng trong Công ty buộc ban lãnh đạo phải tập trung suy nghĩ sâu sắc và toàn diện đối với chất lượng của sản phẩm của mình đánh giá được chỗ mạnh yếu so với đối thủ và nắm bắt rõ hơn nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời chính sách chất lượng cũng cung cấp cho mọi người mọi đơn vị sản xuất trong Công ty cũng như ngoài công ty những thông tin quan trọng về mục tiêu và định hướng phấn đấu về chất lượng sản phẩm, qua đó mọi người thấy xu thế phát triển của Công ty mình tự xác định cho đơn vị cá nhân mục tiêu phấn đấu cụ thể phù hợp với chính sách chất lượng. Tại sao Công ty cần phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2000 vì hiện nay các tổ chức công nghệ thương mại hoặc chính phủ đều mong muốn cung cấp sản phẩm của mình sao cho thỏa mãn với nhu cầu của người tiêu dùng. Cạnh tranh trên toàn cầu đã dẫn đến đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng các yêu cầu của khách hàng thường được nêu trong yêu cầu kỹ thuật tuy nhiên các yêu cầu kỹ thuật đó có thể không đảm bảo được rằng mọi yêu cầu của khách sẽ hoàn toàn được đáp ứng nếu như vô tình các sai sót trong hệ thống tổ chức cho việc đảm bảo cung cấp sản phẩm. Kết quả là mối quan tâm trên đã dẫn tới việc xây dựng các tiêu chuẩn và bản hướng dẫn nhằm hoàn thiện cho các yêu cầu kỹ thuật các tiêu chuẩn của bộ ISO9001-2000 nhằm cung cấp một hệ thống tiêu chuẩn cốt yếu chung có thể áp dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như các hoạt động khác. Các tiêu chuẩn trong bộ ISO9001-2000 mô tả các yếu tố mà hệ thống chất lượng nên có nhưng không mô tả cách thức mà một tổ chức thực hiện cụ thể các yếu tố này. ISO9001-2000 là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt nhất được thực hiện trong nhiều quốc gia và khu vực đồng thời được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia của nhiều nước. Thực trạng hiện nay của Công ty chưa có giấy chứng nhận về chất lượng của các tổ chức đánh giá về chất lượng Việt Nam và trên Thế giới khi Công ty đã được cấp giấy chứng nhận về chất lượng thì đó sẽ là một công cụ cạnh tranh hữu hiệu đối với thị trường trong nước đặc biệt nó sẽ là tiền đề cho việc hội nhập AFTA và WTO của Việt Nam khi Công ty áp dụng đảm bảo chất lượng ISO9001 thì dựa vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình công ty sẽ chọn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 đây là mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế sản xuất và lắp đặt dịch vụ. Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này Công ty cần phải thực hiện các bước sau: - Cam kết áp dụng ISO9001 của ban lãnh đạo Công ty trong đó Giám đốc là người đề ra cam kết đầu tiên cùng ban lãnh đạo về việc áp dụng ISO9001- xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của Công ty. - Thành lập ban chỉ đạo và lực lượng điều phối trong quá trình áp dụng ISO9001 Công ty cần phải mất từ 6 tháng đến 1 năm do đó phải thành lập ban lãnh đạo có nhiệm vụ đề ra chương trình để áp dụng ISO9001-2000. Ban chỉ đạo gồm 2 người phòng kế hoạch - kinh doanh, 2 người phòng kỹ thuật và Giám đốc. Trong suốt quá trình tiến hành thực hiện ISO9001-2000 ban lãnh đạo Công ty có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách chất lượng tuyên truyền cho toàn Công ty để biết thực hiện ISO9001-2000. - Xây dựng và hoàn thiện chính sách chất lượng. Khi thực hiện quản lý chất lượng điều quan trọng là phải có mục tiêu chất lượng đúng đắn và những biện pháp để thực hiện mục tiêu đó. Điều này được mô tả bằng chính sách chất lượng do Giám đốc viết sau đó công bố cho toàn nhân viên trong Công ty một chính sách chất lượng trong đó thực hiện các nguyên tắc như: + Coi nhà cung ứng là một bộ phận không thể tách rời của Công ty + Mọi thành viên của Công ty đều là nhà cung ứng và là khách hàng, những đồng nghiệp để chất lượng không ngừng cải tiến trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. + Tổ chức giáo dục, đào tạo nhân viên có kỹ năng cần thiết để cải tiến kết quả công việc. Như vậy Công ty có chính sách chất lượng đúng đắn thì lãnh đạo có thể xây dựng hệ thống chất lượng thích hợp, thực hiện phương thức quản lý tiên tiến nhất trong Công ty, xây dựng được nội bộ đoàn kết nhất trí để thành lập phong trào quần chúng làm chất lượng. Qua thực trạng Công ty đòi hỏi của thị trường, nội dung chính sách Công ty phải thể hiện rõ: - Chính sách mô tả được thực trạng về công nghệ nhân lực, vốn, nguyên liệu, thực trạng về chất lượng của Công ty với đối thủ cạnh tranh để tìm ra điểm mạnh yếu từ đó phân tích đánh giá và đưa ra chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng xuống còn dưới 1% hoặc bàn giao công nghệ theo đúng trình độ của hợp đồng. - Chính sách chất lượng dự đoán tình hình thị trường và tính cấp bách của công tác chất lượng đối với sự sống còn của Công ty. - Xây dựng qui chế chất lượng và phương thức kiểm tra chất lượng: thể hiện rõ quyền hạn cũng như mối quan hệ của các cá nhân bộ phận liên quan, chất lượng sản phẩm nâng cao đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý chất lượng tốt tổ chức khoa học, đúng đắn, hài hòa, đồng bộ mới giúp cho các hoạt động diễn ra nhẹ nhàng cân đối tránh đồng chất lãng phí về nhân lực. Đồng thời chất lượng sản phẩm tốt ta không chỉ coi trọng khâu kiểm tra sản phẩm cuối cùng mà công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quy phạm của công nghệ trong sản xuất sản phẩm. Không nên coi kiểm tra là trách nhiệm của phòng kỹ thuật, KCS và công nhân trực tiếp sản xuất còn cán bộ lãnh đạo và các phòng ban khác thì không liên quan gì. Do đó để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao không chỉ là trách nhiệm của công nhân sản xuất trực tiếp mà là của toàn bộ công nhân viên trong Công ty nhà quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn đã cam kết của ISO. - Khi đã áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO thì phải viết sổ tay chất lượng thủ tục hướng dẫn công việc, xác định chính sách chất lượng mục tiêu chất lượng, phân công trách nhiệm quyền hạn, giới thiệu thủ tục văn bản của hệ thống chất lượng ISO9001-2000. Thủ tục chất lượng mô tả biện pháp kiểm soát điều phối hoạt động ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Hướng dẫn công việc quy định chi tiết công việc hướng dẫn thực hiện trong và chuẩn mực chấp nhận. Hồ sơ chất lượng được chuẩn bị và duy trì để việc áp dụng có hiệu quả của hệ thống chất lượng đã lập văn bản. - Để thực hiện theo tài liệu hệ thống chất lượng thì ban lãnh đạo và lực lượng nhân viên hướng dẫn mọi người trong Công ty thực hiện theo trình tự cam kết viết trong sổ tay chất lượng. - Khi áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng thì Công ty phải đánh giá nội bộ qua việc tổ chức thuê tư vấn cùng ban lãnh đạo đánh giá quá trình thực hiện như: + Công ty phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty để đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp trước những sản phẩm đã đưa ra thị trường của mình và đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các sản phẩm đó. + Công bố sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn đã công bố. - Khắc phục sai lỗi khi đã đánh giá: khi đã đánh giá khi có sai lỗi phải tiến hành phân tích và đưa ra biện pháp khắc phục. - Lựa chọn tổ chức và đánh giá đăng kí chất lượng Công ty sẽ lựa chọn một tổ chức đánh giá trong nước đang kí nhận, chứng nhận chất lượng cho sản phẩm mình làm ra. - Công bố kết quả khi đã áp dụng thành công tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001-2000 vào Công ty thì Công ty sẽ được lợi ích lâu dài, trước hết Công ty có một hệ thống quản lý chất lượng mang tính quốc tế tạo được phong trào vì chất lượng trong Công ty từ lãnh đạo đến công nhân đều hiểu và biết làm thế nào để tạo chất lượng sản phẩm tốt. - Tạo quan hệ thuận lợi với các bạn hàng cung ứng - Xây dựng lòng tin với các khách hàng. - Tạo lợi ích lâu dài và có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt. - Tạo danh tiếng cho Công ty, tăng khả năng cạnh tranh buộc Công ty phải thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng để giữ vững được giấy chứng nhận. Nhờ vậy chất lượng luôn được cải tiến, sản phẩm đạt 100% chính phẩm, nguyên vật liệu không bị lãng phí. Để thực hiện được việc này thì Công ty cần phải có những điều kiện như: - Công ty cần phải tăng thêm nguồn vốn của mình bằng bằng vay ngân hàng hoặc huy động vốn nhàn rỗi của nhân viên trong Công ty. - Có sự đồng lòng nhất trí của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. - Ban lãnh đạo phải thấy được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và thấy được sự không phù hợp của cách quản trị chất lượng hiện tại và thấy được lợi ích của việc áp dụng ISO9001-2000 trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. - Về thiết bị sản xuất và thiết bị kiểm tra phải có đủ năng lực phải được đầu tư sửa chữa lại và đổi mới. 3.2.3.2 Giáo dục đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kiến thức về quản lý chất lượng Đào tạo kiến thức chuyên môn về quản lý chất lượng là vấn đề hàng đầu quan trọng trong quản lý chất lượng. Là một khâu có ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo cho sự thành công của Công ty khi thực hiện hệ thống ISO9001-2000. Thực trạng hiện nay của Công ty do sự hiểu biết của cán bộ công nhân viên về chất lượng là quản lý chất lượng còn hạn chế, ngay cả một số cán bộ còn rất mơ hồ. Vì vậy trước mắt Công ty cần phải có biện pháp để nâng cao trình độ tay nghề của cán bộ, công nhân viên đồng thời nâng cao hiểu biết của mọi thành viên về chất lượng cũng như vậy hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO9001-2000. Đối với Giám đốc thì chương trình đào tạo sẽ tập trung vào những vấn đề có tính chiến lược dài hạn như xây dựng chính sách chất lượng, các nguyên lý cơ bản của ISO9001-2000, các bước xây dựng tiến hành và yêu cầu trong quá trình thực hiện hệ thống đó. Có thể thực hiện đào tạo bằng thuê chuyên gia tư vấn hoặc bố trí tham gia các lớp huấn luyện về chất lượng do cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng mở hàng năm. Với tình hình thực trạng của Công ty hiện nay thì Công ty nên lựa chọn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO9001 mô hình chất lượng đảm bảo chất lượng trong thiết kế sản xuất lắp đặt dịch vụ. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý trung gian: bao gồm các phòng ban trực tiếp quản lý về chất lượng, hoạt động của các bộ phận do mình phụ trách. Đối với các bộ phận này thì cần phải giới thiệu trực tiếp từng yêu cầu tiêu chuẩn của bộ ISO9001-2000 trong các bộ phận. Riêng đội ngũ kiểm tra chất lượng cần phải đặc biệt quan tâm đến đào tạo những kiến thức liên quan đến công cụ kỹ thuật kiểm tra chất lượng. Có thể thuê chuyên gia hoặc cử cán bộ cao cấp tổ chức lớp đào tạo. Đối với công nhân sản xuất thì cần phải tiếp cận trực tiếp, tham gia quá trình quản lý chất lượng. Việc công nhân viên tham gia nhận dạng giải quyết những vấn đề chất lượng không những nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn nâng cao tinh thần và sự thoả mãn nâng cao kỹ thuật, giảm thời gian nghỉ việc và bỏ việc nhằm tăng năng suất lao động. Do đó Công ty cần phải giáo dục và đào tạo về ISO9001-2000 sao cho hợp lý hơn. Song để khuyến khích việc thiết lập một ý thức tự giác về chất lượng thì Công ty cần có biện pháp khuyến khích vật chất theo quy chế thưởng phạt nghiêm minh. Công ty cần dựa vào mức độ quan trọng của từng bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng của Công ty, có thể nhận phần thưởng thành 2 phần và phần cứng và phần mềm. Từ đó sẽ khuyến khích trách nhiệm mọi người với công việc, khuyến khích họ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn hằng năm Công ty sẽ trích 3-5% lợi nhuận để lập quỹ khen thưởng và phúc lợi sẽ nâng cao sức mạnh tổng hợp từ đó sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời Công ty nên có những giải thưởng cho những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, một ca làm việc không có lỗi, một tuần làm việc không có lỗi, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tìm chất lượng ISO9001-2000 hàng tháng giữa các phân xưởng với nhau để học tập lẫn nhau nhằm trau dồi rút kinh nghiệm. 3.2.4 Sắp xếp tổ, chức lao động của Công ty đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nữa Hiện nay trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì đội ngũ lao động gián tiếp của Công ty còn chiếm tỉ lệ tương đối cao 39% trong tổng số lao động của toàn Công ty song việc bố trí sắp xếp cán bộ chưa được hợp lý điều này làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung cũng như hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm nói riêng. Điều đó đòi hỏi Công ty cần phải bố trí sắp xếp lại lao động sao cho hợp lý. Trước khi bố trí sắp xếp lại lao động Công ty cần phải tiến hành các công việc như: - Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại năng lực và trình độ của toàn bộ công nhân viên trong các phòng ban chức năng của Công ty để xác định chính xác năng lực của từng người. - Khảo sát tìm hiểu nhu cầu lao động của từng phòng ban như số lượng, trình độ trong hiện tại cũng như trong tương lai để có kế hoạch bố trí lại lao động cho hợp lý hơn. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay đặc biệt là trong thị trường Nước giải khát luôn cạnh tranh khốc liệt do đó Công ty muốn tồn tại và phát triển thì cần phải trả lời chính xác được 3 câu hỏi: sản xuất là gì ? sản xuất cho ai? và sản xuất như thế nào ? có nghĩa là việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng là điều rất quan trọng nó tránh cho Công ty tình trạng đi chệch hướng nhu cầu thị trường và từng bước đạt chất lượng tối ưu. Đối với khách hàng hiện nay thì chi phí bỏ ra để có được sản phẩm và sử dụng sản phẩm không đơn thuần là tiền bạc mà còn hao phí cả về sức lực, thời gian, tinh thần để tìm kiếm mua sắm. Do đó sự thoải mái và ưa chuộng của khác hàng có thể chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt quá trình mua hàng, sử dụng và dịch vụ sau bán. Do đó chất lượng sản phẩm phải được định hướng bởi khàng hàng là một yếu tố chiến lược dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách hàng. Muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đòi hỏi Công ty phải luôn nhạy cảm với những thay đổi của thị trường và khách hàng. Đồng thời để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đòi hỏi phải có ý thức phát triển công nghệ. Khả năng đáp ứng nhanh, linh hoạt theo yêu cầu của thị trường giảm tối thiểu sai lỗi, khuyết tật, không có sự khiếu nại của khách hàng. Như vậy thỏa mãn nhu cầu khách hàng trực tiếp, gián tiếp tác động tới nâng cao chất lượng sản phẩm, việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng cần được bắt đầu trước hết từ công tác nghiên cứu thị trường, muốn đạt được mục tiêu kinh doanh và cạnh trang trên thị trường thì Công ty cần phải lựa chọn những đoạn thị trường mà Công ty có khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay ở Công ty chưa có một bộ phận marketing độc lập, điều này có thể nói rằng Công ty chưa nhận thức được vai trò và lợi ích mà hoạt động marketing đem lại, hiện nay việc điều tra nghiên cứu thị trường chỉ do một số nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh đảm nhận. Trong thực tế thì Kinh doanh kiêm rất nhiều chức năng và nhiệm vụ như kế hoạch, kinh doanh, vật tư, nghiên cứu thị trường… do vậy Công ty nên thành lập một bộ phận marketing độc lập là rất cần thiết, nhân viên marketing sẽ phải tổng hợp các thông tin về chất lượng như mẫu mã sản phẩm, thị hiếu của người tiêu dùng. Công tác nghiên cứu thị trường rất to lớn đối với sự tồn tại và phát triển Công ty, do đó lãnh đạo Công ty cần có những quy trình cụ thể và mục tiêu phương hớng, chính sách hoạt động cho cán bộ nghiên cứu thị trường đồng thời phải tạo điều kiện để cung cấp đầy đủ tài liệu, trang bị và phương tiện để thu thập và xử lý thông tin có hiệu quả. Khi khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty ít khiếu nại không phải vì sản phẩm của Công ty đã đạt yêu cầu mà vì họ không hiểu việc Công ty có giải quyết cho họ không hoặc họ thấy việc đi tìm người cung ứng khác thuận lợi hơn, như vậy Công ty sẽ dần dần mất thị trường. Nhưng việc thành lập bộ phận marketing độc lập các nhân viên trong phòng chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng sau đó chuyển cho các bộ phận liên quan sử lý. Điều này giúp cho Công ty chuẩn hóa sản phẩm và chiếm lĩnh được thị trường, lòng tin của khách hàng. Phòng marketing phải được khối kinh doanh và chịu sự quản lý trực tiếp củaỉtưởng Phòng kinh doanh. Để thoả mãn nhu cầu khách hàng thì cần phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm của các hoạt động dịch vụ, bên cạnh bán sản phẩm cần phải kèm theo những dịch vụ trước, trong và sau khi bán sản phẩm bảo hành, hướng dẫn sử dụng và bảo quản… Ngoài ra Công ty cần phải phát triển các hoạt động quảng cáo, mở rộng thị trường, phát triển mẫu mã sản phẩm mới… Bên cạnh đó Công ty cần phải hành lập ban quản lý, ban QC (quanlity control) quản lý chất lượng trong đó: - Ban quản lý chất lượng cần 3 kỹ sư để thực hiện quản lý, giám sát việc thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các xí nghiệp, đội, xưởng và các phòng ban trong tổ chức chất lượng. - Ban QC (quanlity control) quản lý chất lượng có 17 người trong đó 7 kỹ sư và 7 công nhân kiểm bậc 7/7 2 công nhân kiểm bậc 6/7 1 cử nhân về quản lý chất lượng. Thực hiện các chức năng về kiểm tra, kiểm soát vật tư đầu vào, quá trình sản xuất, công cụ, dụng cụ, thiết bị, và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Như vậy tổ chức quản lý chất lượng sẽ được mô tả như sau: Khi công ty bố trí sắp xếp lại nhân lực thì số lượng lao động gián tiếp sẽ dôi ra thì công ty sẽ giải quyết số lao động dư này như thế nào ? Đây là một bài toán khó cho ban lãnh đạo công ty vì trong thực trạng hiện nay khi mà chủ yếu là lao động nằm trong biên chế nếu khuyến khích họ đi tìm công việc khác hoặc nghỉ việc là một điều gần như không thể thực hiện do đó hợp lí nhất là lãnh đạo công ty sẽ chuyển họ xuống làm việc tại các xí nghiệp, đội, xưởng do trước đây học cũng đã từng làm việc tại các đơn vị trực thuộc nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà họ chuyển lên làm việc tại các phòng ban trên công ty. Trong tương lai sau khi thành lập bộ phận marketing độc lập, tiến tới sẽ áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO9001-2000 thì công ty có quyền hy vọng rằng số lượng hợp đồng và khả năng trúng thầu đến với công ty ngày càng nhiều. Điều này sẽ giúp công ty có đủ khả năng đáp ứng đủ việc làm cho người lao động. 3.2.5 Đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Nguyên vật liệu là một trong 3 yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất thi công, nó trực tiếp cấu tạo nên thực thể sản phẩm. Nếu việc cung cấp nguyên liệu không kịp thời đầy đủ và đồng bộ thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nói chung và nâng cao chất lượng sản phẩm nói riêng vì vậy để nâng cao chất lượng sản phẩm thì công ty cần tạo ra cho mình những cơ sở cung cấp nguyên vật liệu ổn định có chất lượng tốt đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đủ về số lượng chủng loại, đặc biệt là công ty phải xây dựng cho mình một chương rrình quản lý chất lượng một cách hợp lí chương trình này bao gồm các yếu tố như: + Kiểm soát mua hàng Về cơ bản phải thiết lập và duy trì các thủ tục bằng văn bản đảm bảo vật tư mua vào phù hợp với yêu cầu quy định. Đồng thời đánh giá giám sát các tài liệu liên quan đến việc mua hàng và người cung ứng tiến tới lựa chọn nhà cung ứng tin cậy. Muốn vậy công ty phải thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận như bộ phận KCS và phòng kinh doanh để hoạch định kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư. Để làm được việc này thì phòng kinh doanh phải nắm được chính xác loại nguyên vật liệu nào cần dùng, quy cách từng loại, thời gian cung ứng… và mọi thay đổi cải tiến kỹ thuật làm phát sinh nhu cầu mới về nguyên vật liệu để tránh ngừng sản xuất đảm bảo cung cấp vật tư đủ chất lượng theo đúng yêu cầu sản xuất. Để vật tư được cung ứng đủ chất lượng được yêu cầu thỉ công ty cần căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của sản xuất, phải đòi hỏi nhà cung ứng phải có đủ chứng từ về chủng loại, xuất sứ và biện pháp cung ứng. + Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian công ty cần đôn đốc những nhà cung ứng giao hàng đúng thời hạn trong hợp đồng, có nhu cầu quá trình sản xuất mới không bị gián đoạn.Mặt khác công ty cần căn cứ vào từng loại vật tư để điều chỉnh mối tương quan giữa giá bán và tiến độ cung ứng vì với những loại nguyên liệu khó dự trữ, chi phí dự trữ cao thì tiến độ cung ứng là rất quan trọng vì vậy công ty cần xây dựng kế hoạch, tiến độ mua sắm nguyên vật liệu để luôn luôn đảm bảo dự trữ hợp lý và không bị ứ đọng vốn ở khâu dự trữ. + Tiếp nhận và bảo quản thì người thủ kho phải là người am hiểu về tính chất nguyên vật liệu, phải có sổ sách theo dõi về từng loại nguyên vật liệu và thường xuyên nắm chắc về tình trạng số lượng, chất lượng, chủng loại, sẵn sàng cấp phát kịp thời theo yêu cầu sản xuất. Phải đảm bảo thuận tiện cho việc kiểm kê nguyên vật liệu, lượng nguyên vật liệu tồn kho để kịp thời thông báo cho các bộ phận cung ứng biết để lập kế hoạch thu mua nguyên vật liệu một cách hợp lí. + Cấp phát và theo dõi sử dụng nguyên vật liệu đối với việc này phải căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu của các chỉ tiêu, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật. + Thu hồi sản xuất sai hỏng trong quá trình sản xuất thì sản phẩm hỏng được thu hồi phải ghi rõ số liệu cụ thể để so sánh với tỷ lệ thành phẩm từ đó tìm ra nguyên nhân gây ra sản phẩm hỏng để có biện pháp khắc phục kịp thời. 3.2.6 Một số kiến nghị với Nhà nước nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH YNGSHIN Việt Nam Trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì bên cạnh sự dẫn dắt của bàn tay vô hình các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cần phải có sự hướng dẫn và điều tiết của Nhà nước. Sự giúp đỡ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp là hết sức cần thiết trong cơ chế thị trường hiện nay trước sự thúc ép của môi trường cạnh tranh thì các doanh nghiệp luôn không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh. Điều này đòi hỏi cùng một lúc doanh nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đề công nghệ, vốn, thị trường lao động, trình độ quản lý… Do vậy sự hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp hết sức cần thiết thông qua chính sách sản xuất, chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thuế, mở rộng thị trường… nhằm tạo ra môi trường luật pháp và cơ chế quản lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. KẾT LUẬN Trên cơ sở những kiến thức tích luỹ ở trường và qua việc tìm hiểu cặn kẽ công tác quản lý chất lượng, hoạt động SẢN XUẤT KINH DOANH tại Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam, đề tài " Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam" của tôi được hoàn thành. Thực hiện đề tài là một cơ hội tốt cho tôi có thể ứng dụng những lý luận vào thực tiễn. Tôi cũng rất hy vọng một số biện pháp đưa ra có thể được ứng dụng để hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty. Song do những hạn chế về thời gian, trình độ, bài viết chắc không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của cô giáo và các Anh chị trong toàn Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Ngô Kim Thanh, các Anh chị trong Công ty TNHH YNG SHIN Việt Nam đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này. Hà Nội 3/2007 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản lý chất lượng rong thời kì đổi mới: Hoàng Mạnh Tuấn 2. Quản lý chất lượng đồng bộ - TQM- Oakaland. 3. Quản lý chất lượng - Đặng Minh Trang- Trường Đại học Kinh tế thành phố HCM 5. Quản lý chất lượng của Nguyễn Quang Toản 7. Các tạp chí kinh tế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC1660.doc
Tài liệu liên quan