Đề tài Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam và kết nối mạng IPv6 quốc tế

(Bản scan) Sau quá trình nghiên cứu và thử nghiệm triển khai kết nối mạng IPv6, nhóm đề tài đã đưa ra phương án và kế hoạch chuyển đổi từ mạng IPv4 lên IPv6 trong đó sử dụng phương pháp lên sóng đôi (Dual-Layer) cho phép IPv6 và IPv4 chạy song song và phương pháp đường ống thủ công cho phép IPv6 chạy trên IPv4 Quá trình thử nghiệm đã đạt được một số kết quả khả quan như: - Kết nối mạng IPv6 với Singtel - Kết nối mạng IPv6 của VIệt Nam với mạng IPv6 của 6bone thông qua Singtel

pdf89 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Triển khai thử nghiệm mạng IPv6 Việt Nam và kết nối mạng IPv6 quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf58667.pdf