Khóa luận Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

LỜI NÓI ĐẦU Quản lý Nhà nước đó là sự tác động, điều chỉnh mang tính quyền lực Nhà nước đối với các quá trình và hành vi xã hội, tức là quản lý toàn bộ xã hội. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước XHCN trong việc quản lý kinh tế nói chung cũng như về lĩnh vực về văn hóa nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó xuất phát từ những cơ sở sau: Trước hết, Nhà nước trở thành người sở hữu về tư liệu sản xuất, Nhà nước tác động vào nền kinh tế không phải từ bên ngoài mà trực tiếp tham gia vào quá trình, trực tiếp quản lý nền kinh tế. Thứ hai, Nhà nước cửa nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước thể hiện lợi ích của toàn dân. Nhà nước định ra các đường lối chính sách và giải quyết các vấn đề theo nguyện vọng của nhân dân. Quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong phát triển văn hóa đã nêu: phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa cần phải chú trọng chống thương mại hóa trong kinh doanh. Thực hiện chủ trương xã hội hóa theo Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao của Chính phủ. Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã có bước phát triển rõ rệt của khu vực ngoài công lập; bước đầu huy động được tiềm năng và nguồn lực xã hội; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình văn hóa. Song song đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm khác cũng nhanh chóng phát triển như: nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar bia ruợu, café, . Trước quá trình hội nhập của đất nứơc nhiều chủ doanh nghiệp vì “Lợi nhuận” đã cạnh tranh không lành mạnh, hoạt động biến dạng dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội xuất hiện trong kinh doanh đã làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây nhiều dư luận xã hội và làm đau đầu các cơ quan quản lý trên lĩnh vực hoạt động này. Trước “báo động” thực trạng hoạt động dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm luôn diễn biến phức tạp. Tôi quan tâm và chọn: “ Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chuyên viên năm 2009.

docx17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Quản lý Nhà nước đó là sự tác động, điều chỉnh mang tính quyền lực Nhà nước đối với các quá trình và hành vi xã hội, tức là quản lý toàn bộ xã hội. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước XHCN trong việc quản lý kinh tế nói chung cũng như về lĩnh vực về văn hóa nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó xuất phát từ những cơ sở sau: Trước hết, Nhà nước trở thành người sở hữu về tư liệu sản xuất, Nhà nước tác động vào nền kinh tế không phải từ bên ngoài mà trực tiếp tham gia vào quá trình, trực tiếp quản lý nền kinh tế. Thứ hai, Nhà nước cửa nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước thể hiện lợi ích của toàn dân. Nhà nước định ra các đường lối chính sách và giải quyết các vấn đề theo nguyện vọng của nhân dân. Quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong phát triển văn hóa đã nêu: phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa cần phải chú trọng chống thương mại hóa trong kinh doanh. Thực hiện chủ trương xã hội hóa theo Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao của Chính phủ. Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã có bước phát triển rõ rệt của khu vực ngoài công lập; bước đầu huy động được tiềm năng và nguồn lực xã hội; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình văn hóa. Song song đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm khác cũng nhanh chóng phát triển như: nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar bia ruợu, café,  ... Trước quá trình hội nhập của đất nứơc nhiều chủ doanh nghiệp vì “Lợi nhuận” đã cạnh tranh không lành mạnh, hoạt động biến dạng dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội xuất hiện trong kinh doanh đã làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, gây nhiều dư luận xã hội và làm đau đầu các cơ quan quản lý trên lĩnh vực hoạt động này. Trước “báo động” thực trạng hoạt động dịch vụ văn hóa và ngành nghề nhạy cảm luôn diễn biến phức tạp. Tôi quan tâm và chọn: “ Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa” để làm đề tài cuối khóa “Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước - chuyên viên năm 2009. PHẦN THỨ NHẤT MÔ TẢ TÌNH HUỐNG I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA CÂU CHUYỆN TÌNH HUỐNG Ông Nguyễn văn K... đăng ký thường trú tại xã …., huyện Hoằng hóa thành phố Thanh Hóa. Năm 2008 Ông K... vào thành phố Thanh Hóa để làm ăn sinh sống. Ông thuê nhà để tạm trú và thành lập DNTN tại địa chỉ: ....., khu phố.... phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa hành nghề: kinh doanh vũ trường. II. DIỄN BIẾN TÌNH HUỐNG Mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, tháng 2/2009, Ông K... thuê thêm căn nhà do bà Lê Thị H... làm chủ tại địa chỉ: .... Ng« ThÞ NhËm, ph­êng Ngäc Tr¹o thành phố Thanh Hóa để thành lập chi nhánh tại đây. Sau khi hoàn thành thủ tục, Ông K... đã được Sở kế hoạch - Đầu tư Thành phố Thanh Hóa cấp giấy phép thành lập chi nhánh DNTN số: .........., cấp ngày 14/2/2009, mang tên “MO” cũng với ngành nghề kinh doanh: Vũ trường. Trong quá trình hoạt động kinh doanh chi nhánh DNTN "MO"  thường để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây nhiều bức xúc cho người dân chung quanh. Ngày 10/4/2009 nhân dân khu phố ... phường Ngäc Tr¹o có đơn khiếu nại phản ảnh về những biểu hiện thiếu lành mạnh tại cơ sở này như: nhân viên nữ mặc trang phục hở hang chèo kéo khách nam ; sö dông thuèc l¾c; thường xuyên hoạt động quá giờ quy định (sau 24h), mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân chung quanh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại khu dân cư. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Thanh Hóa, Đội kiểm tra liên ngành đã triển khai kế hoạch, tiến hành khảo sát, nắm bắt địa bàn. Xác định nội dung đơn khiếu nại, tố cáo là có cơ sở. Vào lúc 22h00, ngày 15/4/2009, Đội kiểm tra liên ngành thành phố Thanh Hóa phối hợp Tổ kiểm tra liên ngành ph­êng Ngäc Tr¹o tiến hành tổ chức kiểm tra tại đây. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ cở này.   III. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1. Cơ sở lý luận Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất đã chỉ rõ: “ thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. “ Cụ thể là: Đảng ta chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ”. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển tạo công ăn việc làm cho xã hội, tạo ra nhiều của cải cho đất nước. Trong nghị quyết Đại hội lần thứ năm BCHTW đã chỉ ra các quan điểm chủ đạo về việc phát triển kinh tế tư nhân như sau: “Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tư nhân là chiến lược phát triển lâu dài trong nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân. 2. Mục tiêu xử lý tình huống: Hoạt động kinh doanh vũ trường trên địa bàn thành phố Thanh Hoá diễn biến ngµy cµng phức tạp và họat động len lõi trong khu dân cư. Do đó cần xác định mục tiêu như sau: 2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: §Ó lập lại trật tự kỹ cương trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng lµnh m¹nh. §­a ra những giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên quyết răn đe giúp chủ kinh doanh nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. 2.2. Đối với chính quyền địa phương: CÇn n©ng cao trách nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý, kiểm tra trên địa bàn mình quản lý. VËn ®éng quÇn chóng tÝch cùc tham gia ®Êu tranh , tè gi¸c c­¬ng quyÕt bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi trªn ®Þa bµn cña m×nh. 2.3. Đối với chủ doanh nghiệp: Môc ®Ých lµm cho chñ doanh nghiÖp nhËn thøc râ trong việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia kinh doanh doanh, không vì lợi nhuận trước mắt đưa họat động trá hình vào kinh doanh, làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn kinh doanh. 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả: 3.1. Nguyên nhân: 3.1.1.  Đối với cơ quan quản lý nhà nước: C¬ quan quản lý nhà nước còn buông lỏng, thiếu sự đồng bộ, chồng chéo . Ngành này đình chỉ, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh thì ngành khác lại cấp. Công tác thanh tra, xử lý tệ nạn xã hội của c¸c cơ quan chức năng có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để, đôi lúc còn "nhẹ tay", nên các chủ doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động và bất chấp dư luận xã hội. 3.1.2. Đối với chính quyền địa phương: Công tác quản lý kiểm tra, cña C«ng an vµ Tæ d©n phè trªn ®Þa bµn cña m×nh ch­a thùc sù s©u s¸t, ch­a hướng dẫn kịp thời để chủ doanh nghiệp nhận thức trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức kinh doanh. Khi nhận được ý kiến phản ảnh của người dân. Chính quyền địa phương chưa thùc sù kiên quyết trong xử lý, để tình trạng kinh doanh gây mất an ninh trật tự kéo dài. 3.1.3. Đối với chủ doanh nghiệp: Doanh nghiệp còn mắc nhiều sai phạm khác về lĩnh vực an ninh trât tự, an toàn xã hội như; không thực hiện bản cam kết an ninh và trật tự với cơ quan Công an; không trang bị lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doan, vµ c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c Với những sai phạm trên Doanh nghiệp không thể đỗ lỗi là không biết các quy định bắt buột này. 3.2. Hậu quả: 3.2.1. Về phương diện đời sống tinh thần xã hội: NÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn tõ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng và đang trên tiến trình hội nhập quốc tế. Sự xâm nhập văn hóa từ bên ngoài, lối sống thực dụng, văn hóa lai càng nhanh chóng du nhập vào nước ta. Một bộ phận chủ cơ sở v× lîi nhuËn mµ bÊt chÊp tÊt c¶ làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và đời sống sinh hoạt cộng đồng, gây nhiều lo ngại và bức xúc đối với người dân. Đối với doanh nghiệp “MO”, mặc dù trong quá trình kiểm tra chưa phát hiện và bắt quả tang những vi phạm về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên kinh doanh Vò Tr­êng loại hình kinh doanh nhạy cảm dễ dẫn đến tệ nạn xã hội. Do vậy, chính quyền địa phương hơn ai hết cần theo dõi và nắm chắc tình hình hoạt động để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. 3.2.2. Về lĩnh vực thương mại dịch vụ: Theo thống kê trên địa bàn thành phố Thanh Hoá có rÊt nhiÒu Vò Tr­êng thì đã có tới 80% trong số này vi phạm giấy phép kinh doanh. Việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tràn lan, cấm xong rồi lại cấp phép, thiếu sự phối hợp đồng bộ từ các ngành, chÝnh v× sù qu¶n lÝ láng lÎo ®· lµm cho nhiÒu chñ doanh nghiÖp lîi dông s¬ hë ®ã mµ kinh doanh kh«ng lµnh m¹nh. 3.2.3. Về lĩnh vực an ninh trật tự: Điều kiện quy định ngành nghề kinh doanh đặc biệt, khi sử dụng nhân viên phục vụ phải ký kết hợp đồng lao động. Trong khi kiểm tra hành chính, Đội KTLN ghi nhận có 05 nhân viên không ký kết hợp đồng lao động và nhân viên này chưa đủ 18 tuổi, như vậy doanh nghiệp đã vi phạm Nghị định số 45/2005/NĐ-CP. Một trong những điều kiện kinh doanh ngành nghề đặc biệt cần thiết là phòng cháy, chữa cháy. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng con người. Thực tế, doanh nghiệp đã không chấp hành lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, cố tình thiết kế phòng ốc, lối đi, cầu thang ngoằn ngoèo để đối phó và làm chậm bước đoàn kiểm tra cũng có nghĩa là tiềm ẩn nguy cơ chết người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, vi phạm Nghị định số 123/2005/NĐ-CP. Qua kiểm tra còn nhận thấy doanh nghiệp có biểu hiện sử dụng tiếp viên nữ phục vụ khách (tuy chưa bắt quả tang)... như vậy nguy cơ về tệ nạn xã hội là khó tránh khỏi nếu cơ quan quản lý và chính quyền địa phương buông lỏng quản lý. PHẦN THỨ HAI PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Sau khi kiểm tra và ghi nhận lỗi vi phạm tại cơ sở, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật được quy định từng lĩnh vực ngành nghề. Đội KTLN xây dựng 3 phương án như sau: Phương án 1: (Phương án lựa chọn trong xử lý tình huống) Ngày 20/4/2009, Đội kiểm tra đã mời chủ cơ sở làm việc. Xét thấy Doanh nghiệp "MO" vi phạm hành chính lần đầu, chưa vi phạm về tệ nạn xã hội và ảnh hưởng về sức khoẻ. Đội kiểm tra xử lý hình chế tài theo mức bình quân (Lấy mức phạt cao nhất cộng mức thấp nhất chia đôi) Phương án 2: (Hình thức xử phạt tăng nặng) Doanh nghiệp tái phạm nhiều lần, có hành vi trốn tránh hoặc không hợp tác với cơ quan chức năng. Lỗi vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sức khoẻ, thì phương án lựa chọn sẽ xử phạt theo mức phạt cao nhất và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây chết người Phương án 3: (Hình thức xử phạt giảm nhẹ) Nếu xét thấy cơ sở vi phạm lần đầu, ít lỗi vi phạm không liên quan đến tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không để hậu quả về sức khoẻ. Sẽ xử lý bằng hình thức chế tài mức phạt thấp nhất. PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN: 1. Các buớc thực hiện: Bước 1: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với chi nhánh DNTD "MO". Buớc 2: Mời chủ doanh nghiệp đến văn phòng Đội kiểm tra liên ngành làm việc để xác định lỗi vi phạm, lắng nghe cở sở trình bày ý kiến và bổ sung giấy tờ liên quan (nếu có). Buớc 3: Lập báo cáo đề xuất UBND thành phố Thanh Hoá ra quyết định xử phạt. Bước 4: Căn cứ vào đề xuất của Đội kiểm tra liên ngành, UBND thành phố Thanh hoá ban hành quyết định xử phạt hành chính. Bước 5: Triển khai quyết định xử phạt hành chính, phối hợp với Chính quyền địa phương theo dõi quá trình chấp hành quyết định của đương sự. 2. Kết quả giải quyết: UBND thành phố Thanh Hoá ra quyết định xử phạt chi nhánh DNTN “MO” do Ông Nguyễn Văn K... làm chủ như sau: - Phạt tiền 3.500.000đ đối với hành vi vi phạm sử dụng tiếp viên làm việc tại cơ sở không ký kết hợp đồng lao động, vi phạm điều 30 khoản 1điểm b Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 10.000.000đ đối với hành vi vi phạm không có bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự với cơ quan công an, vi phạm điều 14 khoản 3 điểm b Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; - Phạt tiền 2.000.000đ đối với hành vi vi phạm không thực hiện các quy định khác có liên quan khi kinh doanh dịch vụ có điều kiện (đăt hệ thống đèn báo động), vi phạm điều 21 khoản 3 điểm b Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2005 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại; - Phạt tiền 5.000.000đ đối với hành vi vi phạm không trang bị, lắp phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định về xử phạt vi phạm điều 21 khoản 4 điểm a Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng cháy chữa cháy; Tổng cộng 4 lỗi vi phạm với mức phạt tiền là: 20.500.000đồng. Ngoài hình thức xử phạt chế tài nêu trên, cơ quan kiểm tra còn đề nghị chủ Doanh nghiệp chấp hành thực hiện đúng các thủ tục giấy phép về ngành nghề kinh doanh đặc biệt (giấy chứng nhận về an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy chữa cháy) trong thời gian chậm nhất 30 ngày; Công an, Tổ kiểm tra liên ngành là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ doanh nghiÖp chÊp hµnh luËt. 3. Những thuận lợi và khó khăn: 3. 1. Thuận lợi: Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò văn hóa trong qu¸ trình xây dựng và phát triển đất nước, ban hành những chính sách chiến lược phát triển văn hóa bền vững gắn với công tác xã hội hóa họat động văn hóa, được thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng trong những văn bản pháp luật theo trình tự thời gian, phù hợp công cuộc đổi mới đất nước.   Ý thức trách nhiệm của người dân đóng vai trò tích cực và không thể thiếu trong việc ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội. Do vậy, cần nêu gương điển hình và kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia trong phong trào giữ gìn trật tự, an ninh khu phố. 3.2. Khó khăn:  Các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, cụ thể loại hình vò tr­êng chưa thể hiện tính nghiêm khắc; mức xử phạt chưa đủ tính răn đe nên vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng, có nhiều cơ sở chiụ chấp nhận nộp phạt và tiếp tục vi phạm vì lợi nhuận khá cao. Hầu như việc xử lý vi phạm mới chỉ dừng lại ở mức “hình thức”, phạt rồi lại cho phép hoạt động đã dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật.   Rõ ràng là với những điều khoản không thống nhất, không cụ thể như vậy đã tạo ra những bật cập và kẽ hở của luật, để cho một số những cán bộ công chức thừa hành lợi dụng để tham nhũng “làm luật” dẫn đến vô hiệu hóa pháp luật. Từ đó, đặt ra cho các nhà quản lý vấn đề về phẩm chất tư cách đạo đức nói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng của đội ngũ những người làm.công tác quản lý kiểm tra. PHẦN THỨ TƯ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN I. Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý: Đối với cơ quan ban hành văn bản: Để văn bản hành chính Nhà nước được thực hiện hiệu quả cao nhất, các cơ quan ban hành văn bản quản lý Nhà nước khi ban hành văn bản cần dảm bảo tính khoa học cụ thể rõ ràng các chủ trương của Nhà nước cần được cụ thể hoá trong một văn bản hướng dẫn. Không nên chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu nhất quán trong quá trình thực hiện. 2. Đối với việc phổ biến tuyên truyền cho văn bản: Việc ban hành phổ biến phải được tiến hành trước thời hạn có hiệu lực của văn bản một khoảng thời gian phù hợp để có thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan nắm vững những mệnh lệnh trong văn bản qua đó để cho các doanh nghiệp tổ chức thi hành luật một cách nghiêm minh. 3. Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật: Rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với tình hình mới. Trong các điều khoản về xử phạt vi phạm hành chính cần tính đến các mức phạt đủ sức răn đe, tránh việc tái vi phạm của các cơ sở dịch vụ văn hóa. 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh: Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, thủ tục hành chính cần gọn nhẹ tránh sự kiểm tra trùng lập chồng chéo giữa các cơ quan chức năng đói với doanh nghiệp. Cải cách cách hành chính Nhà nước là một công việc quan trọng quyết định thành công cửa cuộc đổi mới. Cần tổ chức cải cách bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, trong sạch, có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Công khai hoá các nội dung và cơ chế, phương thức giám sát của các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng về thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ cửa Nhà nước. Qua đó nhằm đẩy lùi những hiện tượng tham nhũng tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân ở các cơ quan công quyền, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm các chi phí giao dịch... 4 .Về công tác cán bộ: Tổ chức và sắp xếp lại bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, có cơ chế, chính sách thu hút những cán bộ có tài, có tâm, có tầm. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra giám sát của ngành từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo đủ về số lượng cho hoạt động đạt hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý, kiến thức chuyên môn; khoa học công nghệ thông tin. Tăng đầu tư ngân sách và kinh phí hoạt động, tạo điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác quản lý kiểm tra đạt hiệu quả. 5. Đối với cơ quan quản lý nhà nứớc: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan như: Công an, Lao động - Thương binh và xã hội, Dich vụ - Thương Mại, y tế chính quyền địa phương... Tập trung kiểm tra, truy quét tệ nạn xã hội đối với các cơ sở kinh doanh có những biểu hiện vi phạm, có đơn thư phản ảnh của quần chúng nhân dân; có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở tái phạm nhiều lần. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, không mang tính hình thức tạo tâm lý coi thường pháp luật của chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên tất cả những biện pháp trên có thể coi là những giải pháp tình thế, chúng ta không chỉ chú trọng mặt “chống” mà cần quan tâm hơn nữa mặt “xây”, vì đây là cách làm hiệu quả, là giải pháp cơ bản, bền vững nhất. Xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh là chúng ta đã thực hiện “chống” lại những hiện tượng phi văn hóa đang diễn biến phức tạp trong xã hội. Vì môi trường văn hóa lành mạnh, vì lợi ích cộng đồng, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp chúng ta cần tôn trọng kỹ cương phép nước, hãy “sống và làm việc theo pháp luật” nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp, văn minh hơn. KẾT LUẬN Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN với xu thế hợp tác và hội nhập ngày càng sâu rộng chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên để có được sự phát triển bền vững và hạn chế tối đa mặt trái của kinh tế thị trường ngoài sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước còn đòi hỏi tham gia tích cực của các thành phần liên quan khác. Trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại là con đường đúng đắn để đảm bảo tính độc lập và chủ quyền đất nước. Những thế lực thù địch đang phá hoại đất nước ta bằng con đường “diễn biến hòa bình”, đưa văn hoá độc hại cùng với lối sống sa đọa, làm băng hoại những giá trị đạo đức. Chính vì vậy song hành với quá trình phát triển kinh tế, quản lý văn hóa là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành văn hóa mà còn là của toàn đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Câu chuyện tình huống trên cho ta thấy tính phức tạp (hạn chế) của kinh doanh các dịch vụ văn hóa và vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình phát triển lĩnh vực này. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp là nhằm giúp đỡ doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, ngăn ngừa vi phạm pháp luật phục vụ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thông qua đó nhà nước còn thấy được và có sự điều chỉnh kịp thời các điểm thiếu sót, bất cập của cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc phát huy khả năng tối đa của doanh nghiệp, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, trong một nền kinh tế thị trường phát triển và ổn định theo hướng XHCN. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBHB55147.docx
Tài liệu liên quan