Quản lí nhà nước - Giám sát chính quyền

Xuất phát từ sự ủy trị của người dân (quyền lực nhân dân) => QH có quyền giám sát toàn bộ hoạt động nhà nước o Ai giám sát? o Ai bị giám sát? o Nội dung giám sát gồm những vấn đề gì? o Giám sát bằng công cụ gì? o Hiệu lực, chế tài của hoạt động giám sát?

pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lí nhà nước - Giám sát chính quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G11: Sự tham gia của người dân trong giám sát chính quyền Giám sát chính quyền • Câu hỏi Chương 19 (tr. 294) • Bài tập: Anh chị quan tâm gì đến hành chính địa phương? Thảo luận: Ch 19 8 Dân quản lý Citizen Control Citizen Control 7 Ủy quyền, Trao quyền Delegated Power 6 Hợp tác Partnership 5 Động viên Placation Tokenism 4 Tham vấn Consultation 3 Chia sẻ thông tin Informing 2 Lôi kéo Therapy Nonparticipation 1 Vận động Manipulation Các mức độ tham gia của người dân Wilcox (2003), “The Guide To Effective Participation” Truyền hình trực tiếp các phiên toàn thể Tiếp xúc cử tri thường kỳ (trước và sau các kỳ họp) Tham gia tiếp dân tại VP tiếp dân các tỉnh Phát biểu trên báo chí Nhận đơn khiếu nại của người dân Gặp gỡ ở nơi làm việc, nhà riêng ĐB Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề Tiếp xúc giữa cử tri và dân biểu Tiếp xúc cử tri (lồng ghép) • Vai trò của Mặt trận (Điều 9.1 HP 2013) – Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước” – Điểm yếu: Không phải cơ quan dân cử, không chính danh khi giám sát • Hình thức giám sát của Mặt trận: – Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát; – Tham gia giám sát khi được yêu cầu – Thông qua hoạt động của mình, tổng hợp ý kiến của nhân dân kiến nghị với cơ quan nhà nước • Thực tế có thể làm được và những vấn đề đang thảo luận – Tập hợp ý kiến cử tri, khiếu nại, tố cáo của cử tri – Hiệu lực giám sát <= hạn chế về tài chính, năng lực, chế tài – Thảo luận: Phản biện xã hội <= năng lực phản biện của Mặt trận? – Thảo luận: Bỏ HĐND huyện/phường <= tăng vai trò của Mặt trận? Mặt trận: Tổng hợp ý kiến của cử tri o Giám sát của cơ quan dân cử o Giám sát của tòa án (giám sát tư pháp) o Giám sát của Thanh tra Chính phủ (thanh tra công vụ) o Giám sát của Chủ tịch nước o Giám sát của Viện kiểm sát nhân dân o Giám sát của nhân dân: Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội o Giám sát của báo chí, dư luận Các kênh giám sát chính quyền Ví dụ 1: Bauxite Tây Nguyên Xuất phát từ sự ủy trị của người dân (quyền lực nhân dân) => QH có quyền giám sát toàn bộ hoạt động nhà nước o Ai giám sát? o Ai bị giám sát? o Nội dung giám sát gồm những vấn đề gì? o Giám sát bằng công cụ gì? o Hiệu lực, chế tài của hoạt động giám sát? Giám sát của cơ quan dân cử 1. Quốc hội (tập thể đại biểu trong các phiên toàn thể, thông qua nghị quyết) 2. UBTVQH 3. Hội đồng dân tộc (1) 4. Các ủy ban của QH (11) 5. Đoàn đại biểu QH (63) 6. Cá nhân các đại biểu (QH XIII) (500-2) Cơ quan dân cử là ai? • Giám sát cơ quan nhà nước ở cấp trung ương – Toàn thể QH: Chủ tịch nước, UBTVQH, CP, TANDTC, VKSNDTC – UBTVQH, HĐDT, các UBQH trong phạm vi được ủy quyền – Đoàn đại biểu, các đại biểu QH: trong chức năng giám sát thực hiện pháp luật • Giám sát cơ quan nhà nước ở cấp địa phương – UBTVQH – Các UBQH – Đoàn đại biểu, cá nhân các đại biểu • Thảo luận thêm – Ai giám sát đại biểu? => Đại biểu chuyên trách “trốn họp” – Luật 2004: Đại biểu giám sát thực hiện pháp luật của người dân, DN Phạm vi giám sát của cơ quan dân cử: Quốc hội • Giám sát lập quy: Giám sát văn bản pháp quy của các cấp – Kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp – Kiểm tra tính hợp lý – Giám sát quy trình soạn thảo, ban hành, tổ chức thực hiện • Giám sát thực hiện pháp luật – Giám sát tuân thủ • Giám sát hiệu quả – Giám sát báo cáo, kết quả, chất lượng, hiệu quả của các cơ quan chịu trách nhiệm trước QH Phạm vi giám sát của cơ quan dân cử: Quốc hội Quy trình chung: Nhận biết=>Nhận định =>Đánh giá => Khuyến nghị => Nghĩa vụ báo cáo của cơ quan bị giám sát o Chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp o Yêu cầu trả lời bằng văn bản o Thành lập ủy ban lâm thời điều tra o Thành lập các đoàn giám sát o - Đoàn giám sát của UBTVQH o - Đoàn giám sát của các UBQH o Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo o Lấy phiếu => Bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do QH bầu o Chủ thể có quyền yêu cầu: (i) UBTVQH, (ii)> 20% tổng số đại biểu, (iii) HĐDT, (iv) các UBQH Công cụ giám sát của cơ quan dân cử • Toàn thể QH – Quyết nghị bãi bỏ văn bản vi hiến – Bỏ phiếu tín nhiệm => QĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm – Ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời • UBTVQH – Trong phạm vi ủy quyền: đình chỉ, bãi bỏ văn bản vi hiến, vi pháp – Bãi bỏ nghị quyết sai trái của HĐND địa phương – Ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời • HĐDT, các UBQH – Yêu cầu, kiến nghị • Đoàn ĐBQH, cá nhân các ĐBQH – Yêu cầu, kiến nghị Kết quả của hoạt động giám sát • Vấn đề của cử tri: Nông dân trồng lúa “được mùa rớt giá”, “giá cao thì không được bán”.. • Ông Danh Út chất vấn Bộ Công Thương: Tại sao sản lượng của Kiên Giang mỗi năm gần 3,5 triệu tấn lúa, đạt khoảng 1,2 triệu tấn gạo thương phẩm mà Hiệp hội chỉ cho xuất khẩu khoảng 600.000 tấn? Hiệp hội là ai mà có quyền to thế? • Trao đổi: BCT: Bộ không giao cho hiệp hội trực tiếp quản lý xuất khẩu gạo => Ông Út phản ứng: “Bộ trưởng nói là không giao cho Hiệp hội Lương thực VN trực tiếp quản lý xuất khẩu gạo, chỉ giao vai trò điều phối, nhưng Hiệp hội ban hành quy chế xuất khẩu gạo khép kín, các doanh nghiệp không được ký kết, xuất khẩu gạo nếu không có ý kiến và con dấu của Hiệp hội”. • Ông Út kiến nghị:”CP không nên giao nhiệm vụ điều hành xuất khẩu gạo cho Hiệp hội Lương thực VN mà giao lại quyền đó cho BCT và giao quyền điều hành nhiều hơn nữa cho chủ tịch UBND tỉnh để chủ động trong sản xuất, thu mua và tìm đối tác xuất khẩu”. • Kết quả: Qua 4 kỳ họp QH (2 năm) => Báo cáo số 96 của Ban dân nguyện ngày 10/5/2010: “Bộ Nội vụ, Bộ Công thương đã không làm đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi nghiên cứu, quyết định phê duyệt điều lệ của Hiệp hội Lương thực VN”=> “yêu cầu xem xét lại quyết định phê duyệt điều lệ Hiệp hội Lương thực VN đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật” Ví dụ 2: Ông Danh Út (Kiên Giang)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfl11v_giam_sat_chinh_quyen_9477.pdf