Bài tập ETS 1000 - Test 7

199. How many employees does Loftgren Consulting most likely have? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 199. Công ty tư vấn Loftgren Consulting có thể có bao nhiêu nhân viên? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 Ngân sách là 600 đô và cũng chỉ vừa đủ cho mỗi người một vé (We have a budget of $600.00 this year. Looking at the ticket prices, it seems that will be just enough to get a ticket for every staff member) trong khi đó giá vé nhóm là 550 đô cho 50 người. Câu C là đáp án đúng. 200. On what date could Loftgren Consulting employees attend a game? (A) August 13 (B) August 15 (C) August 19 (D) August 22 200. Nhân viên của Công ty tư vấn Loftgren có thể tham dự một trận đấu vào ngày nào? (A) ngày 13 tháng Tám (B) 15 tháng Tám (C) ngày 19 tháng Tám (D) ngày 22 tháng Tám Theo như trong email thì đó sẽ là trận đấu vào buổi chiều tối và đội bóng là đội chủ nhà (It should be an evening game when the team is playing at home) và theo như lịch thì đó là ngày 15 tháng Tám. Câu B là đáp án đúng.

pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(B) Increased competition in the African clothing market (C) Recent growth in the African fashion industry (D) The largest clothing companies in Africa (B) Gia tăng cạnh tranh trong thị trường quần áo châu Phi (C) Sự tăng trưởng gần đây trong ngành thời trang châu Phi (D) Các công ty quần áo lớn nhất ở Châu Phi Đọc 2 đoạn đầu ta thấy được bài viết chủ yếu nói về việc tiêu dùng thời trang và sản xuất thời trang ngày càng phát triển ở châu Phi (“Vai trò của châu Phi như một thị trường tiêu dùng thời trang đã gia tăng trong những năm gần đây”; “sự phát triển của thương mại điện tử đang cho phép các nhà thiết kế châu Phi quy mô nhỏ cũng có thể trở thành nhà sản xuất thời trang, khi họ giới thiệu bộ sưu tập của họ với người tiêu dùng trên toàn thế giới”), nên câu C là đáp án đúng. 165. What is indicated about Abbi Sportscore? (A) It sells its products only online. (B) It manufactures its shoes in Nazret. (C) It will be moving its main offices soon. (D) It was the first shoe company in Ethiopia. 165. Những gì được nói đến về Công ty Abbi Sportcore? (A) Công ty chỉ bán sản phẩm trực tuyến. (B) Công ty sản xuất giày của họ ở Nazret. (C) Công ty sẽ chuyển văn phòng chính trong thời gian tới. (D) Đó là công ty giày đầu tiên ở Ethiopia. Ta thấy câu “bà vẫn tiếp tục nêu bật những lợi thế của việc sản xuất các sản phẩm của mình tại thành phố Nazret” (she continues to highlight the advantages of manufacturing its products in her home city of Nazret), đồng nghĩa với việc công ty của bà sản xuất giày ở Nazret (manufactures its shoes in Nazret), nên câu B là đáp án đúng. 166. What is suggested about the Jumjum and Longa Web sites? (A) They sell only handcrafted goods. (B) They receive orders from around the world. (C) They offer free shipping to London and New York. (D) They are planning to open retail stores. 166. Có gợi ý gì về các trang web Jumjum và Longa? (A) Chúng chỉ bán hàng thủ công. (B) Chúng nhận được đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. (C) Chúng cung cấp vận chuyển miễn phí đến London và New York. (D) Chúng đang lên kế hoạch mở các cửa hàng bán lẻ. Ta thấy câu “Các trang web mua sắm châu Phi như Jumjum và Longa đang làm cho các sản phẩm của các nhà thiết kế châu Phi không chỉ được mua trên khắp lục địa, mà còn xa hơn tận London và New York”, đồng nghĩa với việc các trang web này giúp các nhà thiết kế có được các đơn hàng từ những nơi khác ngoài châu Phi (toàn thế giới), nên câu B là đáp án đúng. 167. In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong? "The city boasts four garment factories, with a fifth scheduled to be built this year in nearby Wonji." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] 167. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và [4] thì câu sau đây thuộc về vị trí nào là tốt nhất? "Thành phố tự hào có bốn nhà máy may mặc, với nhà máy thứ năm dự kiến sẽ được xây dựng trong năm nay tại Wonji gần đó." (A) [1] (B) [2] (C) [3] (D) [4] Tài liệu độc quyền 23 Khi đọc bài ta thấy, trước vị trí [3] có câu “bà vẫn tiếp tục nêu bật những lợi thế của việc sản xuất các sản phẩm của mình tại thành phố Nazret” (she continues to highlight the advantages of manufacturing its products in her home city of Nazret). Sau vị trí [3], những lợi thế đó là gì chưa được đề cập đến. Câu “Thành phố tự hào có bốn nhà máy may mặc, với nhà máy thứ năm dự kiến sẽ được xây dựng trong năm nay tại Wonji gần đó” chính là nói về lợi thế của thành phố Nazret, nên vị trí [3] là vị trí thích hợp nhất cho câu này. Vậy câu C là đáp án đúng. Gary Park (10:23 A.M.) I e-mailed you the cover design for our September issue a few minutes ago. Did you receive it? Jill Riley (10:26 A.M.) Yes, but is this the latest version? I thought we agreed that the background color should be lighter so the article titles are more visible. Gary Park (10:28 A.M.) I forgot-sorry about that! I'm just now sending the file with the most recent version. Jill Riley (10:30 A.M.) Opening it now ... That's more like it. I'll forward it to Graphics and request a sample printout. Jill Riley (10:35 A.M.) Good morning, Mr. Ojeda. Our new cover design is ready. When do you think you'll have a chance to work on it? Frank Ojeda (10:38 A.M.) Send it to me now. I'll have a print copy ready for your approval after lunch. Gary Park (10:23 A.M.) Tôi đã gửi mail cho bạn bản thiết kế bìa cho số tháng 9 của chúng tôi vài phút trước. Bạn đã nhận được nó? Jill Riley (10:26 A.M.) Có, nhưng đây có phải là phiên bản mới nhất không? Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng màu nền nên nhạt hơn để tiêu đề bài viết dễ nhìn thấy hơn. Gary Park (10:28 A.M.) Tôi đã quên mất - xin lỗi về điều đó! Tôi hiện đang gửi tệp với phiên bản mới nhất. Jill Riley (10:30 A.M.) Tôi đang mở nó ... Trông giống hơn rồi. Tôi sẽ chuyển tiếp nó đến phòng Đồ họa và yêu cầu bản in mẫu. Jill Riley (10:35 A.M.) Chào buổi sáng, ông Ojeda. Thiết kế bìa mới của chúng tôi đã sẵn sàng. Khi nào ông nghĩ ông sẽ có cơ hội làm việc với nó? Frank Ojeda (10:38 A.M.) Gửi cho tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ có một bản in sẵn sàng để ông duyệt sau bữa trưa 168. Where do the people most likely work? (A) At a bookstore (B) At a public library (C) At a television studio (D) At a magazine publisher 168. Những người này có khả năng làm việc ở đâu nhất? (A) Tại một hiệu sách (B) Tại thư viện công cộng (C) Tại một studio truyền hình (D) Tại một nhà xuất bản tạp chí Trong bài có nhắc đến các “tựa đề bài báo” (article titles), từ đó suy ra công việc của họ có liên quan đến viết các bài báo, vậy D là phương án đúng nhất. 169. Why does Mr. Park apologize? (A) He sent the wrong file. (B) He used an old e-mail address. (C) He missed a project deadline. (D) He lost an important document. 169. Tại sao ông Park xin lỗi? (A) Anh ấy đã gửi nhầm tập tin. (B) Ông đã sử dụng một địa chỉ email cũ. (C) Anh ấy đã bỏ lỡ hạn chót dự án. (D) Ông đã mất một tài liệu quan trọng. Ông Park đã gửi tập tin không phải là mới nhất nên phải gửi lại, có thể suy ra ông ấy xin lỗi vì đã gửi nhầm tập tin, vậy A là phương án đúng. 170. At 10:30 A.M., what does Ms. Riley most likely mean when she writes, "That's more like it"? (A) The budget is more reasonable. (B) The color looks better. (C) The story is more interesting. (D) The schedule is more realistic. 170. Vào lúc 10:30 sáng, cô Riley rất có thể có ý gì khi cô viết, "Trông giống hơn rồi đấy"? (A) Ngân sách hợp lý hơn. (B) Màu sắc trông đẹp hơn. (C) Câu chuyện thú vị hơn. (D) Lịch trình là thực tế hơn. Tài liệu độc quyền 24 Trước đó cô ấy nói là màu sắc nền nên nhạt hơn để rõ chữ của tiêu đề bài báo (the background color should be lighter so the article titles are more visible.) và ông Park phải gửi lại file đúng như thế,ý cô ấy khi nói câu trên thể hiện sự hài lòng về màu sắc, vậy B là phương án đúng 171. What will Mr. Ojeda do by the afternoon? (A) Approve a marketing plan (B) Produce a sample (C) Repair a printer (D) Make copies of an agreement 171. Ông Ojeda sẽ làm gì vào buổi chiều? (A) Phê duyệt một kế hoạch tiếp thị (B) Làm 1 bản mẫu (C) Sửa chữa máy in (D) Tạo bản sao của một thỏa thuận Ông Ojeda đã nói mình sẽ có 1 bản in sẵn sàng sau bữa trưa (I'll have a print copy ready for your approval after lunch.), vậy ông ấy sẽ làm 1 bản mẫu, nên B là phương án đúng 8 February Ms. Mala Chelvi 60 Jalan Tun Razak 54200 Kuala Lumpur Dear Ms. Chelvi, We are delighted to inform you that you have been nominated as a finalist for the Small Business Challenge competition this year. Now in its fifth year, this competition is designed to highlight innovative products and services launched by young entrepreneurs. The Web application that you developed, which provides a means of matching charitable organizations with volunteers, earned one of the top scores from our panel of judges. In the next round of the challenge, you will participate in a live presentation about your product before a panel of expert judges. The three people with the best presentations will receive one-time grants of MYR 10,000 each to invest in their businesses. Please go to sbc.org/competition and submit an outline of your presentation, a brief video that clearly illustrates the use of your application, and a passport- sized photograph of yourself. You will also need to sign a consent form allowing us to use your name and photo, if needed, in promotional materials on our Web site. The deadline for submission of these materials is 10 March. Best regards, Felix Pang Felix Pang Chairperson, Small Business Challenge Committee 8 tháng 2 Cô Mala Chelvi 60 Jalan Tun Razak 54200 Kính gửi cô Chelvi, Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho bạn rằng bạn đã được đề cử vào vòng chung kết cuộc thi Thử thách doanh nghiệp nhỏ năm nay. Trong năm thứ 5 của mình, cuộc thi này được thiết kế để làm nổi bật các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo được tung ra bởi các doanh nhân trẻ. Ứng dụng Web mà bạn đã phát triển, cung cấp phương tiện kết hợp các tổ chức từ thiện với các tình nguyện viên, đã giành được một trong những điểm số cao nhất từ hội đồng giám khảo của chúng tôi. Trong vòng thử thách tiếp theo, bạn sẽ tham gia vào buổi thuyết trình trực tiếp về sản phẩm của mình trước hội đồng giám khảo chuyên môn. Ba người có bài thuyết trình tốt nhất sẽ nhận được khoản tài trợ một lần trị giá 10.000 MYR mỗi người để đầu tư vào doanh nghiệp của họ. Vui lòng truy cập sbc.org/competition và gửi một dàn ý về bài trình bày của bạn, một đoạn video ngắn minh họa rõ ràng việc sử dụng ứng dụng của bạn và một bức ảnh cỡ hộ chiếu của chính bạn. Bạn cũng sẽ cần phải ký một mẫu đơn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng tên và ảnh của bạn, nếu cần, trong các tài liệu quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Hạn chót nộp các tài liệu này là ngày 10 tháng 3. Trân trọng, Felix Pang Felix Pang Chủ tịch, Ủy ban Thử thách doanh nghiệp nhỏ 172. What is the purpose of the letter? (A) To seek volunteers for an event (B) To notify a contest finalist 172. Mục đích của bức thư là gì? (A) Để tìm kiếm tình nguyện viên cho một sự kiện (B) Để thông báo 1 thí sinh vòng chung kết cuộc thi Tài liệu độc quyền 25 (C) To sell business consultation services (D) To offer a small-business loan (C) Bán dịch vụ tư vấn kinh doanh (D) Cung cấp một khoản vay doanh nghiệp nhỏ Mục đích của lá thư được nêu trong câu đâu tiên là để thông báo việc được đề cử là thí sinh vòng chung kết (We are delighted to inform you that you have been nominated as a finalist for the Small Business Challenge competition this year.), vậy B là phương án đúng 173. What does Ms. Chelvi most likely specialize in? (A) Law (B) Technology (C) Finance (D) Marketing 173. Cô Chelvi rất có thể chuyên về cái gì? (A) Luật (B) Công nghệ (C) Tài chính (D) Tiếp thị Ta thấy sản phẩm của cô ấy là về thiết kế phần mềm web (The Web application that you developed), trong 4 phương án chỉ có B là lĩnh vực liên quan nhất nên là phương án đúng 174. The word "illustrates" in paragraph 3, line 2, is closest in meaning to (A) represents (B) translates (C) lightens (D) decorates 174. Từ “illustrates” trong đoạn 3, dòng 2, có nghĩa gần nhất với (A) trình bày (B) dịch (C) sáng (D) trang trí Từ “illustrates” xuất hiện trong câu “a brief video that clearly illustrates the use of your application,” chỉ có thể mang nghĩa là “trình bày” là phù hợp nhất, vậy A là phương án đúng 175. What is Ms.Chelvi Asked to do by March 10? (A) Update a Web page design (B) Give a presentation (C) Sign a consent form (D) Pay a fee 175. CôChelvi được yêu cầu làm gì trước ngày 10 tháng 3? (A) Cập nhật thiết kế trang web (B) Thuyết trình (C) Ký một mẫu đơn đồng ý (D) Trả phí Ngày 10 tháng 3 là hạn chót để cô Chelvi nộp các tài liệu (The deadline for submission of these materials is 10 March.), bao gồm 1 video ngắn (A brief video), 1 tấm hình cỡ hộ chiếu (A passport-sized photograph) và kí 1 mẫu đơn đồng ý (sign a consent form), vậy C là phương án đúng. To: riedewald@ parasur.net.sr From: client_services@ mhf.ca Date: April 2, 12:21 P.M. Subject: Your feedback Dear Mr. Riedewald, Thank you for filling out the McMann Home Furnishings (MHF) survey. To show our appreciation, we have added reward points to your account. They can be applied to the purchase of products offered online as well as those offered in our retail stores. Clearance items and those priced $15.00 and above may not be purchased using credits. To use your reward points for an online purchase, select the items you would like to purchase and then check out. At the bottom of the page, select "Apply Tới: riedewald @ parasur.net.sr Từ: client_services@mhf.ca Ngày: Ngày 2 tháng 4, 12:21 P.M. Chủ đề: Phản hồi của bạn Kính gửi ông Riedewald, Cảm ơn bạn đã điền vào bản khảo sát Nội thất gia đình McMann (MHF). Để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi, chúng tôi đã thêm điểm thưởng vào tài khoản của bạn. Chúng có thể được áp dụng để mua các sản phẩm được cung cấp trực tuyến cũng như những sản phẩm được cung cấp trong các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi. Các mặt hàng giảm giá đến hết hàng và những mặt hàng có giá $ 15,00 trở lên có thể không được thanh toán bằng điểm thưởng. Để sử dụng điểm thưởng của bạn cho giao dịch mua hàng trực tuyến, hãy chọn các mặt hàng bạn muốn mua và sau đó kiểm tra. Ở dưới cùng của trang, chọn "Áp dụng điểm Tài liệu độc quyền 26 credits." The value of the applied credits will appear on your order receipt as a special discount. If you would prefer to use reward points at one of our retail locations, you can do so by logging in to your account on our Web site. Go to the My Rewards page, and then select "Print as a coupon." The coupon will have a bar code that can be scanned at the store's checkout counter. Sincerely, Client Services, McMann Home Furnishings thưởng." Giá trị của các khoản tín dụng được áp dụng sẽ xuất hiện trên biên nhận đơn đặt hàng của bạn dưới dạng giảm giá đặc biệt. Nếu bạn muốn sử dụng điểm thưởng tại một trong những địa điểm bán lẻ của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi. Chuyển đến trang Phần thưởng của tôi và sau đó chọn "In dưới dạng phiếu giảm giá". Phiếu giảm giá sẽ có mã vạch có thể được quét tại quầy thanh toán của cửa hàng. Trân trọng, Dịch vụ khách hàng, Nội thất gia đình McMann Online Order #1157 McMann Home Furnishings Store March 19, 11:31 A.M. Hand-Painted Picture Frame Quantity: 1 Price: 10.00 Special Discount: -10.00 Sai lboat Ceramic Mug Quantity: 4 Price: 40.00 Clearance Discount: -20.00 Floral Blanket Quantity: 1 Price: 25.00 Photo Album Quantity: 1 Price: 34.00 Seasonal Item Discount: -17.00 Item total: 62.00 Shipping: Free Total: 62.00 Đơn hàng qua mạng #1157 Cửa hàng nội thất gia đình McMann Ngày 19 tháng 3, 11:31 A.M. Khung tranh vẽ tay Số lượng: 1 Giá: 10,00 Giảm giá đặc biệt: -10,00 Cốc gốm Sai Iboat Số lượng: 4 Giá: 40,00 Giảm giá giải phóng mặt bằng: -20,00 Chăn hoa Số lượng: 1 Giá: 25,00 Album ảnh Số lượng: 1 Giá: 34,00 Giảm giá vật phẩm theo mùa: -17,00 Tổng số mặt hàng: 62,00 Vận chuyển: Miễn phí Tổng cộng: 62,00 176. According to the e-mail, how did Mr. Riedewald receive reward points? (A) He won an online contest. (B) He participated in a customer survey. (C) He spent a certain amount of money. (D) He returned an item 176. Theo e-mail, ông Riedewald đã nhận được điểm thưởng như thế nào? (A) Ông ấy đã thắng một cuộc thi trực tuyến. (B) Ông tham gia một bài khảo sát khách hàng. (C) Ông đã tiêu một số tiền nhất định. (D) Ông ấy trả lại một món đồ Trong e-mail có nói rằng để bày tỏ lòng biết ơn vì ông ấy đã điền vào 1 khảo sát, họ đã công cho ông ấy điểm thưởng (Thank you for filling out the survey. To show our appreciation, we have added reward points to your account.), vậy B là phương án đúng Tài liệu độc quyền 27 177. In the e-mail, the phrase "filling out" in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to (A) emptying (B) supplying (C) completing (D) expanding 177. Trong e-mail, cụm từ "filling out" vào đoạn 1, dòng 1, có nghĩa gần nhất với (A) làm trống (B) cung cấp (C) hoàn thành (D) mở rộng Cụm từ “filling out” nằm trong câu “Thank you for filling out the survey”, chỉ có nghĩa “hoàn thành” trong câu C là phù hợp nhất. 178. How can customers apply their reward points in an MHF retail store? (A) By entering their account number (B) By entering their phone number (C) By scanning a coupon's bar code (D) By going to the Client Services Department 178. Làm thế nào khách hàng có thể áp dụng điểm thưởng của họ trong một cửa hàng bán lẻ MHF? (A) Bằng cách nhập số tài khoản của họ (B) Bằng cách nhập số điện thoại của họ (C) Bằng cách quét mã vạch của phiếu giảm giá (D) Bằng cách đến Bộ phận dịch vụ khách hàng Trong phần hướng dẫn về sử dụng điểm thưởng tại cửa hàng thì có thể sử dụng bằng cách quét mã vạch ở quầy tính tiền (The coupon will have a bar code that can be scanned at the store's checkout counter), vậy C là phương án đúng. 179. According to the receipt, what is true about Mr. Riedewald? (A) He paid for delivery of the items. (B) He purchased the items in the evening. (C) He paid over $70 for all items combined. (D) He purchased only one item at regular price. 179. Theo biên lai, điều gì đúng về ông Riedewald? (A) Ông trả tiền cho việc giao các mặt hàng. (B) Anh ấy mua đồ vào buổi tối. (C) Ông đã trả hơn 70 đô la cho tất cả các mặt hàng cộng lại. (D) Anh ta chỉ mua một món hàng với giá thông thường. Phương án A sai vì cuối hóa đơn có thông tin phí chuyển hàng là miễn phí (Shipping: free), phương án B sai vì giờ trên hóa đơn là 11 giờ 31 sáng (11:31 A.M.), phương án C cũng sai vì giá tiền là 62 đô (Item total: 62.00), vậy chỉ có D là phương án đúng. 180. What item did Mr. Riedewald most likely purchase using reward credits? (A) The picture frame (B) The ceramic mug (C) The floral blanket (D) The photo album 180. Mặt hàng nào ông Riedewald có khả năng mua nhiều nhất bằng cách sử dụng tín dụng phần thưởng? (A) Khung hình (B) Cốc gốm (C) Chiếc chăn hoa (D) Album ảnh Phương án C sai vì không có giảm giá, phương án B và D cũng sai vì điểm thưởng không áp dụng cho giảm giá đến khi hết hàng và giá trên 15 (Clearance items and those priced $15.00 and above may not be purchased using credits.), vậy A là phương án đúng. Two Swan Press 72 Holywell Road, Edinburgh EH8 8PJ 4 December Mr. Albert Morello 17 Peyton Avenue Kingston 5 Jamaica, W.I. Dear Mr. Morello: Enclosed please find your royalty payment for Understanding Our Oceans. You should have Tòa soạn Two Swan 72 đường Holywell, Edinburgh EH8 8PJ 4 tháng 12 Ông Albert Morello 17 Đại lộ Peyton Kingston 5 Jamaica, W.I. Kính gửi ông Morello: Xin vui lòng tìm khoản thanh toán tiền bản quyền của ông cho cuốn Understanding Our Ocean với tài liệu được đính Tài liệu độc quyền 28 recently received an e-mail that listed the sales figures and the royalties due to you for the print and electronic versions of your book. We are proud to announce that Two Swan Press was given the Publisher of the Year Award by the UK Book Industry in October. We thank the authors who have worked with us since our founding five years ago. All Two Swan Press authors are entitled to an author discount of 40 percent off any title on our Web site. Simply use the code AUX1417 for your discount. If you have any questions at all, please do not hesitate to contact me. Kind regards, Sarah Wicklin Sarah Wicklin Encl. kèm. Gần đây ông đã nhận được một e-mail liệt kê các số liệu bán hàng và tiền bản quyền được tính cho ông cho các phiên bản in và điện tử của cuốn sách của ông. Chúng tôi tự hào thông báo rằng Tòa soạn Two Swan đã được trao tặng Giải thưởng Nhà xuất bản của Năm bởi Ngành Sách Anh quốc vào tháng 10. Chúng tôi cảm ơn các tác giả đã làm việc với chúng tôi kể từ khi thành lập năm năm trước. Tất cả tác giả của Tòa soạn Two Swan đều được giảm giá 40% cho bất kỳ đầu sách nào trên trang web của chúng tôi. Chỉ cần sử dụng mã AUX1417 để giảm giá. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. Trân trọng, Sarah Wicklin Sarah Wicklin Kèm theo. THANK YOU FOR YOUR ORDER! Special December Offer-free shipping on all orders over £35 Name: Duncan Booth E-mail: mbooth@silvertech.co.uk Date of puschase 12 December Ship to: Duncan Booth 321 Maslin St. Coatbridge ML5 1 LZ, Scotland, UK _ 1 _ Business in Our Lives by Elaine Schuyler £75.00 Discount Applied (AUX1417) -30.00 Balance Due £45.00 Paid by Credit Card *':'**5732 Items from multiple orders may be combined in the same package. We will notify you when your order has shipped. CẢM ƠN BẠN VÌ ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN! Đặc biệt tháng 12 Ưu đãi miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên £ 35 Tên: Duncan Booth E-mail: mbooth@silvertech.co.uk Ngày thanh toán 12 tháng 12 Chuyển hàng đến: Duncan Booth 321 đường Maslin. Coatbridge ML5 1 LZ, Scotland, Vương quốc Anh _ 1 _ Kinh doanh trong cuộc sống của chúng ta bởi Elaine Schuyler £ 75,00 Giảm giá áp dụng (AUX1417) -30.00 Số dư trừ đi £ 45,00 Được thanh toán bằng thẻ tín dụng * ':' ** 5732 Các món hàng từ nhiều đơn hàng có thể được kết hợp trong cùng một gói. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi đơn đặt hàng của bạn đã được vận chuyển. 181. What is a purpose of the letter? (A) To ask Mr. Morello to write a book (B) To explain an enclosed contract (C) To notify Mr. Morello of a payment (D) To describe an updated personnel policy 181. Mục đích của bức thư là gì? (A) Yêu cầu ông Morello viết một cuốn sách (B) Để giải thích một hợp đồng kèm theo (C) Để thông báo cho ông Morello về một khoản thanh toán (D) Để mô tả một chính sách nhân sự cập nhật Bức thư mở đầu bằng việc yêu cầu ông Morello kiểm tra thông tin tiền bản quyền (Enclosed please find your royalty payment for Understanding Our Oceans), vậy C là phương án đúng. 182. What was sent in a previous message to Mr. Morello? 182. Điều gì đã được gửi trong một tin nhắn trước đó cho ông Morello? Tài liệu độc quyền 29 (A) Incorrect contact information (B) Detailed sales numbers (C) A list of suggested changes (D) A link to an electronic book (A) Thông tin liên lạc không chính xác (B) Doanh số bán hàng chi tiết (C) Một danh sách các thay đổi được đề xuất (D) Một liên kết đến một cuốn sách điện tử Trong e-mail có nhắc đến thông tin rằng ông ấy nên nhận được 1 e-mail liệt kê các số liệu về doanh số bán hàng (You should have recently received an e-mail that listed the sales figures), vậy B là phương án đúng. 183. What does Ms. Wicklin mention about Two Swan Press? (A) It moved to a new location in October. (B) It has launched a new program for its fifth anniversary. (C) It has won an industry award. (D) It has decided to focus on scientific publications. 183. Bà Wicklin đề cập gì về Tòa soạn Two Swan? (A) Nó đã chuyển đến một địa điểm mới vào tháng Mười. (B) Nó đã đưa ra một chương trình mới cho kỷ niệm lần thứ năm của nó. (C) Nó đã giành được một giải thưởng trong ngành. (D) Nó đã quyết định tập trung vào các ấn phẩm khoa học. Cô Wicklin đã đề cập đến việc tòa soạn nhận được giải thưởng Nhà xuất bản của năm bởi ngành sách Anh quốc vào tháng 10 (Two Swan Press was given the Publisher of the Year Award by the UK Book Industry in October), vậy C là phương án đúng 184. What is suggested about Mr. Booth? (A) He is a Two Swan Press author. (B) He wrote Business in Our Lives. (C) He is an acquaintance of Mr. Morello. (D) He has purchased items from Two Swan Press before. 184. Đề xuất gì về ông Booth? (A) Ông là 1 tác giả của Tòa soạn Two Swan. (B) Ông đã viết Kinh doanh trong cuộc sống của chúng ta. (C) Ông là người quen của ông Morello. (D) Ông ấy đã mua các mặt hàng từ Tòa soạn Two Swan trước đây. Ta thấy trong hóa đơn ông ấy đã sử dụng mã giảm giá (Discount Applied (AUX1417) -30.00) được dùng cho các tác giả của tòa soạn, vậy A là phương án đúng. 185. What is indicated about the order? (A) It has been delayed. (B) It has not yet been paid. (C) It contains multiple books. (D) It includes free shipping. 185. Những gì được chỉ ra về đơn hàng? (A) Nó đã bị trì hoãn. (B) Nó chưa được thanh toán. (C) Nó gồm nhiều cuốn sách. (D) Nó bao gồm vận chuyển miễn phí. Ta thấy thông tin miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng trên 35 bảng (Special December Offer-free shipping on all orders over £35) trong khi đơn hàng của ông ấy có giá là 45 bảng, vậy đơn hàng này được miễn tiền vận chuyển. D là phương án đúng. To: All Staff From: Personnel Department Date: June 20 Subject: Mentoring Program Attachment: Application Employees who have been with Broadside Electronics for less than eighteen months are invited to apply to participate in a new mentoring program that will match a maximum of ten junior employees with long- term company veterans. The goal is that junior employees will sharpen corporate skills, better understand company culture, and develop a more focused career path. Mentees will be assigned to a Đến: Tất cả nhân viên Từ: Phòng nhân sự Ngày: 20 tháng Sáu Chủ đề: Chương trình cố vấn Đính kèm: Đơn đăng kí Các nhân viên đã làm việc với công ty điện tử Broadside Electronics dưới mười tám tháng được mời đăng ký tham gia một chương trình cố vấn mới sẽ ghép tối đa mười nhân viên mới với các nhân viên kì cựu làm việc lâu năm của công ty. Mục tiêu là nhân viên cấp dưới sẽ mài giũa kỹ năng phối hợp, hiểu rõ hơn về văn hóa công ty và phát triển con đường sự nghiệp cụ thể hơn. Người được cố vấn sẽ được chỉ định cùng một cố vấn dựa trên phân công công Tài liệu độc quyền 30 mentor based strictly on their work assignment and professional interests. The pairs will meet at mutually convenient times throughout the year, from three to five hours per month. To be considered for participation in this initiative, complete the attached application and return to Mentoring Program Director Tim Wrigley at t.wrigley@broadsideelec.com by July 1. Mr. Wrigley will send notification of his selections by July 15. việc và quan tâm nghề nghiệp của họ. Các cặp sẽ gặp nhau vào thời gian thuận tiện trong suốt cả năm, từ ba đến năm giờ mỗi tháng. Để được xem xét tham gia chương trình này, hãy điền vào đơn đăng ký đính kèm và nộp lại cho Giám đốc Chương trình Cố Vấn Tim Wrigley tại t.wrigley@broadsideelec.com trước ngày 1 tháng Bảy. Ông Wrigley sẽ gửi thông báo về các lựa chọn của mình trước ngày 15 tháng Bảy. MENTORING PROGRAM APPLICATION Name: Cora Drummond Division: Sales Extension: 144 Professional areas of interest: I am most interested in learning about our markets abroad and developing my sales-presentation abilities for these international markets. I am also interested in general career guidance. Best workdays and times for meeting: Any weekday morning except Monday. ĐĂNG KÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN Tên: Cora Drumond Bộ phận: Bán hàng Đường dây số: 144 Lĩnh vực nghề nghiệp quan tâm: Tôi quan tâm nhất đến việc tìm hiểu về thị trường của chúng ta ở nước ngoài và phát triển khả năng thuyết trình bán hàng của mình trong thị trường quốc tế. Tôi cũng quan tâm đến hướng dẫn nghề nghiệp tổng quan. Ngày làm việc và thời gian để gặp tốt nhất: Bất kỳ buổi sáng trong tuần trừ thứ Hai. The Broadside Company Newsletter Mentoring Program Sees Results Long-time employee and Vice President of Sales Alena Russo was intrigued when a Personnel Department director approached her about mentoring a less experienced employee under a program that began last year. She is glad to have accepted the assignment. "After working with Ms. Drummond, I am more satisfied with my own duties, because I know I have helped a professional who is just getting started. I only wish that I had had someone looking out for me in my early years," remarked Ms. Russo. Ms. Drummond explains that she "needed pointers on how to make better sales pitches." She reports that her sales are up by 20 percent now. She better understands the opportunities Broadside Electronics has to offer and what is required to become a manager. "Thanks to Ms. Russo, I have been able to define my career goals, and I am a happier person when I arrive to work every day." New mentorship pairs are now being formed. Interested parties should contact Tim Wrigley in the Personnel Department. Bản tin công ty Broadside Kết quả chương trình cố vấn Nhân viên lâu năm và Phó chủ tịch kinh doanh Alena Russo đã ấn tượng khi một giám đốc phòng nhân sự đề cập về việc tư vấn cho một nhân viên ít kinh nghiệm trong một chương trình bắt đầu vào năm ngoái. Cô ấy vui mừng vì đã chấp nhận nhiệm vụ. "Sau khi làm việc với cô Drumond, tôi hài lòng hơn với vai trò của mình, vì tôi biết tôi đã giúp một chuyên gia mới bắt đầu. Tôi chỉ ước rằng đã có ai đó giúp đỡ tôi trong những năm đầu làm việc", theo nhận xét của cô Russo. Cô Drumond giải thích rằng cô "cần định hướng về cách cải thiện doanh số bán hàng." Cô báo cáo rằng doanh số bán hàng của cô đã tăng 20 phần trăm hiện tại. Cô ấy hiểu rõ hơn những cơ hội mà công ty Broadside Electronics cung cấp và những gì cần thiết để trở thành một quản lý. "Nhờ có cô Russo, tôi đã có thể xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình. Tôi trơ nên hạnh phúc hơn khi tôi đến làm việc mỗi ngày." Các cặp cố vấn mới hiện đang được sắp xếp. Các cá nhân quan tâm có thể liên hệ với Tim Wrigley ở Phòng Nhân sự. 186. What does the e-mail indicate about the mentoring program? (A) It is popular industry-wide. 186. Email nói gì về chương trình cố vấn? (A) Là ngành công nghiệp phổ biến trong ngành. (B) Số lượng người tham gia bị hạn chế. Tài liệu độc quyền 31 (B) The number of participants is limited. (C) It is designed for staff in the sales division. (D) Participants must attend an orientation meeting. (C) Được thiết kế cho nhân viên trong bộ phận bán hàng. (D) Người tham gia phải tham dự một cuộc họp định hướng. Câu B là đáp án đúng do trong email đề cập đến giới hạn về tối đa mười người tham gia (a maximum of ten junior employees). 187. How will the junior employees most likely be selected? (A) They will be chosen from a management-training group. (B) They will undergo competitive interviews. (C) They will be evaluated by Mr. Wrigley. (D) They will be recommended by a local business school. 187. Làm thế nào để nhân viên mới được lựa chọn? (A) Họ sẽ được chọn từ một nhóm đào tạo quản lý. (B) Họ sẽ trải qua các cuộc phỏng vấn cạnh tranh. (C) Họ sẽ được đánh giá bởi ông Wrigley. (D) Họ sẽ được đề nghị bởi một trường kinh doanh địa phương. Câu C là đáp án đúng vì trong thư đề cập đến việc ông Wringley là người sẽ chọn ra nhân viên tham gia chương trình (To be considered for participation in this initiative, complete the attached application and return to Mentoring Program Director Tim Wrigley Mr. Wrigley will send notification of his selections by July 15). 188. What is suggested about Ms. Drummond? (A) She has worked at Broadside Electronics for less than eighteen months. (B) She has just transferred from another department. (C) She has received a positive annual review. (D) She has made many successful presentations abroad. 188. Điều gì nói về cô Drumond? (A) Cô ấy đã làm việc tại công ty Broadside Electronics chưa đầy mười tám tháng. (B) Cô ấy vừa chuyển từ một bộ phận khác. (C) Cô đã nhận được một đánh giá tích cực thường niên. (D) Cô ấy đã thực hiện nhiều bài thuyết trình thành công ở nước ngoài. Cô Drumond được chọn để tham gia chương trình cố vấn, có nghĩa cô ấy là nhân viên mới chỉ làm việc dưới 18 tháng (Employees who have been with Broadside Electronics for less than eighteen months) nên câu A là đáp án đúng. 189. What is most likely true about Ms. Russo? (A) She is planning to retire soon. (B) She has international sales experience. (C) She has mentored many junior employees. (D) She recently joined the hiring team. 189. Điều gì rất có thể đúng về cô Russo? (A) Cô ấy dự định sẽ nghỉ hưu sớm. (B) Cô ấy có kinh nghiệm bán hàng quốc tế. (C) Cô ấy đã cố vấn cho nhiều nhân viên cấp dưới. (D) Cô ấy gần đây đã tham gia đội tuyển dụng. Cố vấn và nhân viên cố vấn được ghép cặp dựa trên quan tâm nghề nghiệp của người đăng kí (Mentees will be assigned to a mentor based strictly on their work assignment and professional interests), trong khi đó cô Drumond có quan tâm đến việc bán hàng cho thị trường quốc tế (learning about our markets abroad and developing my sales- presentation abilities for these international markets). Do đó, câu B là đáp án đúng. 190. What benefit from the mentoring program have both Ms. Drummond and Ms. Russo enjoyed? (A) Increased job satisfaction (B) Quick promotions (C) Paycheck bonuses (D) Clearer career goals 190. Cô Drumond và cô Russo đều được hưởng lợi ích gì từ chương trình cố vấn? (A) Sự hài lòng trong công việc được gia tăng (B) Thăng chức nhanh (C) Tiền thưởng (D) Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hơn Tài liệu độc quyền 32 Cô Russo nói rằng hài lòng với trách nhiệm của mình hơn (I am more satisfied with my own duties) còn cô Drumond hạnh phúc khi đi làm (I am a happier person when I arrive to work every day) nên câu A là đáp án phù hợp cho cả hai trường hợp. https://www.runklefencing.co.uk Temporary Fencing Service Need a temporary fence installed at your residence, workplace, or special event? Our expert team will deliver and install chain-link fencing on the booked date and time. When the fence is no longer needed, we will take it down and haul it away. Like our residential and commercial fencing, our temporary fences are obtained from the best manufacturers using the finest materials. Our fences have a tidy, sturdy, professional appearance that local residents and businesses appreciate. We also see to all legally required inspections and certifications. Ready for a price quote? Contact us today via our Online Quote service. Be sure to provide the following information so we can provide an accurate estimate: 1. The preferred height of your fence (Be aware that local regulations commonly allow a maximum height of three metres.) 2. The perimeter of the area you need to enclose 3. The number of gated entrances needed 4. The number of days the fence needs to be up https://www.runklefences.co.uk Dịch vụ dựng rào chắn tạm thời Bạn cần một hàng rào tạm thời được dựng tại nơi ở, nơi làm việc hoặc sự kiện đặc biệt của mình? Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ phân phối và cài đặt hàng rào lưới vào ngày và giờ đã hẹn lịch. Khi hàng rào không còn cần thiết, chúng tôi sẽ tháo gỡ xuống và mang đi. Giống như hàng rào dân dụng và thương mại, hàng rào tạm thời của chúng tôi được cung cấp từ các nhà sản xuất tốt nhất bằng cách sử dụng các vật liệu tốt nhất. Hàng rào của chúng tôi có vẻ ngoài gọn gàng, chắc chắn, chuyên nghiệp được người dân địa và doanh nghiệp địa phương đánh giá cao. Chúng tôi cũng thông qua tất cả các kiểm tra và chứng nhận cần thiết về mặt pháp lý. Sẵn sàng được báo giá? Liên lạc với chúng tôi hôm nay thông qua dịch vụ báo giá trực tuyến. Hãy chắc chắn cung cấp các thông tin sau để chúng tôi có thể cung cấp ước tính chính xác: 1. Chiều cao yêu cầu cho hàng rào (Lưu ý rằng quy định địa phương thường cho phép chiều cao tối đa là ba mét.) 2. Chu vi của khu vực cần rào chắn 3. Số lượng lối vào cần thiết 4. Số ngày để dựng hàng rào Name: Marguerite Carhart Phone: (0117) 555-9102 Installation Address: 438 Stretford Way/ Bristol BS5 7TB E-mail: mcarhart@stockporteventcentre.co.uk Today's date: 8 August Fence Details: I need a temporary three-metre-tall fence installed around the Stockport Event Centre within the next two weeks. This is to prevent the public from entering while we make renovations from 18 to 30 August. Two gates are needed so that workers and vehicles may enter and leave the location. Tên: Marguerite Carhart Điện thoại: (0117) 555-9102 Địa chỉ lắp đặt: 438 đường Stretford / Bristol BS5 7TB E-mail: mcarhart@stockporteventcentre.co.uk Ngày hôm nay: 8 tháng Tám Chi tiết hàng rào: Tôi cần một hàng rào tạm thời cao ba mét lắp đặt xung quanh Trung tâm sự kiện Stockport trong vòng hai tuần tới. Điều này là để ngăn chặn công chúng xâm nhập trong khi chúng tôi sửa chữa từ ngày 18 đến 30 tháng Tám. Cần có hai cổng để công nhân và phương tiện có thể ra vào địa điểm. To: mcarhart@stockporteventcentre.co.uk From: hmontalbo@ runklefencing.co.uk Date: 9 August Subject: Quote Number 080817 Attachment: fenceguote_mcarhart Dear Ms. Carhart, Đến: mcarhart@stockporteventcentre.co.uk Từ: hmontalbo @ runklefences.co.uk Ngày: 9 tháng Tám Chủ đề: Trích dẫn số 080817 Đính kèm: fenceguote_mcarhart Gửi cô Carhart, Tài liệu độc quyền 33 Thank you for your enquiry. Please see the attached estimate for the work you requested. Note that the price of delivery is included at no further charge unless a rush order-one providing less than three weeks' notice-is required. This is a rough estimate based on the information you provided. If you ring us at (0117) 555-2938 and provide us with a missing detail, I can give you a more accurate quote. You might also consider including a plastic curtain with your order. This would be wrapped around and fastened to the fence, hiding the construction site from the view of pedestrians. If this interests you, we can include it in the revised quote. Best Regards, Howard Montalbo Cảm ơn yêu cầu của cô. Xin vui lòng xem ước tính đính kèm cho công việc yêu cầu. Lưu ý rằng giá giao hàng được miễn phí trừ khi có đơn đặt hàng gấp – yêu cầu cung cấp thông báo trước ba tuần. Đây là một ước tính sơ bộ dựa trên thông tin cô cung cấp. Nếu cô gọi cho chúng tôi theo số (0117) 555-2938 và cung cấp thông tin còn thiếu, tôi có thể cung cấp cho cô báo giá chính xác hơn. Cô cũng có thể cân nhắc đặt thêm một tấm màn nhựa trong đơn hàng. Nó sẽ được bọc xung quanh và gắn chặt vào hàng rào, chắn đi công trường xây dựng khỏi tầm nhìn của người đi bộ. Nếu cô quan tâm đến điều này, chúng tôi có thể đưa nó vào báo giá sửa đổi. Trân trọng, Howard Montalbo 191. What does the Web site indicate about fences taller than three meters? (A) They are made of plastic. (B) They are usually prohibited by law. (C) They require special transportation. (D) They must be ordered directly from the manufacturer. 191. Trang web nói gì về hàng rào cao hơn ba mét? (A) Được làm bằng nhựa. (B) Thường bị cấm theo luật. (C) Yêu cầu vận chuyển đặc biệt. (D) Phải được đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Câu B là đáp án án đúng vì có thông tin báo rằng quy định địa phương chỉ cho phép hàng rào cao nhiều nhất 3 mét (Be aware that local regulations commonly allow a maximum height of three metres) nên cao hơn mức đó là trái luật. 192. According to the form, why does Ms. Carhart need a temporary fence installed? (A) To mark a property line (B) To draw attention to an exhibit (C) To control a crowd at a special event (D) To limit public access to a work site 192. Theo trong đơn thì tại sao cô Carhart cần lắp đặt hàng rào tạm thời? (A) Để đánh dấu một dòng tài sản (B) Để thu hút sự chú ý đến một cuộc triển lãm (C) Để kiểm soát đám đông tại một sự kiện đặc biệt (D) Để giới hạn ra vào công chúng đến một công trường xây dựng Trung tâm sự kiện nơi cô Carhart làm việc đang sữa chửa nên cần rào chắn để ngăn người đi vào (This is to prevent the public from entering while we make renovations) nên câu D là đáp án đúng. 193. What information does Ms. Carhart fail to give about the fence she needs? (A) The height of the fence to be erected (B) The dates when the fence is needed (C) The perimeter of the area to be enclosed (D) The number of entrances needed 193. Cô Carhart không cung cấp thông tin gì về hàng rào mình cần? (A) Chiều cao hàng rào được dựng lên (B) Ngày cần dựng hàng rào (C) Chu vi của khu vực được dựng rào (D) Số lượng lối vào cần thiết Cô Carhart không đề cập đến phạm vi dựng rào trong email nên câu C là đáp án đúng. 194. What is implied about Ms. Carhart's fence project? 194. Điều gì nói về về dự án dựng rào của cô Carhart? (A) Sẽ có một khoản phí để giao hàng. Tài liệu độc quyền 34 (A) There will be a charge for delivery. (B) The project involves work at several job sites. (C) Extra workers must be hired to install the fence. (D) Inspectors must first approve the project. (B) Dự án liên quan đến công việc tại một số trang web việc làm. (C) Phải thuê thêm công nhân để lắp đặt hàng rào. (D) Thanh tra phải phê duyệt dự án trước tiên. Cô ấy cần lắp đặt vào ngày 18/8, nhưng lại đặt hàng vào ngày 8/8, tức chưa đủ khoảng thời gian ba tuần để được miễn phí giao hàng (Note that the price of delivery is included at no further charge unless a rush order-one providing less than three weeks' notice) nên câu A là đáp án đúng. 195. Why does Mr. Montalbo recommend adding a curtain? (A) It would act as a noise barrier. (B) It would help keep in dust. (C) It would serve as a visual screen. (D) It would improve safety conditions. 195. Tại sao ông Montalbo khuyên nên thêm một tấm màn? (A) Sẽ hoạt động như một rào cản tiếng ồn. (B) Sẽ giúp giữ bụi. (C) Sẽ hoạt động như một màn chắn tầm nhìn. (D) Sẽ cải thiện các điều kiện an toàn. Câu C là đáp án đúng vì như trong email ông ấy có nói là tấm màn sẽ chắn công trường phía sau nó (This would be wrapped around and fastened to the fence, hiding the construction site from the view of pedestrians). To: Daniel Rodrigues Pereira From: Livia Romero Subject: Company outing Date: August 5 Hello Daniel, I hope you are settling in well. I'm sure you have had a busy few weeks. Around this time of year, the office manager typically begins arranging our annual company outing. I think we mentioned this during your interview in June. Previously, we have done things like going to a concert and taking a local river cruise. The outing is always great for morale, and everyone looks forward to it. This year, I think it would be a good idea to get tickets to a sporting event. I know that many staff members are fans of the San Jose Starlings baseball team. It should be an evening game when the team is playing at home. We have a budget of $600.00 this year. Looking at the ticket prices, it seems that will be just enough to get a ticket for every staff member. I'm sure Elise can assist you with this; she has often helped organize the outings. Let me know if you have any questions. Best, Livia Romero Director of Administration, Loftgren Consulting Đến: Daniel Coleues Pereira Từ: Livia Romero Chủ đề: Chuyến đi chơi của công ty Ngày: 5 tháng Tám Xin chào Daniel, Tôi hy vọng anh đang ổn định tốt. Tôi chắc rằng anh đã có một vài tuần bận rộn. Vào khoảng thời điểm này trong năm, quản lý văn phòng thường bắt đầu sắp xếp chuyến đi công ty hàng năm của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đã đề cập đến điều này trong cuộc phỏng vấn của anh vào tháng Sáu. Trước đây, chúng tôi đã làm những việc như đến buổi hòa nhạc và đi du thuyền trên sông ở địa phương. Chuyến đi chơi luôn tuyệt vời cho tinh thần làm việc, và mọi người đều mong chờ điều đó. Năm nay, tôi nghĩ đến dự sự kiện thể thao sẽ là một ý tưởng tốt. Tôi biết rằng nhiều nhân viên là người hâm mộ của đội bóng chày San Jose Starlings. Đó sẽ là một trận đấu vào buổi tối khi đội đang chơi ở sân nhà. Chúng tôi có ngân sách 600 đô trong năm nay. So với giá vé, dường như sẽ chỉ vừa đủ cho mỗi người một vé. Tôi chắc rằng Elise có thể giúp anh điều này; cô ấy thường giúp tổ chức các buổi đi chơi. Hãy cho tôi biết nếu anh có bất kỳ câu hỏi. Lời chúc tốt nhất, Livia Romero Giám đốc hành chính, công ty tư vấn Loftgren Plan your next event with the San Jose Starlings! Lên kế hoạch sự kiện tiếp theo của bạn với San Jose Starlings! Tài liệu độc quyền 35 Discounted tickets are available for groups of ten or more. The more tickets you buy, the more you save - perfect for family gatherings, company outings, or charity fund- raisers! Get perks such as free tickets for the organizer, discounts on food, and your group's name displayed on the scoreboard. Group Ticket Pricing 10 tickets $130.00 30 tickets $360.00 50 tickets $550.00 70 tickets $700.00 Contact grouptickets@sanjosestarlings.com or call 408-555-0101 for more information. Vé giảm giá cho các nhóm từ mười người. Bạn mua càng nhiều vé, bạn càng tiết kiệm - hoàn hảo cho các cuộc họp mặt gia đình, đi chơi công ty hoặc các buổi gây quỹ từ thiện! Nhận các đặc quyền như vé miễn phí cho người tổ chức, giảm giá thức ăn và tên nhóm được hiển thị trên bảng điểm. Giá vé nhóm 10 vé 130,00 đô 30 vé 360,00 đô 50 vé 550,00 đô 70 vé 700,00 đô Liên hệ với grouptickets@sanjosestarlings.com hoặc gọi 408-555-0101 để biết thêm thông tin. San Jose Starlings August Schedule Date Day Time Opposing Team Home or Away August 13 Sunday 1:05 P.M. Aspen Monarchs Home August 15 Tuesday 7:05 P.M. Aspen Monarchs Home August 19 Saturday 1:05 P.M. Philipsburg Pinstripes Away August 22 Tuesday 7:05 P.M. Philipsburg Pinstripes Away Purchase tickets online at www.sanjosestarlings.com/tickets Lịch đấu San Jose Starlings vào tháng Tám Ngày Thứ Giờ Đội đối thủ Đội chủ nhà/ đội khách 13/8 Chủ Nhật 1:05 P.M. Aspen Monarchs Chủ nhà 15/8 Thứ Ba 7:05 P.M. Aspen Monarchs Chủ nhà 19/8 Thứ Bảy 1:05 P.M. Philipsburg Pinstripes Đội khách 22/8 Thứ Ba 7:05 P.M. Philipsburg Pinstripes Đội khách Mua vé trực tuyến ở www.sanjosestarlings.com/tickets 196. Why did Ms. Romero send the e-mail to Mr. Rodrigues Pereira? (A) To tell him about an upcoming budget cut (B) To invite him to a concert (C) To introduce him to his new assistant (D) To ask him to arrange an event 196. Tại sao cô Romero gửi e-mail cho Coleues Pereira? (A) Nói với anh ấy về việc cắt giảm ngân sách sắp tới (B) Để mời anh ấy đến buổi hòa nhạc (C) Giới thiệu anh ấy với trợ lý mới (D) Để yêu cầu anh ấy sắp xếp một sự kiện Email này để thông báo cho anh ấy về sự kiện sắp đến và để đưa ý tưởng cho kế hoạch sự kiện đó. Ngoài ra, trong thư còn giới thiệu người sẽ hỗ trợ anh ấy lên kế hoạch (I'm sure Elise can assist you with this; she has often helped organize the outings. Let me know if you have any questions) nên câu D là đáp án đúng. 197. What does the e-mail imply about Mr. Rodrigues Pereira? (A) He recently attended a San Jose Starlings game. (B) He will be leaving in a few weeks to go on vacation. (C) He is a professional party planner. (D) He recently began working for Loftgren Consulting. 197. Email nói gì về Coleues Pereira? (A) Gần đây anh ấy đã tham dự trận đấu ở San Jose Starlings. (B) Anh ấy sẽ rời đi trong một vài tuần để đi nghỉ. (C) Anh là một người tổ chức tiệc tùng chuyên nghiệp. (D) Gần đây anh ấy bắt đầu làm việc cho công ty tư vấn Loftgren. Tài liệu độc quyền 36 Email được gửi đến vào ngày 5/8, trong khi anh ấy được phỏng vấn nhận việc vào tháng Sáu (I think we mentioned this during your interview in June), nên có thể hiểu là anh ấy mới vào làm. 198. According to the flyer, what is a benefit of buying tickets as a group? (A) Reduced ticket prices (B) Free food (C) Front-row seating (D) T-shirts with the team's logo 198. Theo tờ rơi, lợi ích của việc mua vé theo nhóm là gì? (A) Giảm giá vé (B) Thức ăn miễn phí (C) Hàng ghế trước (D) Áo phông có logo của đội Câu A là đáp án đúng vì giảm giá vé cho nhóm từ mười người trở lên (Discounted tickets are available for groups of ten or more). 199. How many employees does Loftgren Consulting most likely have? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 199. Công ty tư vấn Loftgren Consulting có thể có bao nhiêu nhân viên? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 Ngân sách là 600 đô và cũng chỉ vừa đủ cho mỗi người một vé (We have a budget of $600.00 this year. Looking at the ticket prices, it seems that will be just enough to get a ticket for every staff member) trong khi đó giá vé nhóm là 550 đô cho 50 người. Câu C là đáp án đúng. 200. On what date could Loftgren Consulting employees attend a game? (A) August 13 (B) August 15 (C) August 19 (D) August 22 200. Nhân viên của Công ty tư vấn Loftgren có thể tham dự một trận đấu vào ngày nào? (A) ngày 13 tháng Tám (B) 15 tháng Tám (C) ngày 19 tháng Tám (D) ngày 22 tháng Tám Theo như trong email thì đó sẽ là trận đấu vào buổi chiều tối và đội bóng là đội chủ nhà (It should be an evening game when the team is playing at home) và theo như lịch thì đó là ngày 15 tháng Tám. Câu B là đáp án đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_tap_ets_1000_test_7.pdf
 • mp3Test 07-Part 2-08.mp3
 • mp3Test 07-Part 2-09.mp3
 • mp3Test 07-Part 2-18.mp3
 • mp3Test 07-Part 2-21.mp3
 • mp3Test 07-Part 2-22.mp3
 • mp3Test 07-Part 2-26.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-32-34.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-35-37.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-38-40.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-41-43.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-44-46.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-47-49.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-50-52.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-53-55.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-56-58.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-59-61.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-62-64.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-65-67.mp3
 • mp3Test 07-Part 3-68-70.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-71-73.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-74-76.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-77-79.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-80-82.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-83-85.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-86-88.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-89-91.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-92-94.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-95-97.mp3
 • mp3Test 07-Part 4-98-100.mp3
Tài liệu liên quan