Đề thi môn học: Phương pháp tính - Mã môn học: Math121101

Bài 2: (2,5 điểm). Cho bài toán Cauchy (2) 0,5 y    a) Áp dụng công thức Euler với h = 0,1 ta có y(2,2) ≈ (6) và y(2,5) ≈ (7). b) Áp dụng công thức RK2 với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (8) và y(2,4) ≈ (9). c) Áp dụng công thức Euler cải tiến 2 vòng lặp với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (10).

pdf2 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn học: Phương pháp tính - Mã môn học: Math121101, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Mã môn học: MATH121101. BỘ MÔN TOÁN Thời gian: 75 phút. Đề số 01. Đề thi có 01 trang. Ngày thi: 05/11/2014. Sinh viên được phép sử dụng tài liệu. Bài 1: (2,5 điểm). Xét hệ phương trình 0, 25 0,12 0,07 1,72 0,08 0,36 0,02 7, 26 0,18 0 0, 21 3,68 x x y y TX C z z                                       a) Ta có T   (1). b) Áp dụng phương pháp lặp đơn, (0)X C , ta được nghiệm gần đúng (2)DX  (2) với sai số D  (3). c) Áp dụng phương pháp lặp Seidel, (0)X C , ta được nghiệm gần đúng (2)SX  (4) với sai số S  (5). Bài 2: (2,5 điểm). Cho bài toán Cauchy 2' 2 cos (2) 0,5 y y x y      a) Áp dụng công thức Euler với h = 0,1 ta có y(2,2) ≈ (6) và y(2,5) ≈ (7). b) Áp dụng công thức RK2 với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (8) và y(2,4) ≈ (9). c) Áp dụng công thức Euler cải tiến 2 vòng lặp với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (10). Bài 3: (4 điểm). Cho bảng giá trị của hàm y = f(x) như sau x 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 y = f(x) 1,28 1,92 2,15 4,72 4,84 5,25 5,58 Giả sử  (3) ( ) 0,5; 0,2;0,6f x x   và  (4) ( ) 0,8; 0;1, 2f x x   . a) Sai phân cấp 1 và cấp 2 của hàm f(x) tại x = 0,2 lần lượt là ∆1 = (11) và ∆2 = (12). b) Áp dụng nội suy bậc 2 tại 3 mốc 0,2; 0,4; 0,6 ta có f(0,25) ≈ (13) và sai số ∆ ≤ (14). c) Áp dụng công thức SimpSon ta có 1,2 0 ( )f x dx  (15) với sai số không quá (16). d) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất với công thức xấp xỉ dạng 3( )f x ax b  cho bảng số liệu trên ta được a = (17) và b = (18). Bài 4: (1 điểm). Tự luận. Biết phương trình 2 24 5 0xx e   có 1 nghiệm x* nằm trong (1; 2). Chứng minh rằng với 0 (1;2)x  tùy ý, dãy lặp  21 1 ln 4 52n nx x   sẽ hội tụ về nghiệm x * của phương trình trên. HẾT Ghi chú: 1. Trong các tính toán lấy kết quả với 4 chữ số thập phân. 2. Nghiệm của hệ phương trình trong bài 1 được viết dưới dạng vector dòng. 3. Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Ngày 29 tháng 10 năm 2014 Chủ nhiệm Bộ môn ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI MÔN: PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Mã môn học: MATH121101. BỘ MÔN TOÁN Thời gian: 75 phút. Đề số 02. Đề thi có 01 trang. Ngày thi: 05/11/2014. Sinh viên được phép sử dụng tài liệu. Bài 1: (2,5 điểm). Xét hệ phương trình 0,25 0,12 0,07 1,72 0,08 0,36 0 7, 26 0,18 0,05 0,21 3,68 x x y y TX C z z                                       a) Ta có T   (1). b) Áp dụng phương pháp lặp đơn, (0)X C , ta được nghiệm gần đúng (2)DX  (2) với sai số D  (3). c) Áp dụng phương pháp lặp Seidel, (0)X C , ta được nghiệm gần đúng (2)SX  (4) với sai số S  (5). Bài 2: (2,5 điểm). Cho bài toán Cauchy 2' 5cos (2) 0,5 y y x y      a) Áp dụng công thức Euler với h = 0,1 ta có y(2,2) ≈ (6) và y(2,5) ≈ (7). b) Áp dụng công thức RK2 với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (8) và y(2,4) ≈ (9). c) Áp dụng công thức Euler cải tiến 2 vòng lặp với h = 0,2 ta có y(2,2) ≈ (10). Bài 3: (4 điểm). Cho bảng giá trị của hàm y = f(x) như sau x 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 y = f(x) 0,18 0,79 1,15 1,72 2,84 3,07 4,16 Giả sử  (3) ( ) 0, 2; 0,2;0,6f x x   và  (4) ( ) 0,5; 0;1,2f x x   . a) Sai phân cấp 1 và cấp 2 của hàm f(x) tại x = 0,2 lần lượt là ∆1 = (11) và ∆2 = (12). b) Áp dụng nội suy bậc 2 tại 3 mốc 0,2; 0,4; 0,6 ta có f(0,25) ≈ (13) và sai số ∆ ≤ (14). c) Áp dụng công thức SimpSon ta có 1,2 0 ( )f x dx  (15) với sai số không quá (16). d) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất với công thức xấp xỉ dạng 3( )f x ax b  cho bảng số liệu trên ta được a = (17) và b = (18). Bài 4: (1 điểm). Tự luận. Biết phương trình 2 24 5 0xx e   có 1 nghiệm x* nằm trong (1; 2). Chứng minh rằng với 0 (1;2)x  tùy ý, dãy lặp  21 1 ln 4 52n nx x   sẽ hội tụ về nghiệm x * của phương trình trên. HẾT Ghi chú: 1. Trong các tính toán lấy kết quả với 4 chữ số thập phân. 2. Nghiệm của hệ phương trình trong bài 1 được viết dưới dạng vector dòng. 3. Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. Ngày 29 tháng 10 năm 2014 Chủ nhiệm Bộ môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_ppt_5_11_2014_0537.pdf