Một số vấn đề bất cập và hướng hoàn thiện trong quy định pháp luật về xây dựng, cải tạo, phá dỡ nhà chung cư

(Bản scan) Hai là, bên cạnh hai hình thức được lựa chọn tái định cư gồm thanh toán một khoàn tiền đe tự lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ớ thương mại trên địa bàn làm nhà ờ tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ờ dê tự xây dựng nhà ờ thì cân xem xét bô sung thêm sự lựa chọn thứ ba theo hướng đối với cư dân có nhu cầu thuê, thuê mua hoặc mua nhà tái định cư, Nhà nước nên tạo điều kiện đê cư dân ký hợp đồng trực tiếp với chu đầu íư xây dựng nhà ờ thương mại và có mức giá hồ trợ ưu đài đe người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bời thực te, hiện nay việc tìm kiếm chồ ơ mới cùa các cư dân gặp rat nhiều khó khăn, do đó nếu chù dầu tư thực hiện phá dờ đê cãi tạo, xây dựng lại nhà chung cư có những dự án nhà ớ thương mại phù hợp khác hoặc cơ quan nhà nước đưa ra nhừng gợi ý về chú đẩu tư uy tín, giá cà phù hợp để cư dân dề dàng tìm kiếm, ôn định chồ ờ sỗ thúc đây hoạt động di dời được hiệu qua. Ba là, Nhà nước nên mờ rộng những chính sách ưu đãi nhăm khuyên khích thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án tháo dờ nhà chung cư. Tiéu biếu là cân nhắc trong việc giám tiền thuế sư dụng dat hoặc áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường cỏ thời hạn cho chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, còn phãi xem xét áp dụng chính sách hồ trợ tín dụng như hồ trợ cho vay với lãi suât thấp hơn nhăm tạo điêu kiện huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư. Ngoài ra, Nhà nước cùng cấn tăng cường đày mạnh dơn giàn hóa các thu tục hành chính đe thu hút các nhà đâu tư cùng như thúc đây quá trình phá dờ chung cư cũ, cài tạo, xây dựng lại chung cư mới được nhanh chỏng, hiệu quà.

pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề bất cập và hướng hoàn thiện trong quy định pháp luật về xây dựng, cải tạo, phá dỡ nhà chung cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_van_de_bat_cap_va_huong_hoan_thien_trong_quy_dinh_pha.pdf
Tài liệu liên quan