Bài giảng Một số vấn đề tư vấn pháp luật - Phần 5: Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO DN ¡ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh - Nêu các giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH Đức Anh; - Nhận xét về nội dung và hình thức của các giấy tờ trong hồ sơ; - Phát hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh của Đức Anh còn thiếu giấy tờ nào? Thủ tục xin các giấy tờ đó? ¡ Nộp hồ sơ: Cơ quan nhận hồ sơ của công ty Đức Anh? ¡ Cần triển khai những công việc gì sau đăng ký để công ty Đức Anh có thể tiến hành hoạt động TÌNH TIẾT BỔ SUNG Sau thời gian hoạt động hiệu quả, công ty TNHH Đức Anh muốn mở rộng quy mô kinh doanh và có nhu cầu huy động lượng vốn lớn trong một thời gian dài. Công ty muốn phát hành cổ phần cho công chúng. Tư vấn cho công ty TNHH Đức Anh về điều kiện và thủ tục thực hiện nguyện vọng này

pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Một số vấn đề tư vấn pháp luật - Phần 5: Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
143 Phiếu kỹ thuật tình huống TƯ VẤN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Hồ sơ số: 144 NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp 1.1. Lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp 1.2. Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp 1.3. Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 2. Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp 2.1. Mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lại doanh nghiệp 2.2. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp 2.3. Điều kiện và thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp 3. Tư vấn giải thể doanh nghiệp 3.1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp 3.2. Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp 145 1.TƯ VẤN LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ý nghĩa của việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nghĩa của việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp Căn cứ lựa chọn loại hình doanhn nghiệpCăn cứ lựa chọn loại hình doanhn nghiệp Kỹ năng của luật sư trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệpỹ năng của luật sư trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp 146 TÓM TẮT TÌNH HUỐNG ™Những người muốn thành lập doanh nghiệp: Bắc, Nam, Tây, Đô ™Ngành nghề doanh nghiệp dự định kinh doanh: Kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thiết kế công trình ™Địa chỉ trụ sở: 215 E Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội ™Điều kiện tham gia doanh nghiệp của Bắc, Nam, Tây, Đông hững người uốn thành lập doanh nghiệp: Bắc, a , Tây, ôn gành nghề doanh nghiệp dự định kinh doanh: inh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thiết kế công trình ịa chỉ trụ sở: 215 E Tây Sơn, quận ống a, à ội iều kiện tha gia doanh nghiệp của Bắc, a , Tây, ông 147 TÓM TẮT TÌNH HUỐNG ™Yêu cầu của Bắc: Quy mô doanh nghiệp vừa phải nhưng có thể dễ dàng huy động vốn, sử dụng được hệ thống khách hàng của DNTN Kinh Bắc ™Yêu cầu của Nam: doanh nghiệp có con dấu, trụ sở và tên gọi riêng chịu rủi ro trong phạm vi phần vốn góp vào công ty ™Yêu cầu của Tây: Cơ chế quản lý gián tiếp, lợi ích phụ thuộc vào vốn góp, dễ rút vốn khỏi doanh nghiệp ™Yêu cầu của Đông: Không lộ danh tính cá nhân Yêu cầu của Bắc: Quy ô doanh nghiệp vừa phải nhưng có thể dễ dàng huy động vốn, sử dụng được hệ thống khách hàng của DNTN Kinh Bắc Yêu cầu của Na : doanh nghiệp có con dấu, trụ sở và tên gọi riêng chịu rủi ro trong phạ vi phần vốn góp vào công ty Yêu cầu của Tây: Cơ chế quản lý gián tiếp, lợi ích phụ thuộc vào vốn góp, dễ rút vốn khỏi doanh nghiệp Yêu cầu của Đông: Không lộ danh tính cá nhân 148 YÊU CẦU MÀ TÌNH HUỐNG ĐẶT RA 1. Đặt câu hỏi bổ sung để làm rõ yêu cầu tư vấn của khách hàng 2. Dự kiến loại DN có thể đáp ứng được các yêu cầu của khách hà 3. Phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương án 4. Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án tối ưu 1. Đặt câu hỏi bổ sung để là rõ yêu cầu tư vấn của khách hàng 2. Dự kiến loại DN có thể đáp ứng được các yêu cầu của khách hàn 3. Phân tích ưu điể , nhược điể của từng phương án 4. Tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương án tối ưu 149 1.2. TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DN ¾Điều kiện về những người tham gia doanh nghiệp ¾Điều kiện về vốn ¾Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh ¾Các điều kiện khác iều kiện về những người tha gia doanh nghiệp iều kiện về vốn iều kiện về ngành, nghề kinh doanh ác điều kiện khác 150 1.2.1 ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI THAM GIA DN ¾Tư cách tham gia doanh nghiệp: sáng lập viên; ¾Người quản lý doanh nghiệp; người góp vốn (không với tư cách thành lập, quản lý doanh nghiệp) ¾Bắc, Nam, Đông, Tây có đáp ứng được các điều kiện để tham gia doanh nghiệp theo nguyện vọng không? ¾Trường hợp ông Đỗ Tuấn Anh và bà Đỗ Thanh Loan? 151 1.2.2. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN ‰ Vốn pháp định và yêu cầu về vốn đầu tư ban đầu; ‰ Các tài sản có thể góp vốn; ‰ Thủ tục góp vốn: Định giá tài sản góp vốn; thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn; tiến độ góp vốn; ‰ Xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ góp vốn; ‰ Liên hệ từng vấn đề với tình huống đã nêu 152 1.2.3. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC Tên doanh nghiệp: - Các yêu cầu đối với tên của doanh nghiệp; - Xử lý các trường hợp đặt tên trùng; - Trụ sở thuộc sở hữu của doanh nghiệp; - Trụ sở thuê. &Liên hệ với tình huống đã nêu. 153 1.3.1. TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO DN ¡ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh - Nêu các giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH Đức Anh; - Nhận xét về nội dung và hình thức của các giấy tờ trong hồ sơ; - Phát hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh của Đức Anh còn thiếu giấy tờ nào? Thủ tục xin các giấy tờ đó? ¡ Nộp hồ sơ: Cơ quan nhận hồ sơ của công ty Đức Anh? ¡ Cần triển khai những công việc gì sau đăng ký để công ty Đức Anh có thể tiến hành hoạt động ? 154 TÌNH TIẾT BỔ SUNG Sau thời gian hoạt động hiệu quả, công ty TNHH Đức Anh muốn mở rộng quy mô kinh doanh và có nhu cầu huy động lượng vốn lớn trong một thời gian dài. Công ty muốn phát hành cổ phần cho công chúng. Tư vấn cho công ty TNHH Đức Anh về điều kiện và thủ tục thực hiện nguyện vọng này? 155 2. TƯ VẤN VỀ TỔ CHỨC LẠI DN ™Mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lại doanh nghiệp ™Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp ™Điều kiện tổ chức lại doanh nghiệp ™Thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp ™Liên hệ với tình huống đã nêu 156 3. TƯ VẤN VỀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP ¾Các trường hợp giải thể doanh nghiệp ¾Điều kiện giải thể doanh nghiệp ¾Thủ tục giải thể ¾Phân chia tài sản khi doanh nghiệp giải thể ¾Liên hệ với tình huống theo hồ sơ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mot_so_van_de_tu_van_phap_luat_phan_5_tu_van_thanh.pdf
Tài liệu liên quan