• Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển lôgic cho công nghệ khoanĐồ án Thiết kế hệ thống điều khiển lôgic cho công nghệ khoan

  - Sau một quá trình học tập và nghiên cứu cùng với sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo và sự giúp đỡ các bạn trong lớp em đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao của bản đồ án : “ Thiết kế hệ thống điều khiển cho công nghệ khoan ” - Nội dung nghiên cứu của bản đồ án này bao gồm các phần sau : - Tìm hiểu công nghệ và các yêu cầu của hệ th...

  doc33 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các dịch vụ trên mạng NGNĐề tài Các dịch vụ trên mạng NGN

   Giao thức MGCP (Media Gateway Controller Protocol). MGCP là giao thức do IETF đưa ra để điều khiển Gateway truyền thông (Media Gateway-MG) từ các phần tử điều khiển cuộc gọi bên ngoài gọi là các bộ điều khiển Gateway (MGC) hoặc Call agent.MGCP là giao thức master/slave (chủ-tớ) trong đó MGC là master và slave là MG.MGC giữ mọi trạng thái cuộc gọ...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan hệ thống mạng công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điệnTổng quan hệ thống mạng công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện

  Trong tương lai chiến lược phát triển của Công Ty Dịch Vụ Tiết Kiệm Bưu Điện là mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiết kiệm bưu điện tới vùng sâu vùng xa. Dịch vụ tiết kiệm không chỉ có mặt tại các trung tâm tỉnh, Thành phố và trung tâm các Quận, Huyện mà sẽ được cung cấp tại các xã, phường trong cả nước vì vậy việc nâng cấp, mở rộng và tối ưu hoá...

  doc13 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanhPhương pháp nghiên cứu kinh doanh

  Qua kết quả điều tra trên ta thấy, số lượng trung tâm tư vấn việc làm hiện nay rất nhiều và cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Để có thể tạo dựng được uy tín và vị thế của mình đòi hỏi mỗi trung tâm phải không ngừng hoàn thiện nâng cao năng lực và uy tín của mình. Từ cuộc điều tra này chúng tôi đã phần nào thấy được nguyên nhân gây ra tình trạng làm...

  doc17 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩuĐề án Nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩu

  Việt Nam thực hiện đường lối xây dựng một nền kinh tế mở, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không Càn thiệp vào công việc nội bộ cảu nhau, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện đầy đủ và đúng hạn các Càm kết đa phương và song phương, tích cực tham gia vào việc xây dựng các hình th...

  doc47 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành mía đường Việt NamĐề án Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành mía đường Việt Nam

  Qua phần nghiên cứu thực trạng ngành mía đường Việt Nam ta thấy mía đường Việt Nam có khả năng cạnh tranh kém về mọi mặt từ chất lượng, năng suất mía đến hiệu quả hoạt động và giá thành sản xuất của các nhà máy chế biến. Tuy nhiên ở nước ta vẫn có những nhà máy làm ăn có lãI, những vùng mía đạt năng suất và chữ đường cao nên hoàn toàn đủ sức cạnh t...

  doc41 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Kinh tế nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamĐề án Kinh tế nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Như vậy kinh tế nhà nước là một chủ thể quan trọng nhất, là thành phần kinh tế then chốt đã góp phần rất lớn trong việc đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và phát triến cao, chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn của mô hình kinh tế thị trường với những chuyển biến vững chắc theo quỹ đạo XHCN. Trong suốt giai đoạn chuyển sang một nền kinh té mới...

  doc26 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ở Sơn Tây - Ba VìĐề án Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ở Sơn Tây - Ba Vì

  Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, du lịch sẽ ngày càng trở nên phổ biến và trở thành một thói quen của người dân tại các đô thị. Như vậy có thể nói nhu cầu du lịch không ngừng tăng lên, đòi hỏi các khu du lịch, các điểm du lịch phục vụ nhu cầu du lịch cần không ngừng hoàn thiện và đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn này. K...

  doc32 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong các doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nayTiểu luận Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong các doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay

  Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của chi phí trong kinh doanh KS – DL, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh hết sức gay gắt và trước những thách thức của xu thế toàn cầu hoá, thương mại hoá...

  doc18 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phương pháp đó để phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ giai đoạn 1996 - 2000Đề án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phương pháp đó để phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ giai đoạn 1996 - 2000

  Với sự phát triển ngày một mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, việc cạnh tranh giữa các ngành này cũng ngày một quyết liệt và khó khăn. Khách sạn cũng là một trường hợp như vậy, nếu không có một chiến lược nhằm thoả mãn, lôi kéo khách thì mục tiêu lợi nhuận của khách sạn sẽ không thể thực hiện được. Việc phá sản là điều tất yếu sẽ đến đối với những khác...

  doc26 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0