• Kế toán, kiểm toán - Chapter 6: Statement of cash flowsKế toán, kiểm toán - Chapter 6: Statement of cash flows

  2 The basis recommended by the FASB for the statement of cash flows is actually “cash and cash equivalents.” Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are both: (a) readily convertible to known amounts of cash, and (b) so near their maturity that they present insignificant risk of changes in interest rates. Generally, only inv...

  ppt44 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 5: Income statement and related informationKế toán, kiểm toán - Chapter 5: Income statement and related information

  (a) A large portion of a tobacco manufacturer’s crops are destroyed by a hail storm. Severe damage from hail storms in the locality where the manufacturer grows tobacco is rare. (b) A citrus grower's Florida crop is damaged by frost. (c) A company sells a block of common stock of a publicly traded company. The block of shares, which represents l...

  ppt50 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 4: Balance sheetKế toán, kiểm toán - Chapter 4: Balance sheet

  The correct order to present current assets is a. Cash, Accounts Receivable, Prepaid Items, Inventories. b. Cash, Accounts Receivable, Inventories, Prepaid Items. c. Cash, Inventories, Accounts Receivable, Prepaid Items. d. Cash, Inventories, Prepaid Items, Accounts Receivable.

  ppt41 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 2: Conceptual framework underlying financial accountingKế toán, kiểm toán - Chapter 2: Conceptual framework underlying financial accounting

  (a) is useful to present and potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar decisions. helps present and potential investors and creditors and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts. portrays the economic resources of an enterprise, the cla...

  ppt40 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chapter 1: Financial accounting and accounting standardsKế toán, kiểm toán - Chapter 1: Financial accounting and accounting standards

  Expectation Gap What the public thinks accountants should do versus what accountants think they can do. Difficult to close Sarbanes-Oxley Act (2002) Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

  ppt32 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpKế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Công ty XYZ có lợi nhuận trước thuế năm 20x0 là 10.000 triệu đồng. Năm 20x0 có tài liệu như sau: 1. Ngày 1/1/20x0, đưa một tài sản cố định vào sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 400 triệu đồng, kế toán ước tính thời gian khấu hao là 8 năm, thời gian khấu hao tối thiểu theo khung là 10 năm; phương pháp khấu hao đường thẳng. 2....

  pdf21 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàngKế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng

  Năm 20x0, Công ty X bàn giao một công trình xây dựng có giá quyết toán công trình là 5.000 triệu đồng, thuế GTGT 10%, đã nhận được 95% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản. Giá thành công trình xây dựng bàn giao là 4.000 triệu đồng.  Theo kinh nghiệm và ước tính của công ty, khả năng phải phát sinh bảo hành với chi phí khoảng 1% x doanh thu...

  pdf14 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phầnKế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần

  Khi phát hành cổ phiếu thưởng, số lượng cổ phiếu phổ thông sẽ tăng tương ứng với tổng số cổ phiếu được thưởng cho một cổ phiếu đang lưu hành. • Trường hợp này không có sự thay đổi tương ứng về nguồn vốn do công ty cổ phần phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông đang nắm giữ từ lợi nhuận chưa phân phối mà không thu về bất cứ một khoản tiền ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhKế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Công ty A góp vốn vào K là 2.000 triệu đồng, chiếm 20% vốn của K. Kết quả kinh doanh của K qua các năm như sau: – Năm 1, lỗ 200 triệu – Năm 2, lãi 20 triệu (không chia) – Năm 3, lãi 200 triệu, chia lãi 100 triệu, A được 20 triệu. Yêu cầu: Trình bày khoản đầu tư trong từng năm của cty A vào cty K theo: Phương pháp vốn chủ sở hữu

  pdf25 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sảnKế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản

  Sử dụng số liệu của ví dụ 1, 2, 3, 4 1. Ngày 1/1/20x1, công ty MKP nhận tài sản thuê và nhận hóa đơn GTGT về thuê tài chính của kỳ thứ 1, ký hiệu AA/14P, số 0000001 (xem mẫu). 2. Ngày 25/1/20x1: công ty chuyển khoản thanh toán tiền thuê cho HĐ 0000001 Thông tin bổ sung: Nợ gốc không bao gồm thuế GTGT, tiền thuế VAT trả hết 1 lần ngay kỳ đầu ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 26/03/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0