• Triết học - Từ ngôi đền mariamman tại thành phố Hồ Chí Minh suy nghĩ về tục thờ nữ thần của người ViệtTriết học - Từ ngôi đền mariamman tại thành phố Hồ Chí Minh suy nghĩ về tục thờ nữ thần của người Việt

  Hoạt động cúng tế tại ngôi đền Mariamman diễn ra hằng ngày, chủ yếu vào 8-9 giờ sáng và 7-8 giờ tối. Lễ trọng vào thứ sáu hằng tuần (ngày của nữ thần Shakti, hóa thân của Mariamman, theo truyền thống Ấn Độ giáo), mồng một và rằm hằng tháng (theo truyền thống của người Việt) tại ngôi đền Mariamman có thêm một thời điểm hành lễ vào 10-11 giờ trưa...

  pdf7 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Tư bản tài chínhTriết học - Tư bản tài chính

  “Sự tập trung sản xuất, các tổ chức độc quyền sinh ra từ sự tập trung đó; sự hợp nhất hay sự hoà vào nhau giữa ngân hàng và công nghiệp – đó là lịch sử phát sinh của tư bản tài chính và là nội dung của khái niệm tư bản tài chính”

  ppt9 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập môn Triết học Mac lêninÔn tập môn Triết học Mac lênin

  Câu 11: Phân tích cơ sở lý luận và nội dung nguyên tắc xem xét: khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. * Cơ sở lý luận và nội dung nguyên tắc: - Nguyên tắc khách quan. + Cơ sở lý luận: từ mối quan hệ VC và YT, VC tồn tại KQ quyết định YT, từ nguyên lý, quy luật, cặp phạm trù của phép biện chứng. + Nội dung: Đòi hỏi trong nhận th...

  doc12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 1

 • Triết học - Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linhTriết học - Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh

  Tóm lại, tâm linh hiểu theo nghĩa khái quát nhất có hai lớp nghĩa, hai tầng cơ bản liên quan với nhau: 1/ tâm linh là bí ẩn vũ trụ và bí ẩn tâm trí não người; 2/ tâm linh là sự thiêng hóa chúng ở mức độ nào đó. Nghĩa thứ nhất có tính tự nhiên, khách quan, làm tiền đề; còn nghĩa thứ hai là tính chủ quan, là mặt tâm lý văn hóa xã hội. Thiêng hóa ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Thờ cúng quan công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam BộTriết học - Thờ cúng quan công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ

  Đạo Cao Đài do một số trí thức Nam Bộ như Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung,. sáng lập năm 1926 trên cơ sở kết hợp tôn giáo truyền thống và tri thức khoa học Phương Tây. Tôn giáo này lấy Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhất làm tông chỉ. Theo giải thích của đạo Cao Đài, Tam giáo quy nguyên là Nho giáo, P...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Thần hóa và vương quyền qua bút pháp vu sử trong bộ đại việt sử ký toàn thưTriết học - Thần hóa và vương quyền qua bút pháp vu sử trong bộ đại việt sử ký toàn thư

  Trong suốt một ngàn năm Bắc thuộc và một ngàn năm phong kiến quân chủ, dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống vu sử Trung Quốc kết hợp với niềm tin bách thần sẵn có của người Việt, các sử quan Việt khi ghi chép sử thực đã sử dụng bút pháp vu sử, với mục đích thần thánh hóa vương triều và chế độ, dự trắc kịp thời để nhắc nhở quân vương trán...

  pdf13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lớn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninBài tập lớn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối (hay cơ bản) của chủ nghĩa tư bản: Quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa giản đơn là quy luật giá trị, còn quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là quy luật giá trị thặng dư. Sản xuất nhiều giá trị thặng dư là mục đích, là động lực của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Để sản xuất ra giá ...

  docx12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Phân tích quan điểm của đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayTriết học - Phân tích quan điểm của đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  - Khuyến khích và tạo mọi điều kiện đăng ký và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, trong đó chú trọng các đề tài liên quan bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc., chủ động xây dựng tác phong, lối sống đẹp, sống có ích. và động viên, khuyến khích các bạn trẻ hưởng ứng. • Giáo dục - Hình thành thói quen tự học và ch...

  docx19 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Một số quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới trên thế giớiTriết học - Một số quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới

  Thứ tư, phong trào chuẩn tôn giáo. Đó là các giáo phái: Nhóm Bạn bè Kết giao (Encounter Groups), Huấn luyện Giác ngộ Geststal (Gestalt Awareness Training), Siêu giác Tĩnh tọa (Transcendental Meditation), Tâm lý Trị liệu (Psychie Healing), Phản hồi Sinh vật, Khống chế Tư tưởng. Nhóm này có thái độ tích cực với khoa học, luôn cho mình là chân ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninTriết học - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  5. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch a. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối - Khái niệm: giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu trong khi các yếu tố khác không đổi (năng suất lao động, giá trị sức lao động, thời gian lao động tấ...

  docx84 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0