• Nghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạngNghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạng

  Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách đối với tăng sĩ, nhất là việc tổ chức sát hạch và cấp độ điệp, của triều vua Minh Mạng nói riêng và nhà Nguyễn nói chung là biện pháp hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Nhưng theo chúng tôi, việc làm này không hề làm cho Phật giáo suy giảm, mà ngược lại. Chính sự quản lý của triều đình đã giúp khôi phục được...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ khâm định đại nam hội điển sự lệNghiên cứu tôn giáo - Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ khâm định đại nam hội điển sự lệ

  Những quy định về nghi lễ tế tự đã xác lập nên một trật tự, thống nhất thực hành từ trung ương tới địa phương. Trật tự đó không chỉ quy định mối quan hệ giữa Người với Thần, mà còn quy định vị thế xã hội của mỗi người trong tương quan với thần linh và với nhau. Theo đó, vua là chủ tôn có quyền tế Trời Đất, tôn miếu, Khổng Tử, bách thần; quan là...

  pdf22 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Cải cách của Võ Vương Nguyễn phúc khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với nho giáo ở đàng trongNghiên cứu tôn giáo - Cải cách của Võ Vương Nguyễn phúc khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với nho giáo ở đàng trong

  Tuy nhiên, càng về sau, tư tưởng Nho giáo càng thể hiện rõ sự ảnh hưởng trong triều đình Đại Việt. Thời Lê (1427 - 1789), đặc biệt là dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), Nho giáo được đưa lên địa vị thống trị tuyệt đối với việc tăng cường giáo dục Nho học và khoa cử Nho học43, chuẩn định trang phục và củng cố hoạt động nghi lễ một cách q...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Bối cảnh kinh tế - Xã hội và tôn giáo của người arab thời kỳ tiền islam giáoNghiên cứu tôn giáo - Bối cảnh kinh tế - Xã hội và tôn giáo của người arab thời kỳ tiền islam giáo

  Kitô giáo thâm nhập vào bán đảo Arab thông qua các bộ tộc du mục Ghasasinah và Al Munadzirah. Tôn giáo này chủ yếu du nhập và phát triển ở phía Nam bán đảo Arab. Một số tộc người trong nhóm Quaraisy theo Kitô giáo. Đó là người Bani Asad bin Abdil Uzaa, người Bani Imriil Qais có nguồn gốc ở Tamim, người Bani Taghlib có nguồn gốc từ tộc người du ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Góp phần tìm hiểu khổng giáo ở Việt NamNghiên cứu tôn giáo - Góp phần tìm hiểu khổng giáo ở Việt Nam

  Như đã nói, Kinh Dịch được cả Đạo giáo lẫn Khổng giáo đánh giá rất cao. Ngay Khổng Tử cũng tự thán mình có quá ít thời gian chuyên chú Kinh Dịch, ước mong Trời cho thêm vài năm để hiểu hết cuốn kinh này. Kinh Dịch đứng đầu trong Ngũ Kinh, Tứ Thư của Khổng giáo. Từ thời nhà Chu, một mặt Kinh Dịch như là một loại sách chuyên về lý luận siêu hình...

  pdf29 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tôn giáo mới ở nhật bản sau chiến tranh thế giới II nguyên nhân ra đời và một số đặc điểmNghiên cứu tôn giáo - Tôn giáo mới ở nhật bản sau chiến tranh thế giới II nguyên nhân ra đời và một số đặc điểm

  Ngoài ra, thông qua giao lưu với người dân địa phương khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các tôn giáo mới ở Nhật Bản cũng nâng cao hình ảnh cũng như danh tiếng cho bản thân. Điều đáng nói là, hoạt động thiện nguyện của các tôn giáo mới không chỉ trong phạm vi Nhật Bản, mà còn trên khắp thế giới. Tính quốc tế trong hoạt động của họ là một ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Sinh hoạt đạo truyền thống của công giáo tại Quảng bìnhNghiên cứu tôn giáo - Sinh hoạt đạo truyền thống của công giáo tại Quảng bình

  Rước kiệu cũng là một hình thức nghi lễ được nhiều giáo xứ ở Quảng Bình chuyên chú thực hiện từ nhiều đời nay. Ở Giáo xứ Hòa Ninh, truyền thống rước kiệu Xuân Thủ được tổ chức từ cuối thập niên 60 của thế kỷ XX. Cứ mỗi dịp xuân sang, người Công giáo trong vùng lại tổ chức rước kiệu nhằm cầu mong năm mới nhân khang vật thịnh. Kiệu mùa xuân được...

  pdf11 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Giáo dục phật giáo với phát triển bền vữngNghiên cứu tôn giáo - Giáo dục phật giáo với phát triển bền vững

  Giáo dục Phật giáo có tác dụng nhất định đối với phát triển bền vững của xã hội. Cụ thể là, giáo dục Phật giáo có tác dụng nhất định đối với con người, chủ thể của phát triển bền vững. Để đáp ứng vai trò đặt ra cho giáo dục Phật giáo, tự bản thân tổ chức tôn giáo này cũng có sự chuyển biến để tiến tới sự phát triển bền vững. Hệ thống giáo dục ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tác động tôn giáo tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của tín đồ các tôn giáo ở Tây nguyên hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Tác động tôn giáo tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của tín đồ các tôn giáo ở Tây nguyên hiện nay

  Từ Nghị quyết 24, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đúng đắn rằng, nhiều giá trị đạo đức của tôn giáo phù hợp với công cuộc xây d ựng xã hội mới. Những giá trị này có tác động đến nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc tôn giáo ở một vài nơi, trong đó có địa bàn Tây Nguyên, vẫn bị nhìn nhận...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Ý nghĩa của tôn giáo trong bối cảnh xã hội nam bộ hiện nay (nghiên cứu trường hợp thờ cúng bà chúa xứ)Nghiên cứu tôn giáo - Ý nghĩa của tôn giáo trong bối cảnh xã hội nam bộ hiện nay (nghiên cứu trường hợp thờ cúng bà chúa xứ)

  Cách nhìn nhận theo chức năng tâm lý của B. Malinowski giải thích cho những quan niệm về tôn giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. Đối với những người tham gia thực hành nghi lễ tại các Miếu Bà Chúa Xứ, họ nhấn mạnh đến giá trị hay chức năng của tôn giáo trong cuộc sống của họ. “Theo tôi, thờ Bà không phải là mê tín. Tôi cúng Bà để cho...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0