• Phân tích nhận thức sâu sắc nhất về các phương tiện tiến công đường không và khả năng đánh thắng các cuộc tập kích đường khôngPhân tích nhận thức sâu sắc nhất về các phương tiện tiến công đường không và khả năng đánh thắng các cuộc tập kích đường không

  Phân tích nhận thức sâu sắc nhất về các phương tiện tiến công đường không & khả năng đánh thắng các cuộc tập kích đường không .Lời nói đầu Lịch sử loài người trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, thì cũng song song với nó khoa học và kỹ thuật quốc phòng cũng trải qua hai cuộc cách mạng về công nghệ mà những thành tựu mới nhất của cuộc các...

  doc11 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1376 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của rađa phòng không trong tác chiến phòng không và trong chiến tranh công nghệ caoVai trò của rađa phòng không trong tác chiến phòng không và trong chiến tranh công nghệ cao

  Vai trò của rađa phòng không trong tác chiến phòng không và trong chiến tranh công nghệ caoPhần mở đầu Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong hoà bình nhưng dư âm của cuộc chiến tranh vẫn vang mãI trong chúng ta qua những lời kể của bố ,mẹ ,của những người dã trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc này hay qua những thước phim tư liệu lịch sử ....

  doc16 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 2

 • Vai trò tác chiến của lực lượng phòng không - Không quân trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và ĐBP trên không tháng 12/1972Vai trò tác chiến của lực lượng phòng không - Không quân trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và ĐBP trên không tháng 12/1972

  PHÂN TÍCH VAI TRÒ TÁC CHIẾN CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 VÀ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 12 NGÀY ĐÊM THÁNG 12-1972 Mở đầu Một dân tộc muốn đứng vững không những có một tiềm lực kinh tế to lớn mà còn phải có một nền quân sự hùng mạnh. Lịch sử thế giới đã minh chứng rằng, các dân tộc dù có phát triển về kin...

  doc19 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1576 | Lượt tải: 1

 • Chiến tranh vũ khí công nghệ caoChiến tranh vũ khí công nghệ cao

  Chiến tranh vũ khí công nghệ caoTIỂU LUẬN KỸ THUẬT QUÂN SỰ PHẦN 1 Trong thế giới ngày nay không một quốc gia nào lại không nhận thức được vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( KHKT ) đối với sự phát triển kinh tế xã hội , củng cố Quốc Phòng và an ninh . Ngày nay chiến lược phát triển kỹ thuật Quốc Phòng tốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ph...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 4341 | Lượt tải: 1

 • Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà NộiCông tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà Nội

  Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong phạm vi thành phố Hà Nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG B. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG THANH NIÊN. 1) Tư tưởng Hồ Chí Minh 2) Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam C. LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG TRONG...

  doc14 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 1

 • Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt NamCương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

  LỜI NÓI ĐẦU. Ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng; đồng thời, với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 9-2-1930), đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời mở đầu thời đại mới trong lịch...

  doc13 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 3536 | Lượt tải: 7

 • Vai trò của quân chủng phòng không không quân trong chiến đấu đánh trả phương tiện tiến công đường không của địchVai trò của quân chủng phòng không không quân trong chiến đấu đánh trả phương tiện tiến công đường không của địch

  VAI TRÒ CỦA QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN TRONG CHIẾN ĐẤU ĐÁNH TRẢ PHƯƠNG TIỆN TIẾN CÔNG ĐƯỜNG KHÔNG CỦA ĐỊCH I.Giới thiệu chung Thế kỷ XX là thế kỷ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ và nó đã được ứng dụng vào các lĩnh vực của cuộc sống để phục vụ lợi ích của con người đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự ,lĩnh vực được ứng dụ...

  doc15 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0

 • Đường lối, chính sách của đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề bảo trợ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hiện nayĐường lối, chính sách của đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề bảo trợ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hiện nay

  ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐCSVN VỀ VẤN ĐỀ BẢO TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT MỤC LỤC * Lời Cảm Ơn * Phần Mở Đầu * Phần Nội Dung I. NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1. Thế nào là người khuyết tật? 2. Mô hình khuyết tật a. Mô hình y học của khuyết tật b. Mô hình xã hội của khuyết tật 3. Người khuyết tật ở quốc gia Việt Nam II. ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ N...

  doc16 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 3

 • Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt NamTự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình 1.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tự phê bình và phê bình 1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình 2. Nhận thức và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tự phê bìn...

  doc19 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 7183 | Lượt tải: 12

 • Việt Nam với hội nghị Giơ Ne VơViệt Nam với hội nghị Giơ Ne Vơ

  Việt Nam với hội nghị Giơ Ne vơMỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. Bối cảnh quốc tế của Hội nghị Geneva II. Mục tiêu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi tham gia hội nghị Geneva 1. Về chính trị và kinh tế 2. Về quân sự III. Thành công và hạn chế của Việt Nam trong Hội nghị Geneva 1. Thành công 1.1. Về thời hạn tổng tuyển cử ở Việt nam 1.2. Lập lại hòa bìn...

  doc27 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 5