• Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tinTìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

  Những kết quả nghiên cứu của Rudolf Hertz về sóng điện từ (1887) và việc phát minh ra “diode” nổi tiếng của Ambrose Fleming (1904). cho phép con người sử dụng điện tử vào truyền thông mà không cần dây dẫn. Ứng dụng đầu tiên của điện tử là radio, mà ống chân không là cốt lõi. Kỹ thuật mới này của truyền thông được phổ biến rất nhanh và phát triể...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà NộiThực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Chế độ đãi ngộ vật chất Mọi cán bộ đều phải được hưởng lương đúng tương đương với bằng cấp của họ theo quy định của Nhà nước. Để tương xứng với công sức học tập của từng người, tạo sự công bằng cũng như áp dụng đúng quy định chung, người tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trung cấp phải được hưởng lương theo bậc lương phù hợp với bằng cấp tương ứ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Các thuyết tính cách và nhóm tính cáchCác thuyết tính cách và nhóm tính cách

  Những nét tính cách nguồn (Source traits): những đặc điểm nguồn là các khối xây dựng nên nhân cách. Cattell cho rằng có 16 đặc điểm nguồn hay 16 yếu tố nhân cách (16PF). – Những nét tính cách bề nổi (Surface traits): đặc điểm hành vi có thể được quan sát trực tiếp từ bên ngoài. Các đặc điểm nguồn kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên các nét bề nổ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình tâm lý học quản lýGiáo trình tâm lý học quản lý

  GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ Phần 3: TÂM LÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC Chương 9: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Đào tạo là một hoạt động quan trọng của các tổ chức, nhất là các tổ chức có quy mô lớn, chẳng hạn như các tổng công ti, công ti, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Vấn đề đào tạo cần thiết không chỉ cho các cơ quan nhà...

  pdf227 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 20: Death, dying, and grievingTâm lý học - Chapter 20: Death, dying, and grieving

  Grieving Good family communications can help reduce the incidence of depression and suicidal thoughts Prolonged Grief: difficulty moving on with their life Disenfranchised Grief: an individual’s grief involving a deceased person that is a socially ambiguous loss that can’t be openly mourned or supported Examples: ex-spouse, abortion, stigmatiz...

  ppt28 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 19: Socioemotional development in late adulthoodTâm lý học - Chapter 19: Socioemotional development in late adulthood

  Altruism and Volunteerism Older adults who had persistently low or declining feelings of usefulness to others had an increased risk of earlier death Volunteering is associated with a number of positive outcomes

  ppt27 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 18: Cognitive development in late adulthoodTâm lý học - Chapter 18: Cognitive development in late adulthood

  Dementia, Alzheimer Disease, and Other Afflictions Early Detection and Alzheimer Disease Mild Cognitive Impairment (MCI) represents a transitional state between the cognitive changes of normal aging and very early disease fMRI shows smaller brain regions involved in memory for individuals with MCI

  ppt29 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 17: Physical development in late adulthoodTâm lý học - Chapter 17: Physical development in late adulthood

  Substance Use and Abuse Multiple medications can increase the risks associated with consuming alcohol or other drugs Majority of U.S. adults 65 and older completely abstain from alcohol Substance abuse among older adults may be an “invisible epidemic”

  ppt33 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 16: Socioemotional development in middle adulthoodTâm lý học - Chapter 16: Socioemotional development in middle adulthood

  Grandparenting Many adults become grandparents during middle age Grandparent Roles and Styles Three prominent meanings Source of biological reward and continuity Source of emotional self-fulfillment Remote role Three Grandparenting Styles: Fun-seeking style Distant-figure style Formal style

  ppt28 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Chapter 15: Physical and cognitive development in middle adulthoodTâm lý học - Chapter 15: Physical and cognitive development in middle adulthood

  Work in Midlife Current Challenges and Changes Currently, middle-aged workers face several challenges in the 21st century Globalization and exporting of jobs Rapid developments in information technologies Downsizing organizations Early retirement Pensions and health care

  ppt30 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0