• Đặc điểm của DNNN, tình hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp nhà nước mà em biếtĐặc điểm của DNNN, tình hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp nhà nước mà em biết

  Sự phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan của xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã và đang từng bước chuyển sang nền kinh tế mở. Nhưng muốn phát triển về kinh tế thì những vướng mắc về cơ sở pháp lý, cũng như các bộ luật phải phù hợp hơn, tránh bất cập chưa thống nhất và còn quá nhiều phân biệt giữa các loại hình doanh nghi...

  doc14 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thanh Toán Quốc Tế trong ngoại thương và những rủi ro thường gặpĐề tài Thanh Toán Quốc Tế trong ngoại thương và những rủi ro thường gặp

  Xu thế hội nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, đang đặt ra những thách thức và cả những vận hội mới cho các quốc gia trong đó có Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế – xã hội của mình. Con đường nhanh nhất để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tăng cường các quan hệ kinh tế quốc tế, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và th...

  doc15 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Honda Việt NamĐề tài Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Honda Việt Nam

  Để tránh được vấn đề rủi ro này Công cần phải hiểu rõ văn hoá của người Việt nam nó sẽ giúp Công ty tránh được những hiểu lầm do quảng cáo gây nên. Tuy nhiên, công nhân Việt nam làm tại Công ty cũng cần phải hiểu rõ phong cách quản lý của người Nhật là: Định hướng chiến lược dài hạn do đó các cam kết về lao động là dài hạn, làm việc theo tập thể, l...

  doc11 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích và quản lý dự án đầu tưĐề tài Phân tích và quản lý dự án đầu tư

  Đây là bước nghiên cứu tiếp theo của các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn. Bước này nghiên cứu sâu hơn các khía cạnh mà khi xem xét cơ hội đầu tư còn thấy phân vân chưa chắc chắn, nhằm tiếp tục lựa chọn, sàng lọc các cơ hội đầu tư hoặc để khẳng định lại cơ hội đầu tư đã được lựa chọn có đảm bảo tính khả thi hay không. Đối với các...

  doc18 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng ở phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế haọch và đầu tư tỉnh Bắc GiangChuyên đề Đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng ở phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế haọch và đầu tư tỉnh Bắc Giang

  Doanh nghiệp nhận thức rằng, trong bối cảnh của thế giới hiện nay, một khi hội nhập đã trở thành xu thế tất yếu khách quan nhưng các doanh nghiệp tỉnh nhà chuẩn bị quá trình hội nhập còn chậm, thời cơ mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước để tranh thủ công nghệ tiên tiến thu hút đầu tư còn thấp. Vì lẽ đó muốn đạt được kế hoạch xuất khẩu 45 tri...

  doc88 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian quaĐề tài Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua

  Dưới ánh sáng của nghị quyết hội nghị lần thứ IV và nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII luật DN mới được soạn thảo và được Quốc hội khoá X thông qua, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2000. Luật DN ra đời với những qui định mới về mở rộng đối tượng được phép kinh doanh, Côngty TNHH một thành viên, Công ty hợp danh . so với 2 ...

  doc53 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sungĐề tài Thực tiễn thi hành Luật doanh nghiệp, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung

  Quyền tự do kinh doanh của công dân là một trong những quyền hiến định cơ bản. Do vậy, Nhà nư¬ớc không chỉ có nghĩa vụ tôn trọng mà còn phải tạo cơ chế đảm bảo để mọi công dân đư¬ợc thực hiện quyền này một cách đầy đủ. Sự ra đời của Luật doanh nghiệp nh¬ư một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống nói chung và nền kinh tế nói riêng đã đáp ứng mong mỏi của n...

  doc69 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước, tình hình cơ cấu tổ chức tại một doanh nghiệp nhà nước mà em biếtĐặc điểm của doanh nghiệp nhà nước, tình hình cơ cấu tổ chức tại một doanh nghiệp nhà nước mà em biết

  Sự phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan của xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã và đang từng bước chuyển sang nền kinh tế mở. Nhưng muốn phát triển về kinh tế thì những vướng mắc về cơ sở pháp lý, cũng như các bộ luật phải phù hợp hơn, tránh bất cập chưa thống nhất và còn quá nhiều phân biệt giữa các loại hình doanh nghi...

  doc20 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Trình bày tình hình cổ phần hóa một doanh nghiệp Nhà nước mà sinh viên biếtĐề tài Phân tích quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Trình bày tình hình cổ phần hóa một doanh nghiệp Nhà nước mà sinh viên biết

  Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, CPH DNNN là một quá trình tất yếu có tính phổ biến của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu. Để đạt được các mục tiêu kinh tế, chính trị - xã hội mà đường lối đã đề ra chúng ta không ngừng nghiên cứu lí luận, phân tích lí luận và ứng dụng vào thực tiễn để phù hợp với tình...

  doc21 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mô hình thay đổi các tổ chức và ứng dụng của nó vào thực tiễn doanh nghiệpĐề tài Mô hình thay đổi các tổ chức và ứng dụng của nó vào thực tiễn doanh nghiệp

  Trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, các nước trên thế giới đang trong tiến trình mở cửa và cổ phần hoá mạnh mẽ. Chúng ta đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt trong những năm tới. Xu thế thay đổi này đã làm thay đổi đáng kể cách thức kinh doanh và cơ cấu hoạt động của các tổ chức. Lịch sử chính trị và kinh tế những năm gần đây c...

  doc2 trang | Chia sẻ: baoanh98 | Ngày: 21/12/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0