• Đề tài Sự phát triển của hình thái kinh tế - Xã hội ở Việt NamĐề tài Sự phát triển của hình thái kinh tế - Xã hội ở Việt Nam

  Từ việc nghiên cứu, phân tích quan điểm sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên ta có cơ sở lý luận để một lần nữa khẳng định.Thứ nhất hình thái kinh tế - xã hội là một hệ thống, trong đó, các mặt không ngừng tác động qua lại lẫn nhau tạo thành quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội. Sự tác độ...

  doc16 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Việt Nam với bài toán tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hộiĐề tài Việt Nam với bài toán tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

  Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là một trong những mối quan hệ cơ bản của quá trình phát triển. Có thể nói, thực chất của quan điểm phát triển hiện đại là tăng trưởng kinh tế đi liền với công bằng xã hội. Tăng trưởng là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất của phát triển, nhưng tự mó không đưa đến phát triển. Phát triển chỉ có được khi tăn...

  doc18 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaĐề tài Những mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến và tồn tại trong mọi sự vật, hiện tượng. Mâu thuẫn chính là nguồn gốc của sự phát triển, khi giải quyết được mâu thuẫn nó sẽ thúc đẩy sự vật đi lên. Trong thực tế cuộc sống luôn luôn có những mâu thuẫn, chúng ta cần phải nắm bắt được các mâu thuẫn đó phân tích được các mặt đối lập trong mâu thuẫn đó để...

  doc21 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nayĐề tài Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

  Lý luận hình thành kinh tế xã hội là một trong những thành tựu khoa học mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Chính nhờ xuất phát từ con người hiện thực - con người đang sống hiện thực của mình, C. Mác đã vạch ra sản xuất vật chất là cơ sở đời sống xã hội. Xã hội là một hệ thống mà trong đó quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển nhất đị...

  doc25 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vận dụng vào Việt Nam taĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, vận dụng vào Việt Nam ta

  Tóm lại, có thể nói đạo đức truyền thống là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo ra môi trường bền vững cho sự phát triển kinh tế công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hiệu quả của sự phát triển đời sống của xã hội như thế nào là phụ thuộc rất nhiều vào môi trường đạo đức xã hội ấy. Công nghệ dù có hiện đại đến đâu thì cũng chỉ mới là “điều ki...

  doc21 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hiện trạng việc thực hiện tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại TP Hồ Chí MinhĐề tài Hiện trạng việc thực hiện tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tại TP Hồ Chí Minh

  1. GiảI quyết vấn đề công bằng xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân về mọi mặt, thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. 2. Đầu tư nhiều hơn cho khu vực nông thôn miền núi và vùng sâu vùng xa, ...

  doc18 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tại Việt NamĐề tài Mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tại Việt Nam

  Việt Nam đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải đi từ mục tiêu cơ bản nhất của mọi sự phát triển xã hội đó là phát triển để cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và vì sự sống trường tồn bền vững. Đây là vấn đề quan trọng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện...

  doc20 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nayMâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  Sau hơn 10 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tưu to lớn. Kinh tế thị trường đã đi vào cuộc sống rất nhanh chóng, góp phần khơi dậy nhiều tiềm năng sáng tạo, làm cho nền kinh tế sống động hơn, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ sôi nổi hơn, bộ mặt thị trường được thay đổi và sôi động hơn. bên cạnh đó, kinh tế thị trường không ...

  doc17 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu kinh nghiệm công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Nhật BảnTìm hiểu kinh nghiệm công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Nhật Bản

  Con người là vốn quí giá của mỗi dân tộc. Nếu biết khai thác tối đa nguồn lực con người, biến nó thành lợi thế cạnh tranh quốc tế thì sức mạnh công nghiêp hóa – hiện đại hóa sẽ tăng lên gấp bội. Điều này thể hiện rõ trong kinh nghiệm của Nhật Bản. Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, vốn quí giá nhất của họ là nhân tố con người. Sớm nhậ...

  doc14 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những đặc điểm cơ bản của truyền thống quan họ Bắc NinhĐề tài Những đặc điểm cơ bản của truyền thống quan họ Bắc Ninh

  Chẳng biết ngày xưa các làng Quan họ cổ duy trì và phát triển như thế nào. Với cách phát triển làng Quan họ mới như đã nói ở trên đây cũng hợp với quy luật tự nhiên. Vì điều kiện đời sống xã hội phát triển, thì nhu cầu hưởng thụ cũng đòi hỏi tương xứng. Cần nói thêm rằng, chúng ta chấp nhận sự phát triển tự nhiên theo quy luật nhưng phải có định hư...

  doc20 trang | Chia sẻ: Kuang2 | Ngày: 16/08/2017 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0