• Đề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩmĐề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm

  Ở kho: Hàng ngày thủ kho kiểm tra phân loại từ và ghi số lượng nhập, xuất, tồn kho vào từng thẻ kho tương ứng, định kỳ bàn giao chứng từ cho phòng kế toán. Cuối tháng căn cứ vào số dự trên từng thẻ kho để ghi vào sổ số dư (cột số lượng) và gửi lên phòng kế toán. Ở Phòng kế toán: Kế toán mở sổ số dư theo từng kho dùng cho cả năm để ghi số tồn kho ...

  doc103 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công tyTNHH Thuỷ Sản Phú AnĐề tài Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công tyTNHH Thuỷ Sản Phú An

  Chiết khấu thanh toán là số tiền mà người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Về thực chất, chiết khấu thanh toán là số tiền mà người bán thưởng cho người mua do người mua thanh toán tiền hàng trước thời hạn theo hợp đồng tính trên tổng số tiền hàng mà họ đã thanh toán. 3.2. Yêu cầu, tổ ch...

  doc84 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động – xã hộiĐề tài Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động – xã hội

  Để phục vụ cho công tác quản lý và kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu và công cụ, dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất, có thể căn cứ vào đặc tính lý hoá của từng loại để chia thành nhiều phần, từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dung cụ 1.3.2. Đánh giá nguyên liêu, vật liệu và công cụ, dụng cụ. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu và công ...

  doc88 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt NamĐề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà áp dụng hình thức ghi sổ kế toá là hình thức NKCT nên sổ sách kế toán mà công ty sử dụng đều theo hình thức ghi sổ này. Do đó, công ty sử dụng hầu hết các sổ sách của hình thức ghi sổ NKCT, bao gồm: các bảng kê, các NKCT, Sổ Cái theo quy định chung, ngoài ra còn có cac sổ chi tiết trong quá trình hạch toán. Các quy ...

  doc77 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Tình hình hoạt động tại Công ty CP – Xuất nhập khẩu Hà AnhTình hình hoạt động tại Công ty CP – Xuất nhập khẩu Hà Anh

  Ban giám đốc bao gồm Giám đốc và các phó giám đốc giúp việc cho giám đốc để quản lý công ty. Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị là người trực tiếp điều hành, quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật. Phó giám đốc giúp việc cho giám đốc tạo thành một...

  doc79 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung VănĐề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn

  - Giá thành định mức: Giá thành định mức cũng được xác định khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên khác với giá thành kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch, giá thành định mức lại được xây dựng trên cơ sở định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạ...

  doc76 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng ThảoTình hình hoạt động tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Thảo

  Thủ kho :Quản lý toàn bộ tài sản của công ty dưới dạng hiện vật thủ kho có trách nhiệm nhập xuất thành phẩm như Gỗ và tình hình nhập xuất NVL theo đúng chế độ nguyên tắc quản lý tài chính mở thẻ kho theo dõi chi tiết nhập - xuất - tồn theo từng loại sản phẩm vật tư cuối tháng đối chiếu với kế toán và tiến hành kiểm kê định kỳ đột suất theo quy định...

  doc86 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH Phúc HàTình hình hoạt động tại Công ty TNHH Phúc Hà

  + Phòng tổ chức hành chính: Có trách nhiệm giám sát quá trình mua bán hàng của Công ty, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cửa hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về hàng hoá cho người tiêu dùng. + Phòng kế toán: Gồm kế toán trưởng, thủ kho, thủ quỹ có trách nhiệm tổ chức, thu nhập, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý tì...

  doc79 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Ba Đình - Hà NộiĐề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Ba Đình - Hà Nội

  Ngày nay, trước sự phát triển như vũ bão của Công nghệ thông tin và các sản phẩm phần mềm buộc người ta phải suy nghĩ về công việc thông thường của nghề kế toán trong sự xuất hiện của phần mềm kế toán. Có thể nói, ngày nay hiệu quả quản lý của một doanh nghiệp trên mức độ lớn phụ thuộc vào chất lượng hệ thống thông tin dựa trên máy tính của doanh...

  doc94 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty hoá chất Sơn Hà NộiĐề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty hoá chất Sơn Hà Nội

  + Đứng đầu là giám dốc, là người đại diện của Công ty, là người có quyền hành cao nhất, thay mặt cho Công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty và là người chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và toàn bộ tập thể công nhân viên trong Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty là người điều hành ch...

  doc65 trang | Chia sẻ: Dung Lona | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0