• Tiểu luận Kỹ thuật gen trong sản xuất vaccin DNA- Kỹ thuật gen trong sản xuất DNA vaccin viêm gan BTiểu luận Kỹ thuật gen trong sản xuất vaccin DNA- Kỹ thuật gen trong sản xuất DNA vaccin viêm gan B

  Sức khoẻ luôn luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong mọi ngành nghè nói chung và y học nói riêng. Song để đạt được hiểu quả cao hơn nữa đáp ứng được nhu cầu được bảo vệ hơn nữa về mặt sức khoẻ của con người, cần có sự phát triển đi trước của các ngành mũi nhọn có tính chất quyết định như công nghệ sinh học cụ thể là công nghệ sinh học phân...

  doc24 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Dùng phương pháp sai phân để giải bài toán biên đối với phương trình vi phân cấp bốn tổng quát một cách chi tiếtĐồ án Dùng phương pháp sai phân để giải bài toán biên đối với phương trình vi phân cấp bốn tổng quát một cách chi tiết

  Tính các hệ gần đúng Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi rồi thay vào hệ trên và giải ra được các nghiệm gần đúng vi, đồng thời so sánh với các nghiệm đúng y(xi), ta được bảng kết quả sau

  doc59 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 1244 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hóa học lượng tửLuận văn Hóa học lượng tử

  Cũng tiến hành tối ưu tất cả các cấu trúc trung gian (IS) có thể có, tính năng lượng xem cấu trúc náo bền hơn. Kết quả thu được một cấu trúc trung gian có kiểu liên kết là H2N - OH - O bền hơn cả, tuy nhiên cấu trúc này cũng có một số đồng phân không gian, trong luận văn, chúng tôi đưa ra cấu trúc bền nhất của H2N - Oh - O (ISI)

  pdf99 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2498 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Hóa công: Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nước và axit propionic sử dụng tháp đĩa lỗĐồ án Hóa công: Thiết kế tháp chưng luyện hỗn hợp nước và axit propionic sử dụng tháp đĩa lỗ

  LỜI MỞ ĐẦU 3 Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG 5 1.1: LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG LUYỆN: 5 1.1.1: Phương pháp chưng luyện: 5 1.1.2. Thiết bị chưng luyện: 6 1.2.GIỚI THIỆU VỀ HỖN HỢP CHƯNG LUYỆN: 6 1.2.1.Axit propinic 6 1.2.2. Nước (H2O) 8 1.3. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 11 Chương 2: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 13 2.1. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT LIỆU TOÀN THIẾT BỊ: 13 ...

  doc91 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 10072 | Lượt tải: 20

 • Hóa học đại cươngHóa học đại cương

  Hóa học là một trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó, nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống, Sự vận động hóa học của vật chất đó là quá trình biến đổi này thành chất khác. Ví dụ như oxi hóa kim loại bởi oxi của không khí

  pdf105 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2922 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm - Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn vật lí 6Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm - Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn vật lí 6

  Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong quá trình dạy học, chúng ta đều nhận thấy được rằng phương pháp dạy học có một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học bộ môn Vật lí, từ việc giới thiệu kiến thức (đặt vấn đề) , nghiên cứu tìm ra qui luật, bản chất của kiến thức mới, củng cố mở rộng và khắc sâu kiến thức. Nếu không sử dụng các thí nghiệm...

  doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 4001 | Lượt tải: 12

 • Khóa luận Ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước pliocen trên và pliocen dưới khu vực tây nam thành phố Hồ Chí MinhKhóa luận Ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến trữ lượng, chất lượng của tầng chứa nước pliocen trên và pliocen dưới khu vực tây nam thành phố Hồ Chí Minh

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Nước luôn là vấn đề đáng quan tâm của mọi quốc gia. Nước cần trong mọi hoạt động của con người từ nhu cầu bình thường nhất là phục vụ cho ăn uống đến nhu cầu cao hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Trước đây nguồn nước phục vụ cho nhân dân Thành phố chủ yếu là nguồn nước mặt, song từ đầu thế kỷ XX nước dưới đất đã dần ...

  doc84 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phương trình toán tử đơn điệu nghiệm hiệu chỉnh và tốc độ hội tụLuận văn Phương trình toán tử đơn điệu nghiệm hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ

  Đề tài đã đề cập đến các vấn đề sau: • Nghiên cứu sự hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh của phương trình toán tử đơn điệu; • Nghiên cứu tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh dựa trên cơ sở tham số hiệu chỉnh được chọn tiên nghiệm; • Đưa ra ví dụ và kết quả số giải hệ phương trình đại số tuyến tính trong không gian R ^Mvà phương trình tích phân Fredho...

  pdf44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 2

 • Hiệu chỉnh phương trình tích phân tuyến tính loại IHiệu chỉnh phương trình tích phân tuyến tính loại I

  Đề tài đã đề cập đến các vấn đề sau: - Nghiên cứu nghiệm hiệu chỉnh của phương trình tích phân tuyến tính loại I. - Nghiên cứu tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm hiệu chỉnh khi đã được xấp xỉ hữu hạn chiều. - Đưa ra một ví dụ và kết quả số minh hoạ. Với những ứng dụng quan trọng trong thực tế, những vấn đề được trình bày trong đề ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Nghiên cứu hiệu chỉnh hóa trong bài toán cân bằngLuận văn Nghiên cứu hiệu chỉnh hóa trong bài toán cân bằng

  Bài toán cân bằng có thể được nghiên cứu và tiếp cận theo những cách khác nhau. Luận văn này nghiên cứu phương pháp chiếu, phương pháp gradient tăng cường và phương pháp hàm đánh giá giải bài toán cân bằng. Những nội dung chính được trình bày trong luận văn bao gồm: • Dạng toán học của bài toán cân bằng và một số bài toán ứng dụng quen thuộc m...

  pdf56 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 1