• Giáo trình Lập trình cơ bản (Chuẩn kiến thức)Giáo trình Lập trình cơ bản (Chuẩn kiến thức)

  Đoạn chương trình trên sẽ khai báo và khởi tạo biến ctlTextBox là hộp văn bản txtNoidung có trên màn hình hiện hành. Sau đó di chuyển điểm nháy đến hộp văn bản này và chọn khối hết toàn bộ nội dung văn bản có trong đó. Kiểu dữ liệu Object được dùng để tham chiếu đến một đối tượng bất kỳ có trong ứng dụng như màn hình giao tiếp (Form), các điều ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo (Phần 2)Giáo trình Trí tuệ nhân tạo (Phần 2)

  Là quá trình xuất phát từ sự kiện cần chứng minh và thay vào đó là những sự kiện ở vế trái của 1 luật có vế phải là sự kiện cần chứng minh. Quá trình này được thực hiện cho đến khi đưa về các sự kiện là tập sự kiện con của tập sự kiện giả thiết. (Nghĩa là: để đưa ra kết luận b, ta thử tìm tất cả các luật có dạng: a1  . an  b, để có b, phải ...

  pdf74 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạoGiáo trình Trí tuệ nhân tạo

  Ví dụ 1. Tìm đường đi từ đỉnh i0 đến đỉnh j0. Program Duong_di; Var A: array[1.50,1.50] of byte; Truoc: array [1.50] of byte; Dau: array [1.50] of boolean; n, i0, j0: byte; Procedure Khoitao; Var i, j : byte; f:text; tenfile:string; Begin write(‘ten file’);

  pdf93 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình trên điện thoại di độngBài giảng Lập trình trên điện thoại di động

  Tiết kiệm điện có thể được lựa chọn ở các cấp độ khác nhau như vô hiệu hóa giao diện AT hoặc kích hoạt lại giao diện AT cho phép người sử dụng có thể truy cập thường xuyên các lệnh AT. - GSM IDLE Khi kích hoạt chế độ này, sau khi đăng ký với mạng GSM, module có thể được phân trang từ các trạm BTS và sẵn sàng để gửi và nhận tín hiệu. - GSM TAL...

  pdf142 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0-Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyếnCách mạng công nghiệp 4.0-Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến

  Cuộc CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa với sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo mà đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa với đặc trưng là CNTT. Thực tế này mở ra những cơ hội và cả thách thức rất lớn cho các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nguồ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ CGiáo trình Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C

  Bài tập 2: Hãy cho biết giá trị của các hằng nguyên sau trong chương trình: 0345, 0x168, 06356, 0xAF04  Bài tập 3: Cho biết biểu diễn dưới dạng số thực dấu phẩy tĩnh của các hằng số thực sau:  535.235 E+3  256.89 E-1  10.103 E-5

  pdf11 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - Chương 2: Thuật toánGiáo trình Tin học đại cương - Chương 2: Thuật toán

  Các nguyên lý  Nguyên lý vét cạn thông minh: trong bài toán tìm kiếm khi không gian tìm kiếm lớn => giới hạn không gian tìm kiếm hoặc thực hiện dò tìm đặc biệt dựa vào đặc thù của bài toán để nhanh chóng tìm ra mục tiêu  Nguyên lý tham lam: lấy tiêu chuẩn tối ưu toàn cục làm tiêu chuẩn chọn lựa hành động cục bộ của từng bước trong quá trìn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tínhGiáo trình Tin học đại cương - Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính

  Bước 1: Xác định vấn đề-bài toán  Bước 2: Lựa chọn phương pháp giải  Bước 3: Xây dựng thuật toán hoặc thuật giải  Bước 4: Cài đặt chương trình  Bước 5: Hiệu chỉnh chương trình  Bước 6: Thực hiện chương trình

  pdf3 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - Chương 6: Các hệ thống ứng dụngGiáo trình Tin học đại cương - Chương 6: Các hệ thống ứng dụng

  Quản lý dữ liệu tồn tại lâu dài  Truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả  Hỗ trợ ít nhất một mô hình dữ liệu  Đảm bảo tính độc lập dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu  Hỗ trợ các ngôn ngữ cấp cao nhất định cho phép người sử dụng định nghĩa cấu trúc của dữ liệu, truy nhập và thao tác dữ liệu  Quản trị giao dịch  Điều khiển truy nhập  Sao lưu và ph...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học đại cương - Chương 5: Hệ điều hànhGiáo trình Tin học đại cương - Chương 5: Hệ điều hành

  Chọn đối tượng muốn đổi tên  Thực hiện lệnh File/ Rename hoặc nhấn phím F2 hoặc R_Click trên đối tượng và chọn mục Rename.  Nhập tên mới, sau đó gõ Enter để kết thúc.  Chú ý : với tập tin đang sử dụng thì các thao tác di chuyển, xoá, đổi tên không thể thực hiện được.

  pdf18 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0