• Tài liệu môn Tin học cơ sởTài liệu môn Tin học cơ sở

  Bài 2: Kiến thức cơ sở Bài 2 (Tiết 3+4): Thực hành Máy tính điện tử; Hệ điều hành I. MỤC TIÊU CỦA BÀI 1. Về kiến thức - Liệt kê được các thành phần cơ bản của một máy tính điện tử - Trình bày được các bước thực hiện 5 thao tác với thư mục trên hệ điều hành Windows 2. Kỹ năng - Thực hành thành thạo các thao tác tổ chức, quản lý thư mục, tập t...

  docx11 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Giới thiệu nội dung môn họcTin học đại cương - Giới thiệu nội dung môn học

  Tin học đại cương - Giới thiệu nội dung môn học Làm quen với ngôn ngữ lập trình C++ Các thao tác nhập, xuất cơ bản trong ngôn ngữ C++ Các hàm toán học cơ bản trong C++

  pdf6 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 8: Giới thiệu xâu kí tựTin học đại cương - Bài 8: Giới thiệu xâu kí tự

  Cách khai báo và sử dụng kiểu kí tự Các hàm thao thác trên biến kí tự Cách nhập và in dữ liệu của xâu kí tự Các phương thức thao tác trên xâu kí tự

  pdf22 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 7: Mảng động (lớp vector)Tin học đại cương - Bài 7: Mảng động (lớp vector)

  Tin học đại cương - Bài 7: Mảng động (lớp vector) Cách khai báo mảng động Cách nhập à in dữ liệu của mảng động Các phương thức thao tác trên mảng động

  pdf17 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 6: Giới thiệu mảng một và hai chiềuTin học đại cương - Bài 6: Giới thiệu mảng một và hai chiều

  Tin học đại cương - Bài 6: Giới thiệu mảng một và hai chiều Cách thực hiện Đề nhập dữ liệu cho mảng hai chiều ta nhập dữ liệu từng phần của từng mảng nhập dữ liệu cho phầ tử ở vị trí hàng thứ i, cột thứ j ta thực hiện câu lện cin

  pdf18 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 5: Cấu trúc vòng lặp (do, while)Tin học đại cương - Bài 5: Cấu trúc vòng lặp (do, while)

  Tin học đại cương - Bài 5: Cấu trúc vòng lặp Ví dụ 4: Nhập từ vàn phím một số nguyên x, nếu x âm thì vắt nhập lại, nếu x dương thì tính căn bậc 2 Nhận xét Số lần người dùng nhập giá trị âm cho x không biết trước, do đó không thể dùng lặp vòng lặp xác định vòng lặp (do, while)

  pdf16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 4: Cấu trúc điều kiện (rẽ nhánh)Tin học đại cương - Bài 4: Cấu trúc điều kiện (rẽ nhánh)

  Tin học đại cương - Bài 4: Cấu trúc điều kiện (rẽ nhánh) Các phép toán logic phép hoặc (II) phép và (&&) phép phủ định (!)

  pdf13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 3: Chương trình con (hàm)Tin học đại cương - Bài 3: Chương trình con (hàm)

  Tin học đại cương - Bài 3: Chương trình con (hàm) Viết hàm đổi từ (mm) dang (m) Viết hàm tính căn bậc k củ một số nguyên x

  pdf19 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 2: Giới thiệu biến và nhập xuấtTin học đại cương - Bài 2: Giới thiệu biến và nhập xuất

  Giới thiệu về các kiểu dữ liệu cơ bản thường dùng Cách khai báo biến Cách nhập dữ liệu cho biến Cách in dữ liệu cho biến và xâu xử lí

  pdf11 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

 • Tin học đại cương - Bài 1: Cấu trúc một chương trình C++Tin học đại cương - Bài 1: Cấu trúc một chương trình C++

  Mục đích của hàm Tránh việc viết các đoạn code giống nhau trong chương trình Giúp chương trình ngắn gọn, dễ hiêur Giúp người viết chương trình dễ dàng gỡ

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 18/03/2020 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0