• Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Định giá doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Định giá doanh nghiệp

  Về việc tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ - Bảo vệ các cổ đông nhỏ lẻ -Công khai giao dịch của các bên liên quan - Chính sách cổ tức của công ty. Các vấn đề liên quan đến sự công khai và tính minh bạch: -Chức năng kiểm soát nội bộ, bao gồm cả việc quản lý rủi ro Chính sách về việc sử dụng các dịch vụ tư vấn - Các chính sách và chuẩn mực kế toán - Côn...

  ppt37 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự ánTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Xây dựng dòng tiền và phân tích rủi ro dự án

  Phương pháp phân tích độ nhạy có ưu điểm nổi bật là đơn giản. Khi sử dụng phương pháp này phải giả thiết rằng những giá trị của các yếu tố khác ngoài yếu tố đang xem xét là không thay đổi. Giả thiết này không phù hợp với thực tế. Thứ hai, phương pháp phân tích độ nhạy không tính đến xác suất của các khả năng có thể xảy ra của các yếu tố bất đ...

  ppt44 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư dự ánTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Đầu tư dự án

  IRR chính là khả năng sinh lời đích thực của bản thân dự án. IRR chỉ thay đổi khi các yếu tố nội tại, tức giá trị các dòng ngân lưu thay đổi. Khi thấy NPV=0 bạn thường nghĩ rằng dự án không mang lại hiệu quả nào. Nhưng bạn nhớ rằng, ngay cả khi NPV=0 cũng có nghĩa là dự án đã mang lại cho đồng vốn của bạn một suất sinh lời, đó chính là IRR.

  ppt60 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp 1 - Định giá cổ phiếuTài chính doanh nghiệp 1 - Định giá cổ phiếu

  Mô hình chiết khấu cổ tức có thể áp dụng để định giá cổ phiếu trong các trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng 0, hoặc bằng g không đổi và ngay cả trong trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức thay đổi qua từng thời kỳ (tuy có phức tạp nhưng vẫn có thể tính được) nhưng mô hình này không áp dụng được trong trường hợp công ty giữ lại toàn bộ lợi nhuậ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Địnah giá trái phiếuTài chính doanh nghiệp - Địnah giá trái phiếu

  Giá trái phiếu biến động khi lãi suất thị trường thay đổi Lãi suất thị trường = lãi suất trái phiếu => giá trái phiếu bằng mệnh giá Lãi suất thị trường < lãi suất trái phiếu => giá trái phiếu cao hơn mệnh giá Lãi suất thị trường > lãi suất trái phiếu => giá trái phiếu thấp hơn mệnh giá Lãi suất thị trường gia tăng => giá trái phiếu giảm Lãi su...

  ppt30 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp 1 - Lợi nhuận và rủi roTài chính doanh nghiệp 1 - Lợi nhuận và rủi ro

  • Giả định – Thị trường tài chính hiệu quả – Rủi ro không toàn hệ thống có thể khắc phục đưọc nhờ đa dạng hoá – Nhà đầu tư có thể vay và cho vay ở lãi suất phi rủi ro • Nội dung mô hình CAPM • Mô hình CAPM có dạng hàm số y = b + ax

  ppt45 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp 1 - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp 1 - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng,có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định,được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một,một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư,từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị t...

  ppt39 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt NamTác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam

  Kết quả ước lượng Mô hình 2, Bảng 1, cho thấy biến tỷ lệ chi ngân sách trên GDP (ER) có tác động làm tăng tốc tăng lạm phát, điều này giống với nghiên cứu của Mehrara, Soufiani, Rezaei (2016); biến tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP (RD) tác động làm giảm tốc độ tăng lạm phát điều này giống với nghiên cứu của Bakare, Adesanya (2014). Nhìn hệ số của ...

  docx9 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đo lường xung lực tài khóa cho Việt NamĐo lường xung lực tài khóa cho Việt Nam

  4. Thảo luận kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị 4.1. Thảo luận kết quả nghiên 4.1.1. Cán cân ngân sách liên tục thâm hụt, với mức độ ngày càng gia tăng, xung lực tài khóa cho thấy chính sách tài khóa ngày càng mở rộng Bảng 1 và Bảng 2 cho thấy trong thời kỳ dài từ năm 1991 đến năm 2015, cán cân ngân sách hàng năm luôn thâm hụt, năm 1993...

  docx15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Chi phí sử dụng vốnTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Chi phí sử dụng vốn

  Ví dụ 3: Ví dụ ta biết mổi cổ phần mới phát hành được bán với giá p0=50$, g=5%, D1=4$. Để xác định rne giám đốc tài chính TH đã dự đoán mỗi cổ phần mới có thể đươc bán với mức giá thấp hơn là 47$ (3$ chênh lệch là cần thiết để đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá của cổ phần trên thị trường), chi phí chi trả cho hoạt động phát hành và bán cổ phần m...

  ppt66 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 27/03/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0