• Bài tập Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2Bài tập Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2

  a. Sử dụng đồ thị biểu diễn các tổ hợp giữa lượng bán và số lượng hộ gia đình qua các năm. Nhận diện mối quan hệ giữa hai biến này? b. Ước lượng hàm hồi qui giữa hai biến này và đánh giá chất lượng công thức hồi qui? c. Theo thông tin nhận được thì số lượng hộ gia đình trong vùng tăng bằng 165000 hộ năm 2019, sử dụng công thức ước lượng tìm đượ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kinh tế và quản lý công nghiệp - Bài 1Bài tập Kinh tế và quản lý công nghiệp - Bài 1

  Sử dụng dữ liệu về tiêu thụ bánh ở các trường học a. Viết công thức dự kiến ước lượng hàm cầu theo dạng hàm số mũ gồm các biến (Q, P, HP, PR)? b. Chuyển đổi công thức cầu dưới dạng hàm mũ thành dạng hàm tuyến tính? c. Sử dụng ứng dụng data analysis trong excel để tìm phương trình ước lượng và viết lại công thức ước lượng cầu được theo dạng hàm...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2, Phần 2: Giá cả và các tác động thay đổi giá thị trường - Nguyễn Thị Bích NguyệtBài giảng Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2, Phần 2: Giá cả và các tác động thay đổi giá thị trường - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Vấn đề 3: Tự tương quan Còn được gọi là tương quan tuần tự, xảy ra khi biến phụ thuộc liên hệ với biến độc lập theo một định dạng nhất định (thành phần nhiễu của các quan sát có liên hệ với nhau) - những nguyên nhân dẫn đến tự tương quan có thể là do bỏ sót biến, hoặc tương quan là phi tuyến - Dùng kiểm định Durbin Watson để phát hiện tự tươn...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2, Phần 1: Giá cả và các tác động thay đổi giá thị trường - Nguyễn Thị Bích NguyệtBài giảng Kinh tế và quản lý công nghiệp - Chương 2, Phần 1: Giá cả và các tác động thay đổi giá thị trường - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

  Phân tích biến động giá dài hạn Chức năng điều hướng của giá 2.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THỊ TRƯỜNG - Ban đầu: Thị trường sản phẩm cân bằng tại E0 - Tác động ngắn hạn: lượng cung tăng ở mỗi mức giá (cung tăng), đường cung chuyển sang phải từ S0 sang S1 → Kết quả: Giá và lượng cân bằng giảm (P1,Q1) - Điều chỉnh dài hạn: Người tiêu dùng thay...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 5: Văn háo doanh nghiệp - Dương Thị LiễuBài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 5: Văn háo doanh nghiệp - Dương Thị Liễu

  TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Văn hóa doanh nghiệp là gì: các giá trị, các quan điểm, niềm tin, nguyên tắc, chuẩn mực chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo nên bản sắc riêng. • Cấp độ văn hóa doanh nghiệp: Có 3 cấp độ. • Vai trò của văn hóa doanh nghiệp: Tạo nên khả năng cạnh tranh, bộ gen của doanh nghiệp. • Các nhân tố tác động: Có nhân tố bên...

  pdf49 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 4: Văn hóa doanh nhân - Dương Thị LiễuBài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 4: Văn hóa doanh nhân - Dương Thị Liễu

  TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Văn hóa doanh nhân là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nhân trong quá trình lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. • Văn hóa doanh nhân là hạt nhân, là bộ phận quan trọng nhất của văn hóa doanh nghiệp. • Có 3 nhân tố tác động đến văn hóa doanh nhân: nhân tố văn hóa, nhân tố kinh tế, nhân...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 3: Đạo đức kinh doanh - Dương Thị LiễuBài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 3: Đạo đức kinh doanh - Dương Thị Liễu

  TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các chủ thể kinh doanh. • Đạo đức kinh doanh có tác động lớn đến hoạt động quản trị doanh nghiệp. • Trách nhiệm xã hội bao gồm 4 khía cạnh: kinh tế, pháp lý, đạo đức và nhân văn. • Các nhà quản tr...

  pdf59 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh - Dương Thị LiễuBài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh - Dương Thị Liễu

  TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Văn hóa có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Các nhà nghiên cứu khẳng định mạnh mẽ rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của văn hóa. • Các yếu tố chính cấu thành văn hóa là ngôn ngữ, tôn giáo và tín ngưỡng, giá trị và thái độ, phong tục và tập quán, thói quen và cách cư xử, thẩm mỹ, giáo dục Các yếu tố này hàng ngày tác động rất mạ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Tổng quan về quản lýTài liệu Tổng quan về quản lý

  TÓM LƯỢC BÀI • Tổ chức là một tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong những hình thái cơ cấu nhất định để đạt được các mục đích chung. • Nhiệm vụ của nhà quản lý là giúp tổ chức hoàn thành mục tiêu một cách hiệu năng và hiệu quả. • Nhà quản lý thực hiện các chức năng quản lý cơ bản: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. • Đ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra thử học kỳ hè Văn hóa kinh doanhĐề kiểm tra thử học kỳ hè Văn hóa kinh doanh

  40. Mô hình văn hóa gia đình Mô hình tháp Eiffel  Mô hình tên lửa được định hướng Mô hình lò ấp trứng  Game Axie Infinity- game NFT rất thành công mới đây có thể coi là một mô hình thành công về: * (0/2.5 Điểm) 41. Kinh doanh nhỏ Khởi ngiệp Kinh doanh theo chuỗi Startup  Tính sáng tạo của một dự án khởi nghiệp thường gắn với đặc đ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0