• Tiểu luận Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt NamTiểu luận Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt Nam

  Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của NH, thanh toán phải coi là một giải pháp giữ vai trò chiến lược, là tiền đề để từng bước hiện đại hoá hệ thống NH. Đặc biệt trong trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, việc mở rộng TTKDTM được các chuyên gia tài chính coi là một trong các biện pháp cần thiết cùng với cá...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nợ quá hạn trong các hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườngĐề tài Nợ quá hạn trong các hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

  Tình trạng nợ quá hạn kéo dài và gia tăng là vấn đề thời sự nóng bỏng không chỉ của riêng ngành ngân hàng mà còn là của toàn bộ nền kinh tế xã hội. Nếu tình trạng này không sớm được ngăn chặn và giải quyết thì nó gây những thiệt hại vật chất và tinh thần cho con người, xâm phạm đến quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ. Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro...

  doc26 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng ngân hàng trung ương trong những năm gần đâyĐề tài Thực trạng ngân hàng trung ương trong những năm gần đây

  Nói tóm lại, để đẩy mạnh CNH - HĐH, phát triển nền kinh tế mhiều thành phần chúng ta cần phải xây dựng và vận hành có hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đặc biệt phải củng cố, nâng cao vai trò của Ngân hàng Trung Ương. Hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Trung Ương là yếu tố quyết định làm điều hoà lạm phát đưa nền kinh tế phát t...

  doc11 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Lãi suất và các vấn đề tự do hoá lãi suất ở Việt Nam hiện nayĐề tài Lãi suất và các vấn đề tự do hoá lãi suất ở Việt Nam hiện nay

  Trong thời gian tới, chính sách lãi suất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tự do hoá, phù hợp với mức độ hội nhập thị trường tài chính khu vực và quốc tế, theo sát lãi suất thị trường quốc tế. Khi các diều kiện đã hội đủ, chúng ta sẽ chuyển sang cơ chế tự do hoá lãi suất nhưng vẫn có sự điều tiết gián tiếp của NHNN Việt Nam để đảm bảo giữ vững "đ...

  doc40 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bàn về các vấn đề tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Bàn về các vấn đề tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tăng cường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đang là vấn đề được đặt lên hàng đầu sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nền kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập, tăng khả năng cạnh tranh là con đường dẫn tới thành công của bất kì ngân hàng nào. Do vậy, một trong những yêu cầu trước mắt đối với các ngân hàn...

  doc20 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Ngân hàng với các chức năng huy động vốn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcChuyên đề Ngân hàng với các chức năng huy động vốn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Bên cạnh việc hiện đại hoá, đổi mới công nghệ phát triển tổ chức nghành Ngân hàng còn phải phát triển các tổ chức tài chính, tổ chức phi Ngân hàng khác, cùng cạnh tranh và phát triển, tạo cho Việt nam một thị trường tài chính vững mạnh.

  doc32 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Nhà nước ở Việt Nam hiện nayĐề tài Cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Việt Nam đang làm hết sức mình để chuẩn bị đón nhận luồng gió mới từ bên ngoài. Thành công hay thất bại còn phù thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng hơn cả là ta biết tận dụng khôn khéo những cơ hội, biết tỉnh táo để nhìn nhận, tiếp thu, sửa chứa những sai lầm. Để nhiệm vụ CPH trở thành “ý Đảng, lòng dân” không chỉ cần quyết tâm mà còn cần ...

  doc15 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số vấn đề về chất lượng thẻ tín dụngĐề tài Một số vấn đề về chất lượng thẻ tín dụng

  chất lượng công tác tín dụng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của không chỉ bản thân Ngân hàng thương mại mà rất cần phải có sự giúp đỡ từ nhiều ngành, nhiều cơ quan trong nền kinh tế. Cần phải ý thức được rằng, đây là một vấn đề mang tính chất lâu dài và cấp thiết. Nâng cao chất lượng tín dụng trước tiên phải là sự cải cách trong nhận thức của những ngư...

  doc34 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số định hướng và các giải pháp để nâng cao vai trò điều tiết tiền tệ của ngân hàng trung ươngĐề tài Một số định hướng và các giải pháp để nâng cao vai trò điều tiết tiền tệ của ngân hàng trung ương

  Nhất là đối với các NHTM, những nỗ lực cần tập trung vào việc thực hiện các biện pháp xử lý khoản vay không sinh lời, ngăn ngừa phát sinh nợ khó đòi, bỏ dần việc cho vay chính sách và áp dụng các hoạt động ngân sách trên cơ sở thươg mại, thực hiện các biện pháp củng cố, sát nhập . đối với một số NHTMCP nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh...

  doc20 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những vấn đề cơ bản về cải cách ngân hàngĐề tài Những vấn đề cơ bản về cải cách ngân hàng

  Mặc dù các quốc gia bị khủng hoảng đã có những tiến triển tốt trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống tài chính, nhưng ADB cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chính vì vậy, Việt Nam trong quá trình tiến hành cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, luôn phải thận trọng, không nên áp dụng cứng nhắc các biện pháp của các nước. Việt Nam nên xây dựng...

  doc27 trang | Chia sẻ: ndson | Ngày: 22/04/2015 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0