• Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồngSản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng

  9. Chuẩn bị các tấm thử 9.1. Chuẩn bị bề mật tấm đồng - Loại hết các vết bẩn trên cả sáu mặt của tấm đồng từ phép phân tích trước (xem chú thích 1). Một cách thực hiện là dùng bó thép cấp 00 hoặc mịn hơn hoặc giấy hoặc vải silic cacbua có độ mịn thích hợp để đạt kết quả mong muốn. Cuối cùng dùng giấy hoặc vải silic cacbua 65 m (240 hạt), tẩy hết ...

  doc10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm dầu mỏ – phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín pensky - MartensTiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm dầu mỏ – phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín pensky - Martens

  A.1.1.2.1. Nắp vừa khít − nắp được mô tả trên Hình A.1.3, làm bằng đồng thau (A.1.1.1) với vành hướng xuống dưới sát mặt bích của cốc. Vành này phải vừa khít ngoài cốc với đường kính khe hở không lớn hơn 0,36 mm (0,014 in.), trên nắp có thiết bị định vị và/hoặc chốt được gằn với bộ phận thích hợp trên cốc. Trên nắp có bốn lỗ mở A, B, C và D, như mô...

  doc20 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam - Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp lửa cốc kínTiêu chuẩn Việt Nam - Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp lửa cốc kín

  Giá trị trung bình của hai kết quả thử nghiệm do cùng một người phân tích kiểm tra trong cùng một phòng thí nghiệm, trên cùng một mẫu và cùng một thiết bị theo phương pháp này so với giá trị trung bình của hai kết quả thử nghiệm trong ngày khác bị coi là nghi ngờ nếu chúng khác nhau quá 5°C. 10.2.2. Độ tái lặp Giá trị trung bình của hai kết quả d...

  doc6 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm dầu mỏ và bitum - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cấtTiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm dầu mỏ và bitum - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất

  9.2 Đối với các dụng cụ thủy tinh, tiến hành kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng lần đầu, sau đó được kiểm tra xác nhận định kỳ. 9.2.1 Cho 400 ml xylen khan (tối đa 0,02 % nước) hoặc dung môi được dùng trong phép phân tích các mẫu chưa biết vào thiết bị và thử theo điều 10. Khi kết thúc phép thử, bỏ hết lượng chứa trong bẫy ngưng và cho trực tiếp ...

  doc7 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam - Sản phẩm dầu mỏ dầu nhờn và các phụ gia xác định hàm lượng tro sunphatTiêu chuẩn Việt Nam - Sản phẩm dầu mỏ dầu nhờn và các phụ gia xác định hàm lượng tro sunphat

  Độ chính xác của phương pháp thu được bằng cách khảo sát thống kê các kết quả giữa các phòng thí nghiệm như sau: 9.2.1 Độ lặp lại: Sự khác nhau giữa hai kết quả thử nhận được từ một người phân tích với cùng một thiết bị trong cùng các điều kiện thử trên cùng một mẫu thử với cùng một thao tác chuẩn xác như phương pháp thử đã quy định cho phép chỉ ...

  doc5 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất - Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) (phương pháp chuẩn độ điện thế)Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất - Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) (phương pháp chuẩn độ điện thế)

  9.3.1 Ghi lại các số đọc buret ban đầu và điện thế bình đo. Thông thường nếu có mercaptan, các số đọc trên máy nằm trong khoảng -250 mV đến -350 mV. Cho các lượng nhỏ phù hợp của dung dịch AgNO3 0,01 mol/l và đợi cho đến khi điện thế ổn định, ghi lại số đọc buret và trên máy. Điện thế được coi là ổn định khi sự chênh lệch nhỏ hơn 6 mV/min. CHÚ THÍ...

  doc9 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn quốc gia - Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫuTiêu chuẩn quốc gia - Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

  4.2.1 Mẫu không nguyên trạng được lấy từ công trình khai đào, bằng dao, xẻng . còn khi khoan thì bằng mũi khoan hoặc ống mẫu. 4.2.2 Mẫu đá bền vững được lấy bằng phương pháp nổ hoặc bằng lõi mẫu khi khoan. 4.2.3 Mẫu đá nứt nẻ và đất các loại được lấy từ các công trình khai đào, bằng dao, xẻng . hoặc từ lỗ khoan, bằng ống mẫu, mũi khoan. 4.2.4 Đố...

  doc6 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam - Nước uống – Phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đụcTiêu chuẩn Việt Nam - Nước uống – Phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đục

  4.1. Xác định độ đục không được chậm quá 24 giờ sau khi lấy mẫu. Mẫu có thể đậy kín và thêm vào 2 – 4 ml clorofom cho 1l nước. Dùng phương pháp so màu để xác định độ đục của nước cần thử so với huyền phù tiêu chuẩn. 4.2. Dụng cụ, vật liệu, thuốc thử. Để tiến hành thử phải dùng dụng cụ, vật liệu và thuốc thử sau đây: Máy so màu có kính lọc sáng ...

  doc5 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn quốc gia - Dầu mỡ động vật và thực vật - Lấy mẫuTiêu chuẩn quốc gia - Dầu mỡ động vật và thực vật - Lấy mẫu

  Khung đã được xác định khối lượng (xem B.2) được thiết kế để giữ chai lấy mẫu bằng chất dẻo chuẩn trong 7.1 (dung tích khoảng 500 ml) và nó phù hợp cho việc lấy mẫu tại các độ sâu ở tất cả các kích thước của thùng chứa. Nó gồm một chân đế nặng gắn chặt vào ba cái đai thẳng đứng và một nẹp giữ ở điểm cao trên cùng. Hai đai được tạo ra một góc để nó ...

  doc20 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam - Dầu mỡ động vật và thực vật – lấy mẫuTiêu chuẩn Việt Nam - Dầu mỡ động vật và thực vật – lấy mẫu

  Nếu có yêu cầu phân tích các tạp chất, mẫu lấy lại mỗi bể chứa cũng phải tuân theo những qui định như mẫu thí nghiệm. Mặt khác, chuẩn bị mẫu thí nghiệm từ các mẫu chung (xem 6.2 đến 6.8) theo thỏa thuận của các bên hữu quan như sau: a) Sau khi mẫu trung bình đã cân và được chuẩn bị từ mẫu chung, hoặc b) Sử dụng từng mẫu chung (nếu các bên liên qu...

  doc21 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 23/03/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0