• Thương mại điện tử - Chương 3: Ngôn ngữ lập trình phpThương mại điện tử - Chương 3: Ngôn ngữ lập trình php

  Để truy vấn dữ liệu, sử dụng hàm mysql_num_rows để biết được số mẫu tin trả về và hàm mysql_fetch_array để đọc từng mẫu tin vào mảng sau đó trình bày giá trị từ mảng này. • Chẳng hạn, tạo một tập tin lietke.php dùng để liệt kê danh sách mẩu tin trong bảng table1

  pdf29 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 2: Các bước thiết kế website Thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 2: Các bước thiết kế website Thương mại điện tử

  Tên miền = Thương hiệu của doanh nghiệp trên mạng ! • Thủ đoạn đầu cơ tên miền – Nhiều tên miền đăng ký bởi cá nhân không liên quan: ebay.com.vn, samsungmobile.com.vn, – Các vụ tranh chấp tên miền tiêu biểu: Vinataba, Nước mắm Phú quốc, Highlandcoffee,. – Tên miền nhái theo thương hiệu nổi tiếng: La Vie, La Ville, La Via. – Tên dự kiến củ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thiết kế website Thương mại điện tửThương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thiết kế website Thương mại điện tử

  Nếu không tự động xử lý thẻ tín dụng, thì đầu tiên phải xử lý giao dịch tài chính. • Các quy tắc kinh doanh chuẩn điều khiển bước này như việc đặt hàng được thực hiện qua điện thoại hay qua thư. • Có thể cung cấp tùy chọn cho khách hàng biết về tình trạng đặt hàng. • Có thể cung cấp tình trạng hàng tồn kho, tình trạng cung cấp mặt hàng

  pdf35 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 14: Enterprise & global management of information technologyThương mại điện tử - Chapter 14: Enterprise & global management of information technology

  Technology Platform – Networks, computer systems, system software and integrated enterprise application software provide a computing and communications infrastructure, or platform, that supports the strategic use of information technology for e-business, e-commerce, and other business/IT applications Data Resources – operational and specialized da...

  ppt64 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 13: Security and ethical challengesThương mại điện tử - Chapter 13: Security and ethical challenges

  Justice – the benefits and burdens of the technology should be distributed fairly Minimized Risk – even if judged acceptable by the other three guidelines, the technology must be implemented so as to avoid all unnecessary risk

  ppt74 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 12: Developing business / it solutionsThương mại điện tử - Chapter 12: Developing business / it solutions

  Seeing the forest and the trees in any situation by: Seeing interrelationships among systems rather than linear cause-and-effect chains whenever events occur Seeing processes of change among systems rather than discrete snapshots of change, whenever changes occur

  ppt74 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 10: Decision support systemsThương mại điện tử - Chapter 10: Decision support systems

  Structured – situations where the procedures to follow when a decision is needed can be specified in advance Unstructured – decision situations where it is not possible to specify in advance most of the decision procedures to follow Semi structured - decision procedures that can be prespecified, but not enough to lead to a definite recommended de...

  ppt76 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 9: Electronic commerce systemsThương mại điện tử - Chapter 9: Electronic commerce systems

  Reasons for Success: Voice of the Customer program Customer take initiative to expand eBay economy Industrial products marketplace e-Bay motors Wholesale business

  ppt58 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 8: Enterprise business systemsThương mại điện tử - Chapter 8: Enterprise business systems

  Definition: The use of information technology to create a cross-functional enterprise system that integrates and automates many of the customer-serving processes in sales, marketing, and customer services that interact with a company’s customers

  ppt66 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chapter 7: Electronic business systemsThương mại điện tử - Chapter 7: Electronic business systems

  What are the benefits and drawbacks of the OnQ system at Hilton? What does Hilton have to do to create a competitive advantage through OnQ? Provide some specific examples. Is it possible to have too much information about a customer? Explain.

  ppt61 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0