• Chuyên đề môn học - Khoa Khoa học Quản lýChuyên đề môn học - Khoa Khoa học Quản lý

  Các sinh viên hiện nay ra trường xin được một chỗ lầm việc là rất khó. Trong khi đó nước đội ngũ cán bộ còn thiếu về kiến thức, năng lực quản lý. Nhưng các sinh viên ra trường lại không có việc làm, một phần do sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu, một phần do các cơ quan nhà nước thừa cán bộ nhưng lực lượng này lại thiếu hụt kiến thức, lực lượng nà...

  doc23 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề tài về VốnĐề tài về Vốn

  Là một doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp xây lắp nhà nước được hưởng những chính sách ưu đãi (thuế, lãi xuất, viện trợ ) và có thể được Nhà nước chỉ định thầu. Doanh nghiệp xây lắp Nhà nước cần nắm bắt lợi thế của mình, nhận ra xu hướng phát triển chung và tận dụng những chính sách của Nhà nước để có hướng đi đúng đắn. Sử dụng đồng vốn có hiệu q...

  doc34 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanhPhương pháp nghiên cứu kinh doanh

  Qua kết quả điều tra trên ta thấy, số lượng trung tâm tư vấn việc làm hiện nay rất nhiều và cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Để có thể tạo dựng được uy tín và vị thế của mình đòi hỏi mỗi trung tâm phải không ngừng hoàn thiện nâng cao năng lực và uy tín của mình. Từ cuộc điều tra này chúng tôi đã phần nào thấy được nguyên nhân gây ra tình trạng làm...

  doc17 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành mía đường Việt NamĐề án Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành mía đường Việt Nam

  Qua phần nghiên cứu thực trạng ngành mía đường Việt Nam ta thấy mía đường Việt Nam có khả năng cạnh tranh kém về mọi mặt từ chất lượng, năng suất mía đến hiệu quả hoạt động và giá thành sản xuất của các nhà máy chế biến. Tuy nhiên ở nước ta vẫn có những nhà máy làm ăn có lãI, những vùng mía đạt năng suất và chữ đường cao nên hoàn toàn đủ sức cạnh t...

  doc41 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phương pháp đó để phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ giai đoạn 1996 - 2000Đề án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phương pháp đó để phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ giai đoạn 1996 - 2000

  Với sự phát triển ngày một mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, việc cạnh tranh giữa các ngành này cũng ngày một quyết liệt và khó khăn. Khách sạn cũng là một trường hợp như vậy, nếu không có một chiến lược nhằm thoả mãn, lôi kéo khách thì mục tiêu lợi nhuận của khách sạn sẽ không thể thực hiện được. Việc phá sản là điều tất yếu sẽ đến đối với những khác...

  doc26 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề án Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005Đề án Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch lao động việc làm thời kỳ 2004-2005

  Giải quyết việc làm nâng cao chất lượng lao động là một biện pháp quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước kế hoạch giải quyết việc làm được đặc trưng bởi sự lồng ghép của các kế hoạch lao động việc làm với kế hoạch phát triển k...

  doc31 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Chiến lược giá thâm nhập thị trường của Wave AlphaĐề án Chiến lược giá thâm nhập thị trường của Wave Alpha

  Chiến lược thâm nhập thị trường của Wave Alpha Việt Nam là một bài học thực tiễn và lí luận quý báu cho những nguời làm công tác quản lí nói chung và những nguời đang nghiên cứu lĩnh vực Marketing nói riêng. Tìm hiểu về những thành công của Wave Alpha Việt Nam chúng ta càng thêm thấm thía một điều mà các nhà dùng binh hay nói” biết mình , biết ta- ...

  doc23 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chiến lược thâm nhập thị trường của Wave alphaĐề tài Chiến lược thâm nhập thị trường của Wave alpha

  Chiến lược thâm nhập thị trường của Wave Alpha Việt Nam là một bài học thực tiễn và lí luận quý báu cho những nguời làm công tác quản lí nói chung và những nguời đang nghiên cứu lĩnh vực Marketing nói riêng. Tìm hiểu về những thành công của Wave Alpha Việt Nam chúng ta càng thêm thấm thía một điều mà các nhà dùng binh hay nói” biết mình , biết ta- ...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng định hướng xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm ở Việt namĐề tài Thực trạng định hướng xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm ở Việt nam

  CNPM là một ngành công nghiệp quan trọng của CNTT. Với mục tiêu “xây dựng CNPM thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần hiện đại hoá và phát triển bền vững các ngành kinh tế xã hội” các doanh nghiệp PM nói riêng và cả nước nói chung đang hăm hở trên con đường xây dựng và phát triển ngành công nghiệp tuy còn non trẻ nhưn...

  doc32 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề án Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nayĐề án Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Chủ trương CPH một bộ phận DNNN là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong quá trình cải cách và sắp xếp lại các DNNN, nhằm đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song công tác CPH vẫn diễn ra rất chậm và chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Trong thời gian học tập ở trường, em đã tập ...

  doc31 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0