• Đề tài Giải pháp điều hành chính sách tự do tỷ giá ở Việt NamĐề tài Giải pháp điều hành chính sách tự do tỷ giá ở Việt Nam

  Xác định cơ chế điều hành tỷ giá và sử dụng tốt công cụ này đòi hỏi một sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng giữa chính phủ và toàn bộ các chủ thể trong nền kinh tế . Một chế độ tỷ giá đưa ra được coi là hợp lý khi mà nó làm tăng những yếu tố tích cực của các biến số kinh tế vĩ mô. Tỷ giá được tính toán trên cơ sở sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động...

  doc27 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đề án Hoạt động xuất khẩu rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam, thực trạng và giải phápĐề án Hoạt động xuất khẩu rau quả của tổng công ty rau quả Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Cùng với hơn mười năm thực hiện đổi mới của cả nước, Tổng công ty rau quả Việt Nam đã không ngừng học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn để tiếp tục tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới. Phải đối mặt với những khó khăn do sự thay đổi cơ chế kinh tế, do biến động về kinh tế - chính trị ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu và đặc ...

  doc50 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Đề án Đào tạo và phát triển đội ngũ Công chức hành chính - Thực trạng và giải phápĐề án Đào tạo và phát triển đội ngũ Công chức hành chính - Thực trạng và giải pháp

  Nhìn lại chặng đường lịch sử vừa qua, Đảng và Nhà nớc ta luôn luôn đặt vấn đề chăm lo đào tạo phát triển một đội ngũ Công chức hành chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Cho dù có nơi, có lúc trong thực thi nhiệm vụ cụ thể công tác đào tạo phát triển còn chưa ngang tầm nhiệm vụnhưng quan điểm của Đảng ta về vấn đề công ch...

  doc53 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hạch 5 năm (2001-2005 )Đề án Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hạch 5 năm (2001-2005 )

  Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì vấn đề giải quyết việc làm luôn là một vấn đề nóng bỏng của toà xã hội. Giải quyết việc làm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một yêu cầu đặt ra đói với đảng và nhà nước ta là phải có những giải pháp phù hợp để có th...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệpĐề tài Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

  Với những nội dung đã trình bày ở trên cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp hiện nay. Vai trò quan trọng của TSCĐ ở chỗ đó là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định năng suất lao động, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệ...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bàn về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt NamĐề tài Bàn về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Phát triển Thị trường chứng khoán là một quá trình lâu dàI, nó đòi hỏi từng bước đI vững trãI nhưng cũng đòi hỏi phảI phát triển nhanh mạnh, nếu không nó sẽ mất đI vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nói chung. Trên đây chỉ là một số hiểu biết, đánh giá của em về Thị trường chứng khoán. Đây là một vấn đề rất phức tạp và chịu ảnh hưởng bởi ...

  doc21 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Đề án Hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may của tổng công ty dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải phápĐề án Hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may của tổng công ty dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp hoạt động chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại mà còn là cơ sở điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đi lên, mở rộng sản xuất tái đầu tư trong tương lai. Để có được lợi nhuận doanh nghiệp cần thực hiện tốt cả công tác thị trường đầu vào & thị trường đầu ra. V...

  doc47 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập kinh tế ở Việt NamĐề tài Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam

  Cạnh tranh là một quy luật phổ biến và tất yếu của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, cạnh tranh không phải là sự huỷ diệt “cá lớn nuốt cá bé” mà ta nên hiểu rằng đó chỉ là sự thay thế các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả bằng các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Vì thế cạnh tranh được coi là động lực...

  doc27 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng đầu tư vốn của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt NamĐề tài Thực trạng đầu tư vốn của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

  Qua một số phân tích và thực trạng trên cho thấy đầu tư tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là hết sức quan trọng. Đó là vấn đề đặt ra không những cho doanh nghiệp bảo hiểm mà còn cho các cơ quan nhà nước có liên quan nhằm có chiến lược và biện pháp thích hợp trong quản lý hoạt động đầu tư của các DNBH nhân thọ. Hoạt động đầu tư của DNB...

  doc46 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Đề án Giải pháp hoàn thiện thuế GTGTĐề án Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT

  Từ khi đất nước ta thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước định hướng XHCN, đã và đang giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo cơ sở nền móng cho việc thực hiện CNH- HĐH đất nước. Hệ thống thuế có sự đóng góp không nhỏ vào thực hiện việc cải cách, sửa đổi và hoà...

  doc37 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0