• Đề án Tình hình thâm nhập thị trường nước ngoài của công ty AgifishĐề án Tình hình thâm nhập thị trường nước ngoài của công ty Agifish

  Giải pháp thứ hai công ty có thể tiếp tục kinh doanh như hiện nay và đầu tư hơn nữa trang thiết bị, nâng cao hiệu suất tìm kiếm phát triển và mở rộng thị trường ở mỗi thị trường sẽ có bộ phận chuyên trách chuyên sâu nghiên cứu tìm hiểu phát triển cơ hội kinh doanh tại các thị trường quan trọng như Mỹ công ty nên mở chi nhánh ban đầu có thể do hạn h...

  doc14 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chiến lược marketing của Công ty Unilever Việt NamĐề tài Chiến lược marketing của Công ty Unilever Việt Nam

  Trước sự thành công của Unilever trong việc thực hiện chiến lược khuyếch trương sản phẩm của mình. Các công ty Việt Nam về trước mắt có thể học hỏi từ công ty Unilever những bài học như sau: ã Ghi nhớ: Luôn cố gắng đi theo quan điểm của khách hàng, mọi công tác, hoạt động của mình phải luôn hướng vào khách hàng và thoả mãn nhu cầu tối đa của họ. ...

  doc27 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề môn học - Khoa Khoa học Quản lýChuyên đề môn học - Khoa Khoa học Quản lý

  Các sinh viên hiện nay ra trường xin được một chỗ lầm việc là rất khó. Trong khi đó nước đội ngũ cán bộ còn thiếu về kiến thức, năng lực quản lý. Nhưng các sinh viên ra trường lại không có việc làm, một phần do sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu, một phần do các cơ quan nhà nước thừa cán bộ nhưng lực lượng này lại thiếu hụt kiến thức, lực lượng nà...

  doc23 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Đề tài về VốnĐề tài về Vốn

  Là một doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp xây lắp nhà nước được hưởng những chính sách ưu đãi (thuế, lãi xuất, viện trợ ) và có thể được Nhà nước chỉ định thầu. Doanh nghiệp xây lắp Nhà nước cần nắm bắt lợi thế của mình, nhận ra xu hướng phát triển chung và tận dụng những chính sách của Nhà nước để có hướng đi đúng đắn. Sử dụng đồng vốn có hiệu q...

  doc34 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 2

 • Đề án Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayĐề án Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Có thể nói qua những phân tích ở trên chúng ta đã có cái nhìn tổng thể về chế độ kế toán khấu hao TSCĐ nước ta hiện nay, thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán khấu hao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đã thấy được một số bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ khấu hao TSCĐ tại các doanh nghiệp. ...

  doc28 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt NamTiểu luận Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM Việt Nam

  Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của NH, thanh toán phải coi là một giải pháp giữ vai trò chiến lược, là tiền đề để từng bước hiện đại hoá hệ thống NH. Đặc biệt trong trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, việc mở rộng TTKDTM được các chuyên gia tài chính coi là một trong các biện pháp cần thiết cùng với cá...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nayTiểu luận Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nay

  Qua nghiên cứu đề tài đã giúp em thấy được tầm quan trọng của NSNN đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trên cơ sở xem xét bản chất, đặc điểm của NSNN và mối quan hệ tài chính tiềm ẩn bên trong NSNN thì quyền lực tài chính của Nhà nước đã được biểu hiện thông qua vai trò điều chỉnh và ổn định thị trường của NSNN. Vài trò đó mang tính toàn diện trê...

  doc24 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những giải pháp cơ bản phát triển ngành du lịch nước taĐề tài Những giải pháp cơ bản phát triển ngành du lịch nước ta

  Tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành chính tránh tình trạng mất nhiều thời gian gây khó khăn cho du khách. Đặc biệt cần đơn giản hoá thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với người và hành lý của khách du lịch phù hợp khả năng quản lý của nước ta và thông lệ quốc tế, cải tiến quy trình, tăng cường trang thiết bị hiện đại tại các cửa khẩu quốc tế t...

  doc42 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanhPhương pháp nghiên cứu kinh doanh

  Qua kết quả điều tra trên ta thấy, số lượng trung tâm tư vấn việc làm hiện nay rất nhiều và cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Để có thể tạo dựng được uy tín và vị thế của mình đòi hỏi mỗi trung tâm phải không ngừng hoàn thiện nâng cao năng lực và uy tín của mình. Từ cuộc điều tra này chúng tôi đã phần nào thấy được nguyên nhân gây ra tình trạng làm...

  doc17 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩuĐề án Nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam trên thị trường xuất khẩu

  Việt Nam thực hiện đường lối xây dựng một nền kinh tế mở, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không Càn thiệp vào công việc nội bộ cảu nhau, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện đầy đủ và đúng hạn các Càm kết đa phương và song phương, tích cực tham gia vào việc xây dựng các hình th...

  doc47 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0