• Đề tài KCX: bài học kinh nghiệm từ một số nước và chính sách phát triển của VNĐề tài KCX: bài học kinh nghiệm từ một số nước và chính sách phát triển của VN

  Trải hơn 10 năm xây dựng và hoạt động của KCX (từ 1989), bảy năm đối với KCN (từ năm 1994), và 4 năm kể từ khi đưa thêm mô hình khu công nghệ cao vào hoạt động đã nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết bên cạnh những mặt đã đạt được. Để KCX và ngày nay gồm KCX, KCN và khu công nghệ cao hoạt động có hiệu quả thì chính sách của Nhà Nước có vai trò...

  doc25 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các mối quan hệ cơ bản và vấn đề giao tiếp của kiểm toán viênĐề tài Các mối quan hệ cơ bản và vấn đề giao tiếp của kiểm toán viên

  Kiểm toán ngày nay đang dần phát triển. Công việc nghề kế toán- kiểm toán luôn ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của xã hội dưới nhiều cách, những thông tin tài chính được sử dụng nhằm phân bổ và sử dụng các nguồn lực kinh tế trong xã hội là do các chuyên gia kế toán – kiểm toán cung cấp. Bởi vậy với trách nhiệm nghề nghiệp, họ phải cam kết đối với xã h...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Đề án Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU - Thực trạng và giải phápĐề án Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU - Thực trạng và giải pháp

  Ngành dệt may là một ngành công nghiệp nhẹ có vị trí hết sức quan trọng trong cơ cấu sản xuất và xuất khẩu của nước ta. Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu của ngành đã đạt được những thành tựu to lớn, kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua từng năm. Từ một còn số hết sức khiêm tốn 238,8 triệu USD năm 1993 và đến năm 1996 kim ngạch xuất khẩu đã vượt...

  doc34 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Từ khi ra đời hệ thống NHTM Việt Nam cùng với hoạt động tín dụng của nó đã góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam một cách tích cực. Nó không những cung ứng vốn cho các doanh nghiệp tăng cường mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án, chương trình xây dựng cơ bản, tăng cường cơ sở vật chất kỹ...

  doc41 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Một số giải pháp phát huy hiệu quả của AFTA/CEPT đối với nền kinh tế Việt Nam, một số kiến nghịĐề tài Một số giải pháp phát huy hiệu quả của AFTA/CEPT đối với nền kinh tế Việt Nam, một số kiến nghị

  Vì hạn chế về trình độ lý luận, kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, mà bài viết này của em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu sơ bộ chưa đi sâu vào từng kía cạnh cụ thể. Để Việt nam gia nhập AFTA một cách có hiệu quả hơn thì đói hỏi niều điều kiện và trong từng hoàn cảnh cụ thể phải có các chính sách cụ thể khác. Trong bài viết này của em còn rất nhiều ...

  doc27 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Đề án Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamĐề án Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự thay thế nhau của các phương thức sản xuất xã hội, đầu tư nước ngoài cũng có sự chuyển biến, thay đổi về phương thức, quy mô cũng như xu hướng vận động. Xu hướng vận động của nó tuy là khách quan xuyên suốt lịch sử phát triển lâu dài của đầu tư trực tiếp nước ngoài, song những diễn biến cụ thể lại c...

  doc50 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 1

 • Đề án Vai trò quan trọng của chỉ số trong lĩnh vực hoạt động kinh tếĐề án Vai trò quan trọng của chỉ số trong lĩnh vực hoạt động kinh tế

  Chỉ số có vai trò rất lớn trong phân tích kinh tế xã hội nhưng không phải chỉ số và hệ thống chỉ số khoong chứa những nhược điểm. Đối với chỉ số giá cả và chỉ số số lượng của Passche và Laspayres khi tính toán với quyền số quá chênh lệch nó sẽ dẫn đến kết quả quá sai biệt giữa hai chỉ số. Khi đó chúng ta phải sử dụng chỉ số của Fisher để dung hoà s...

  doc33 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vấn đề chất lượng quản lí chất lượng trong các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nayĐề tài Vấn đề chất lượng quản lí chất lượng trong các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

  Có thể nói trong nền kinh tế thị trường hiện nay việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm là biện pháp quyết định đến chủ trương đa dạng hoa sản phẩm, đa phương hoá thị trường của mọi nghành kinh tế nói chung và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định để đảm bảo sự hoà nhập là đảm bảo sự phù hợp giữa các tổ c...

  doc52 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề án Thuế giá trị gia tăng ở Việt NamĐề án Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

  Qua một thời gian ban hành, thực hiện luật thuế GTGT ở Việt Nam đem lại nhiều thành công, những đồng thời cũng còn nhiều mặt hạn chế còn tồn tại. Tuy nhiên điều khẳng định trước hết là việc kiên quyết đưa luật thuết GTGT vào thực hiện là một thành công lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quản lý kinh tế của Đảng và nhà nước ta. Bởi lẽ thuế GTGT là một lo...

  doc31 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nhằm chuyển sang tự do hoá lãi suất ở Việt NamĐề tài Giải pháp nhằm chuyển sang tự do hoá lãi suất ở Việt Nam

  Việc chuyển đổi chính sách điều hành lãi suất sang cơ chế tự do hoá lãi suất là một su thế tất yếu. Song cách thức chuyển đổi có hiệu quả nhằm hạn chế những tiêu cực, kích thích nền kinh tế phát triển, huy động tích tụ tập trung vốn cho công phát triển bền vững lại không có một khuôn mẫu đồng nhất. Tuỳ theo điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia, nền t...

  doc45 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0