• Đề tài Phương hướng hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính- Kế toán trong việc phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nayĐề tài Phương hướng hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính- Kế toán trong việc phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

  Tình hình tài chính của doanh nghiệp là vấn đề đáng quan tâm của chủ doanh nghiệp cũng như của nhiều đối tượng liên quan khác. Đặc biệt trong điều kiện Việt Nam hiện nay đang bước đầu hình thành thị trường chứng khoán với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp. Việc phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống các báo cáo tài chính không những ...

  doc30 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Những nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại của WTO và những thách thức đối với Việt NamTiểu luận Những nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại của WTO và những thách thức đối với Việt Nam

  Trong lộ trình tham gia thương mại quốc tế, vị trí của các khu vực doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, xuất phát từ sự thay đổi lợi thế so sánh của quy mô và tổ chức doanh nghiệp. Trừ những tập đoàn xuyên quốc gia đang có xu hướng hợp nhất hoá để tập trung tiềm lực phát triển công nghệ mũi nhọn thì tính dễ thích ứng, mức độ biến hoá linh hoạt và v...

  doc18 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lí nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Việt NamĐề tài Quản lí nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Qua nghiên cứu về lí luận và thực tiễn ở trên chúng ta một lần nữa có thể khẳng định được vai trò quan trọng của quản lí nhà nước đối với nền kinh tế nói chung đối với hoạt động đầu tư cũng như hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng. Những thành công trong việc thu hút vốn FDI đạt được trong những năm gần đây ngoài sự nỗ lực rất lớn của cá...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Các vấn đề cơ bản của Thống Kê Doanh NghiệpTiểu luận Các vấn đề cơ bản của Thống Kê Doanh Nghiệp

  Ngày 21 tháng 10 năm 2002 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quyết định số 141/2002/QD-TTg, phê duyệt định hướng phát triển Thống Kê Việt Nam đến năm 2010. Theo đó, phê duyệt định hướng phát triển Thống Kê Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau : Thống Kê Việt Nam đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông tin kinh t...

  doc23 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc xúc tiến bán hàng trong doang nghiệpĐề tài Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc xúc tiến bán hàng trong doang nghiệp

  Hoạt động bán hàng hiện nay là mối quan tâm của mọi doanh nghiệp.Vì đây là nhân tố vô cùng thiết yếu để mang lại lợi nhuận.Khi thực hiện tốt công việc bán hàng cũng chính là thực hiên tốt một thương vụ kinh doanh. Nhà kinh doanh không chỉ biết sản xuất mà còn phải biết tổ chức bán hàng có hiệu quả vì bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình lưu t...

  doc22 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Kế toán quá trình bán hàng ở các doanh NghiệpTiểu luận Kế toán quá trình bán hàng ở các doanh Nghiệp

  Hiện nay trong nền kinh tế thị trường mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gia tăng ,môi trường kinh doanh biến động không ngừng và nảy sinh nhiều rủi ro. Trước áp lực đó làm cho con đường đi lên phía trước của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn,chỉ thiếu cẩn trọng và nhạy bén sẽ đẩy doanh nghiệp xuống vực phá sản. Đối với mỗi doanh...

  doc22 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trang và các giải pháp của hoạt động xuất khẩu ở doanh nghiệp công nghiệp hiện nayĐề tài Thực trang và các giải pháp của hoạt động xuất khẩu ở doanh nghiệp công nghiệp hiện nay

  Nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh thế giới có nhiều thuận lợi. Các tổ chức kinh tế thương mại khu vực đã ra đời và đang hoạt động có hiệu quả. Nước ta đã gia nhập vào ASEAN, bước tiếp theo là gia nhập vào APTA và tiến tới xa hơn nữa sẽ trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Hộ...

  doc22 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp nước ta hiện nayĐề án Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay

  Trong những năm qua, với chính sách đổi mới cơ chế quản lí kinh tế của Đảng và nhà nước, thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nước là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, từng bước hoà nhập với kinh tế các nước trên thế giới và trong khu vực. Qua những phát triển thấy được đặc điểm kh...

  doc42 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sảnĐề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sản

  Với các doanh nghiệp công nghiệp trong ngành chế biến thuỷ sản là ngành được coi là then chốt trong cơ cấu kinh tế công nghiệp Việt Nam tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vì sự tồn tại và phát triển trong tương lai thì việc tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh là rất cần thiết. Dựa vào những kiến thức thu được qua các môn học đã đư...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng kiến trúc nhãn hiệuĐề tài Xây dựng kiến trúc nhãn hiệu

  Cũng như việc nhiều người cho rằng quảng cáo là công cụ duy nhất để xây dựng nhãn hiệu, đây là một hiểu lầm khá phổ biến. Bởi vì nhãn hiệu được coi như một lời cam kết ngầm định giữa công ty và người tiêu dùng, nên lời cam kết nàycó vai trò rất quan trọng. Lâu nay không ai phủ nhận chính sản phẩm là yếu tố để thực hiện "lời cam kết ngầm" của công t...

  doc18 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0