• Giáo trình Toán cao cấp A1-A2Giáo trình Toán cao cấp A1-A2

    Toán cao cấp A1-A2Bài 1 Giới hạn và liên tục I. SỐ THỰC VÀ HÀM SỐ 1.Các số thực và đýờng thẳng thực Các số thực là những số có thể biểu diễn dýới dạng thập phân nhý : trong đó dấu ba chấm (… ) chỉ dãy các ký số sau dấu chấm thập phân kéo dài đến vô hạn . Các số thực có thể đýợc biểu diễn về mặt hình học bởi các điểm trên 1 đýờng thẳng, đýợc gọi là ...

    pdf146 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2025 | Lượt tải: 13

  • Bài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSSBài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS

    Bài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS Anh/Chị hãy vào trang web: http://www.fpts.com.vn/user/stock/thong-ke/ thu thập số liệu theo tháng của chỉ số giá chứng khoán VN Index (VNI) và giá của cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), và thực hiện các yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập về dưới dạng tập tin .

    doc51 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 7760 | Lượt tải: 4