• Nghiên cứu tôn giáo - Lễ hội kim yến diêu trì của hệ phái cao đài Tây NinhNghiên cứu tôn giáo - Lễ hội kim yến diêu trì của hệ phái cao đài Tây Ninh

  Lễ hội Kim Yến Diêu Trì không chỉ là nơi đồng cảm giữa các thành viên trong cộng đồng, mà còn là nơi giao cảm giữa con người và thần linh. Người Cao Đài cho rằng, chỉ tại lễ hội, lời cầu nguyện của họ mới được linh ứng hơn. Do vậy, họ háo hức chờ đợi lễ hội. Tại lễ hội, họ cầu xin thần linh ban cho những điều tốt lành, để rồi an lòng trở về cuộ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới góc nhìn của triết họcTriết học - Kinh tế thị trường ở Việt Nam dưới góc nhìn của triết học

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người XHCN. Như vậy, yếu tố con người được Người xác định là giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng, bởi vì con người là chủ thể của mọi sáng tạo, của mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá. Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất...

  pdf7 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Triết họcGiáo trình môn Triết học

  Theo Lý thuyết pháp quyền tự nhiên của G.Lôccơ thì quyền lực nhà nước cũng cần phải phân tách thành những bộ phận độc lập với nhau; việc soạn thảo và người soạn thảo pháp luật cần phải được tách độc lập với người thực hiện và xét xử theo pháp luật. Với tư tưởng phân quyền này, G.Lôccơ đã phản ánh đúng nhu cầu của cuộc đấu tranh giành quyền lực ...

  pdf457 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Giá trị của tam học và giải thoát của phật giáo đối với cuộc sống hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Giá trị của tam học và giải thoát của phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

  Người ta đã khắc câu nói nổi tiếng của I. Kant trên bia mộ của ông: “Có hai sự kiện làm cho chúng ta càng suy nghĩ càng cảm thấy bàng hoàng, khiếp sợ, đó là khoảng trống không trên bầu trời và khoảng trống không về chuẩn mực đạo đức trong tâm của chúng ta”. Hai sự kiện, hai khoảng trống mà I. Kant nói đến, đối với ông là hoàn toàn thụ động, nh...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninĐề cương chi tiết học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 1. - Hiểu được khái niệm LLSX, QHSX. - Phân tích được mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX. 2. - Hiểu được khái niệm CSHT và KTTT. - Giải thích được mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT.

  doc31 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học - Một số vấn đề về thời đại ngày nayTâm lý học - Một số vấn đề về thời đại ngày nay

  Nhưng ngày nay điều đó không còn nữa bởi quy mô và sự gay gắt của các hậu quả tai hại do bất kỳ hành động sai lầm nào của con người gây nên đã tăng lên chưa từng thấy. Những hành động đó dù xảy ra ở một nơi nào trên trái đất, hay do một bộ phận người nào đó gây ra đều tất yếu dẫn tới những hậu quả không phải là cục bộ mà chung cho cả loài ngườ...

  pdf90 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêninBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Trong sự vận động, phát triển của svht, PĐ không chỉ xảy ra một lần mà là một chuỗi vô tận. Theo đường - xoáy ốc từ thấp – cao - Có tính chu kỳ và có sự lặp lại sau một số lần phủ định nhưng ở trình độ cao hơn.

  ppt104 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạngNghiên cứu tôn giáo - Chính sách đối với tăng sĩ thời minh mạng

  Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách đối với tăng sĩ, nhất là việc tổ chức sát hạch và cấp độ điệp, của triều vua Minh Mạng nói riêng và nhà Nguyễn nói chung là biện pháp hạn chế sự phát triển của Phật giáo. Nhưng theo chúng tôi, việc làm này không hề làm cho Phật giáo suy giảm, mà ngược lại. Chính sự quản lý của triều đình đã giúp khôi phục được...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ khâm định đại nam hội điển sự lệNghiên cứu tôn giáo - Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn qua bộ khâm định đại nam hội điển sự lệ

  Những quy định về nghi lễ tế tự đã xác lập nên một trật tự, thống nhất thực hành từ trung ương tới địa phương. Trật tự đó không chỉ quy định mối quan hệ giữa Người với Thần, mà còn quy định vị thế xã hội của mỗi người trong tương quan với thần linh và với nhau. Theo đó, vua là chủ tôn có quyền tế Trời Đất, tôn miếu, Khổng Tử, bách thần; quan là...

  pdf22 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Cải cách của Võ Vương Nguyễn phúc khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với nho giáo ở đàng trongNghiên cứu tôn giáo - Cải cách của Võ Vương Nguyễn phúc khoát thế kỷ XVIII và con đường đến với nho giáo ở đàng trong

  Tuy nhiên, càng về sau, tư tưởng Nho giáo càng thể hiện rõ sự ảnh hưởng trong triều đình Đại Việt. Thời Lê (1427 - 1789), đặc biệt là dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), Nho giáo được đưa lên địa vị thống trị tuyệt đối với việc tăng cường giáo dục Nho học và khoa cử Nho học43, chuẩn định trang phục và củng cố hoạt động nghi lễ một cách q...

  pdf16 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0