• Tổng hợp công thúc môn Xác suất thống kêTổng hợp công thúc môn Xác suất thống kê

  Xóa màn hình hiển thị AC AC Xác định:  Kích thước mẫu (n)  Giá trị trung bình ( x )  Độ lệch chuẩn không hiệu chỉnh ( sˆx )  Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh ( sx ) Shift 1 3 = Shift 2 1 = Shift 2 2 = Shift 2 3 = Shift 1 5 1 = Shift 1 5 2 = Shift 1 5 3 = Shift 1 5 4 = Thoát khỏi gói Thống kê Mode 1 Mode 1

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu ThủyGiáo trình Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài tập 4.26. Mở thử 200 hộp của kho đồ hộp thấy có 10 hộp bị biến chất. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỷ lệ hộp bị biến chất tối đa của kho. Bài tập 4.27. Chọn ngẫu nhiên ra 1000 trường hợp điều trị bệnh ung thư phổi, các bác sĩ thống kê thấy có 823 bệnh nhân bị chết trong vòng 10 năm. (a) Ước lượng khoảng cho tỷ lệ tử vong của bệnh nhân đi...

  pdf194 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân LýBài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý

  Cách giải quyết ® Từ bộ sô liệu đã cho Xi, X2,Xn ta tính được giá trị quan sát k. ® Ta chia được trục số thành 2 phần, trong đó một phần là wa +) Neu X E Wa thì bác bỏ Ho và chấp nhận H1 +) Nếu X ị wa thì ta không có cơ sở bác bỏ Ho Sai lầm mắc phải Có 2 loại sai lầm c ó thể mắc phải ® Sai lầm loại 1: Bác bỏ Ho trong khi Ho đúng. Xác suất xả...

  pdf110 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Về phẩm chất của người thầy, Hồ Chí Minh yêu cầu: + "Phải thật thà yêu nghề mình"; + "Phải có đạo đức cách mạng. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu hậu lạc" nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đấy là đạo đức cách mạng"; + "Phải yên tâm công tác"; + "Phải thật thà đoàn kết"; + "Phải thương...

  pdf136 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Mác - LêninĐề cương Mác - Lênin

  Câu 9: (4đ) Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn tồn tại xã hội ? cho ví dụ minh hoạ ? • Khái niệm tồn tại xã hội là phương diện sinh hoạt vật chất & những điều kiện sinh hoạt vật chất trong XH. • Kết cấu: Tồn tại xã hội bao gồm phương thức sản xuất, điều kiện địa lý và dân số. • Khái niệm thức xã hội: là phương diện sinh hoạt tinh thần của ...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm môn Triết học Mác - LêninTrắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin

  98. quan điểm duy vật biện chứng cho rằng cái riêng cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau  cái riêng chỉ tồn tại tạm thời thoáng qua, không phải cái tồn tại vĩnh viễn Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự  xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin . tri thức của con người ngày cà...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi ôn tập Triết học Mác - LêninBộ câu hỏi ôn tập Triết học Mác - Lênin

  Phát hiện quan điểm sai trong mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất? A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, không tách rời nhau. C. Đó là quy luật xã hội phổ biến trong tất cả các xã hội có đối kháng giai cấp. D. Lực lượng sản xuất thường ổn định hơn quan hệ sản xuất. Lực lư...

  pdf24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtTiểu luận Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  Triết học là bộ phận không thể thiếu của đời sỗng xã hội, và lực lượng sản xuất cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế của bất kì một quốc gia nào trên thế giới. Và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Từ sự nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, nước ta đã có những khởi sắc ...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan toàn diện của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem xét vấn đề học tập và rèn luyện của sinh viên hiện nayTiểu luận Vận dụng yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan toàn diện của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem xét vấn đề học tập và rèn luyện của sinh viên hiện nay

  Như vậy, quan điểm toàn diện chân thực đòi hỏi chúng ta phải đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiều mối liên hệ sự vật đến chỗ khái quát để rút ra cái bản chất chi phối sự tồn tại và phát triển của sự vật hay hiện tượng đó. Quan điểm toàn diện không đồng nhất với cách xem xét dàn trải, liệt kê những tính quy định khác nhau của sự vật hiện tượng, nó đòi...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTiểu luận Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  2. Phương hướng giải quyết. 2.1. Phải kết hợp hài hoà giữa lợi ích người thuê mưón lao động và người lao động . Khuyến khích các lọi ích chính đáng tích cực sáng tạo Jiạn chế sự bóc lột ,những hiện tượng tiêu cực . Phải kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lọi ích dân tộc,đồng thời phải chống lại chủ nghĩa cá nhân nhất là chủ nghiã cá nhân cực đoan...

  docx14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0