• Nghiên cứu tôn giáo - Giáo dục tư tưởng nghiệp cho thanh niên phật tử ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Giáo dục tư tưởng nghiệp cho thanh niên phật tử ở Việt Nam hiện nay

  Tam Tạng kinh điển Phật giáo đề cập rất nhiều về đạo hiếu. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân nói về gương hiếu thảo của Đức Phật, các vị Bồ tát trong nhiều kiếp, nên sau này các vị ấy được hưởng uy quyền và giàu sang. Kinh Mục Liên Sám Pháp nói về sự hiếu hạnh của Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, đã tu hành và làm việc phúc th...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Quản lý tam giáo dưới triều vua Lê Thánh TôngNghiên cứu tôn giáo - Quản lý tam giáo dưới triều vua Lê Thánh Tông

  Thứ nhất, vua Lê Thánh Tông không xây dựng riêng một bộ luật tôn giáo, mà đưa việc quản lý Tam giáo trở thành một số điều trong Quốc triều hình luật. Nếu nhận thức từ góc độ lý thuyết hệ thống cấu trúc, việc quản lý Tam giáo của vua Lê Thánh Tông thể hiện rõ mối quan hệ của cái hệ thống với cái bộ phận, cũng như quan hệ của các bộ phận với nha...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Vai trò của phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời đinh - Tiền LêNghiên cứu tôn giáo - Vai trò của phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời đinh - Tiền Lê

  Từ thời Tiền Lê, lần đầu tiên Phật giáo có một tổ chức thống nhất đứng đầu là Tăng thống. Khi có một tổ chức thống nhất, Phật giáo đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho dân tộc. Ngôi chùa là trường học bán chính quy dạy đủ các môn học, không chỉ giới hạn trong kinh điển Phật giáo. Các nhà sư thường là người hiểu biết rộng, có thể đảm đương và ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tọa thiền luận của trần thái tôngNghiên cứu tôn giáo - Tọa thiền luận của trần thái tông

  Là người Việt Nam, ai mà không phấn chấn khi nghe Trần Hưng Đạo luận về nguyên nhân chiến thắng oanh liệt của quân dân nhà Trần trước quân Nguyên, đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ: “Đời Đinh Lê, hiền tài được trọng dụng, cõi Nam đang hồi hùng mạnh mà Phương Bắc lại đang lúc suy yếu. Trên dưới đồng lòng, dân tình không ly tán Mới r...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Các yếu tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nayNghiên cứu tôn giáo - Các yếu tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay

  Các nhân tố đã phân tích giúp cho nữ tu sĩ Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng hiện nay, tuy số lượng ít hơn rất nhiều so với tăng sĩ, nhưng ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. Những đóng góp đáng kể của họ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta ghi nhận. Đó là m...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Từ phật giáo nhất tông đời trần suy nghĩ về phật giáo Việt Nam hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Từ phật giáo nhất tông đời trần suy nghĩ về phật giáo Việt Nam hiện nay

  Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra càng ngày càng mạnh mẽ, Giáo hội Phật giáo nhất tông đời Trần để lại nhiều bài học bổ ích để toàn thể Phật giáo đồ hôm nay suy nghĩ kế thừa, vận dụng sao cho Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển. Tinh thần của Phật giáo nhất tông đời Trần là hồn cốt để tạo sức mạnh của dân tộc, củng cố khối đại...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế ở tây nguyên từ góc nhìn vốn xã hộiNghiên cứu tôn giáo - Mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế ở tây nguyên từ góc nhìn vốn xã hội

  Như vậy, có thể khẳng định, các tôn giáo ở Tây nguyên hiện nay đều có nguồn vốn xã hội mạnh mẽ. Tín đồ các tôn giáo được thụ hưởng nguồn vốn xã hội này qua các sinh hoạt tôn giáo. Mạng lưới xã hội thực sự được hình thành thông qua các sinh hoạt tôn giáo. Giá trị lớn nhất và quan trọng nhất của vốn xã hội mà tín đồ nhận được là niềm tin. Đa số t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Suy nghĩ về mối quan hệ giữa công giáo và dân tộc ở Việt Nam: nhận thức và thực tiễnNghiên cứu tôn giáo - Suy nghĩ về mối quan hệ giữa công giáo và dân tộc ở Việt Nam: nhận thức và thực tiễn

  Ngay từ khi có mặt ở Việt Nam, Công giáo đã dần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, nhận thức cũng như nội hàm về gắn bó, đồng hành cùng dân tộc có độ đậm nhạt khác nhau. Con đường gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Công giáo Việt Nam theo hướng quan phương và phi quan phương. Nếu như hướng phi quan phương xuất hiện ngay ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Phật giáo và chính trị ở đại việt đầu kỷ nguyên độc lập tiếp cận từ một luận đề của max weberNghiên cứu tôn giáo - Phật giáo và chính trị ở đại việt đầu kỷ nguyên độc lập tiếp cận từ một luận đề của max weber

  Phương cách và hệ quả quá trình nhập thế chính trị của Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập còn nói lên nhiều nét đặc sắc khác khi tiếp cận nó như một hiện tượng tôn giáo, nói hẹp lại là mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị. Theo đó, chúng tôi rút ra mấy kết luận sau đây: Thứ nhất, trên cơ sở hoàn cảnh lịch sử thuận lợi của dân tộc đầu kỷ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Quan niệm về khoan dung tôn giáo của charles montesquieuNghiên cứu tôn giáo - Quan niệm về khoan dung tôn giáo của charles montesquieu

  C. Montesquieu còn khảo cứu sự tác động của luật tôn giáo và luật dân sự trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Ông nhận xét khái quát về vấn đề này như sau: “Mục tiêu lớn của hôn nhân là xóa bỏ những hồ nghi về quan hệ nam nữ bất hợp pháp. Do đó, hôn nhân mang đậm tính cách tôn giáo. Các điều luật dân sự cũng tham gia vào để làm cho cuộc hôn nh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0