• Bài tập môn Xác suất thống kêBài tập môn Xác suất thống kê

  Điều tra một số sản phẩm của một xí nghiệp về chiều dài (X (cm)) và hàm lượng chất A (Y (%)), người ta có kết quả sau: Y X 8 10 12 14 16 100 5 5 110 4 6 7 120 5 9 8 130 4 6 9 140 5 7 Các sản phẩm có chiều dài không quá 110cm và hàm lượng chất A không hơn 12% được gọi là sản phẩm loại II. Nếu xí nghiệp báo cáo rằng sản phẩm loại II có ch...

  pdf125 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Giải đề giữa kì Xác suất thống kê MI2020Tài liệu Giải đề giữa kì Xác suất thống kê MI2020

  Câu 1. Có hai túi đựng bi. Túi I có 2 bi trắng, 4 bi đỏ; Túi II có 3 bi trắng 4 bi đỏ. Rút hú hoạ từ mỗi túi ra hai viên bi. Tính các xác suất để trong 4 viên bi được rút ra: a) Có đúng hai bi trắng. b) Số bi trắng được rút từ mỗi túi bằng nhau. c) Có đúng một bi đỏ, biết rằng số bi trắng được rút từ túi I nhiều hơn từ túi II. Câu 2. Một phòng...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20192Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20192

  Câu 1. Một lô hàng có 7 sản phẩm loại A, 3 sản phẩm loại B và 2 sản phẩm loại C. Chọn ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm; tính các xác suất sau: a/ trong 4 sản phẩm có đúng một sản phẩm loại C; b/ trong 4 sản phẩm số sản phẩm loại A chiếm đa số (nhiều hơn các loại khác). Câu 2. Một tổ công nhân có 5 nam và 2 nữ. Biết xác suất bị ốm trong tháng của mỗi na...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20191

  Câu 1. (2,0 điểm) Lớp MI2020 có 90 sinh viên trong đó có 30 sinh viên thuộc tổ I, 25 sinh viên thuộc tổ II và 35 sinh viên thuộc tổ III. Chọn ngẫu nhiên 10 sinh viên trong lớp tham dự trại hè. Tính xác suất để mỗi tổ có ít nhất 1 sinh viên được chọn. Câu 2. (3,0 điểm) Có ba lô hàng: Lô I có 8 chính phẩm, 2 phế phẩm; lô II có 7 chính phẩm, 3 p...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20183

  Câu 4. (2,5 điểm) Có 20 máy sản xuất sản phẩm (độc lập nhau), mỗi máy sản xuất ra 1% phế phẩm. (a) Từ mỗi máy sản xuất lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Hỏi xác suất lấy được nhiều nhất 2 phế phẩm trong 20 sản phẩm này là bao nhiêu? (b) Trung bình có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất bởi máy đầu tiên trước khi nó tạo ra phế phẩm đầu tiên (giả sử...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20181Đề thi giữa kì môn Xác suất thống kê - Học kì 20181

  Câu 3. (3,0 điểm) Một đề thi trắc nghiệm giữa kỳ gồm 4 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Biết rằng nếu trả lời đúng một câu được 6 điểm, trả lời sai một câu bị trừ đi 3 điểm. Một sinh viên không học gì đi thi làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án và làm hết cả 4 câu. Gọi X là ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì HK20171Đề thi Xác suất thống kê - Học kì HK20171

  Câu 1. Tung ngẫu nhiên 8 lần một đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau ở mỗi lần tung). Tính xác suất để: a. Được mặt sấp ở các lần gieo chẵn. b. Chỉ được mặt sấp ở các lần gieo chẵn. Câu 2. Một hộp có 20 sản phẩm, số chính phẩm có trong 20 sản phẩm đó là ngẫu nhiên và có khả năng xảy ra như nhau. Người ta bỏ thêm vào hộp đó 1 chính...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20153 (Có đáp án)Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20153 (Có đáp án)

  Câu 1. Tung ngẫu nhiên 9 lần một đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau ở mỗi lần tung). Tính xác suất để: a. Được mặt sấp ở 4 lần gieo đầu. b. Chỉ được mặt sấp ở 4 lần gieo đầu. Câu 2. Một hộp có 24 sản phẩm, số phế phẩm có trong 24 sản phẩm đó là ngẫu nhiên và có khả năng xảy ra như nhau. Người ta bỏ thêm vào hộp đó một chính phẩm,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20152 (Có đáp án)Đề thi Xác suất thống kê - Học kì 20152 (Có đáp án)

  Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi Câu 1. Hai người A và B chơi trò tung đồng xu (khả năng ra mặt sấp và ngửa là như nhau): mỗi lần chơi ta tung đồng xu 1 lần, nếu ra mặt sấp thì A thắng, ra mặt ngửa thì B thắng. Hai người chơi 48 lần. a. Tính xác suất A thắng 28 lần và B thắng 20 lần. b....

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Xác suất thống kê - MI2020Đề thi Xác suất thống kê - MI2020

  Câu 1. Cho 3 sự kiện A, B, C độc lập từng đôi (2 sự kiện bất kỳ luôn độc lập với nhau) thỏa mãn: P(A) = P(B) = P(C) = p và P(A.B.C) = 0. a. Tính P A BC P A BC ( . . ), ( . . ) . b. Tìm giá trị p lớn nhất có thể có. Câu 2. Một thùng có 20 sản phẩm trong đó có 15 chính phẩm và 5 phế phẩm. Trong quá trình vận chuyển bị mất hai sản phẩm không rõ ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0