• Nghiên cứu tôn giáo - Bối cảnh kinh tế - Xã hội và tôn giáo của người arab thời kỳ tiền islam giáoNghiên cứu tôn giáo - Bối cảnh kinh tế - Xã hội và tôn giáo của người arab thời kỳ tiền islam giáo

  Kitô giáo thâm nhập vào bán đảo Arab thông qua các bộ tộc du mục Ghasasinah và Al Munadzirah. Tôn giáo này chủ yếu du nhập và phát triển ở phía Nam bán đảo Arab. Một số tộc người trong nhóm Quaraisy theo Kitô giáo. Đó là người Bani Asad bin Abdil Uzaa, người Bani Imriil Qais có nguồn gốc ở Tamim, người Bani Taghlib có nguồn gốc từ tộc người du ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Góp phần tìm hiểu khổng giáo ở Việt NamNghiên cứu tôn giáo - Góp phần tìm hiểu khổng giáo ở Việt Nam

  Như đã nói, Kinh Dịch được cả Đạo giáo lẫn Khổng giáo đánh giá rất cao. Ngay Khổng Tử cũng tự thán mình có quá ít thời gian chuyên chú Kinh Dịch, ước mong Trời cho thêm vài năm để hiểu hết cuốn kinh này. Kinh Dịch đứng đầu trong Ngũ Kinh, Tứ Thư của Khổng giáo. Từ thời nhà Chu, một mặt Kinh Dịch như là một loại sách chuyên về lý luận siêu hình...

  pdf29 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tôn giáo mới ở nhật bản sau chiến tranh thế giới II nguyên nhân ra đời và một số đặc điểmNghiên cứu tôn giáo - Tôn giáo mới ở nhật bản sau chiến tranh thế giới II nguyên nhân ra đời và một số đặc điểm

  Ngoài ra, thông qua giao lưu với người dân địa phương khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các tôn giáo mới ở Nhật Bản cũng nâng cao hình ảnh cũng như danh tiếng cho bản thân. Điều đáng nói là, hoạt động thiện nguyện của các tôn giáo mới không chỉ trong phạm vi Nhật Bản, mà còn trên khắp thế giới. Tính quốc tế trong hoạt động của họ là một ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Sinh hoạt đạo truyền thống của công giáo tại Quảng bìnhNghiên cứu tôn giáo - Sinh hoạt đạo truyền thống của công giáo tại Quảng bình

  Rước kiệu cũng là một hình thức nghi lễ được nhiều giáo xứ ở Quảng Bình chuyên chú thực hiện từ nhiều đời nay. Ở Giáo xứ Hòa Ninh, truyền thống rước kiệu Xuân Thủ được tổ chức từ cuối thập niên 60 của thế kỷ XX. Cứ mỗi dịp xuân sang, người Công giáo trong vùng lại tổ chức rước kiệu nhằm cầu mong năm mới nhân khang vật thịnh. Kiệu mùa xuân được...

  pdf11 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Giáo dục phật giáo với phát triển bền vữngNghiên cứu tôn giáo - Giáo dục phật giáo với phát triển bền vững

  Giáo dục Phật giáo có tác dụng nhất định đối với phát triển bền vững của xã hội. Cụ thể là, giáo dục Phật giáo có tác dụng nhất định đối với con người, chủ thể của phát triển bền vững. Để đáp ứng vai trò đặt ra cho giáo dục Phật giáo, tự bản thân tổ chức tôn giáo này cũng có sự chuyển biến để tiến tới sự phát triển bền vững. Hệ thống giáo dục ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tác động tôn giáo tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của tín đồ các tôn giáo ở Tây nguyên hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Tác động tôn giáo tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của tín đồ các tôn giáo ở Tây nguyên hiện nay

  Từ Nghị quyết 24, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đúng đắn rằng, nhiều giá trị đạo đức của tôn giáo phù hợp với công cuộc xây d ựng xã hội mới. Những giá trị này có tác động đến nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc tôn giáo ở một vài nơi, trong đó có địa bàn Tây Nguyên, vẫn bị nhìn nhận...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Ý nghĩa của tôn giáo trong bối cảnh xã hội nam bộ hiện nay (nghiên cứu trường hợp thờ cúng bà chúa xứ)Nghiên cứu tôn giáo - Ý nghĩa của tôn giáo trong bối cảnh xã hội nam bộ hiện nay (nghiên cứu trường hợp thờ cúng bà chúa xứ)

  Cách nhìn nhận theo chức năng tâm lý của B. Malinowski giải thích cho những quan niệm về tôn giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. Đối với những người tham gia thực hành nghi lễ tại các Miếu Bà Chúa Xứ, họ nhấn mạnh đến giá trị hay chức năng của tôn giáo trong cuộc sống của họ. “Theo tôi, thờ Bà không phải là mê tín. Tôi cúng Bà để cho...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tác động của đa dạng tôn giáo tới hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam hiện nayNghiên cứu tôn giáo - Tác động của đa dạng tôn giáo tới hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam hiện nay

  Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam luôn đứng trước hai thách thức: thứ nhất, các tôn giáo lớn sẽ không coi những nhóm mới xuất hiện là tôn giáo; thứ hai, các nhà quản lý xã hội không coi chúng là những thực thể nghiêm chỉnh về mặt quản lý và pháp luật16. Hiện nay, hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam vẫn luôn là vấn đề phức tạp. Hoạt động của chú...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Ma thuật nhận diện và nghiên cứu trong nhân học (tiếp theo kỳ trước)Nghiên cứu tôn giáo - Ma thuật nhận diện và nghiên cứu trong nhân học (tiếp theo kỳ trước)

  Dưới góc độ nhân học, theo A. Gell, nguyên nhân gây ra những tai họa bị quy kết cho những hành động phạm thượng, báng bổ thần thánh, nói cách khác là có ma lực. Như một cách suy luận xã hội và văn hóa, những bức tượng thần thánh, những hiện vật và không gian thiêng đã gây ra những sự việc diễn ra. Giống như các nhà nhân học xã hội và văn hóa k...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Triển khai lý thuyết thực thể tôn giáoNghiên cứu tôn giáo - Triển khai lý thuyết thực thể tôn giáo

  Nghiên cứu các thực thể tôn giáo cũng sẽ không thể bỏ qua các mối tương liên giữa tôn giáo và xã hội: tôn giáo và kinh tế, tôn giáo và chính trị, tôn giáo và giáo dục, tôn giáo và sức khỏe. Nghiên cứu ấy không thể bỏ qua sự giao thoa giữa cái tôn giáo và các không gian hoạt động khác một cách hiển nhiên xuất phát từ hiến chương. Nếu nghiên cứu ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0