• Một số vấn đề về thờ cúng tổ tiên ở dòng họ của người Công giáo (trường hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương)Một số vấn đề về thờ cúng tổ tiên ở dòng họ của người Công giáo (trường hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương)

  Người Việt nói chung quan niệm, con người được hình thành bởi linh hồn và thể xác, có cuộc đời nơi trần thế và cuộc đời sau khi chết. Cuộc sống tại trần thế chỉ là tạm bợ, cuộc sống sau khi chết mới là mãi mãi (sống gửi thác về). Khi con người chết đi, thể xác sẽ tan rã nhưng linh hồn về với tổ tiên ở một thế giới mới, gọi là suối vàng hay ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Một số vấn đề về đối thoại liên tôn giáoNghiên cứu tôn giáo - Một số vấn đề về đối thoại liên tôn giáo

  Đối thoại liên tôn giáo phải góp phần hạn chế, xóa bỏ sự cực đoan trong nhận thức. Hiện nay đối thoại liên tôn giáo đã đạt được nhiều tiến bộ, xây dựng được lòng tin, sự thông hiểu lẫn nhau giữa tín đồ các tôn giáo lớn trên thế giới. Đồng thời, xây dựng được sự tôn trọng giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, các cộng đồng còn có...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Edward Burnett Tylor và nghiên cứu của ông về thuyết vật linhNghiên cứu tôn giáo - Edward Burnett Tylor và nghiên cứu của ông về thuyết vật linh

  Đa thần giáo (Polytheism) là hình thái tôn giáo điển hình trong xã hội khi loài người thoát khỏi trạng thái nguyên thủy để bước vào xã hội chiếm hữu nô lệ. Tôn giáo được miêu tả khá cụ thể trong thánh ca Veda của Ấn Độ và huyền thoại Hy Lạp. Mỗi hiện tượng tự nhiên và xã hội như mặt trăng, mặt trời, sấm chớp, mưa, gió, lửa, đại dương, tình ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Bản chất của chủ nghĩa islam giáo (islamism)Nghiên cứu tôn giáo - Bản chất của chủ nghĩa islam giáo (islamism)

  Allah hoàn toàn có thể làm cho họ thành một cộng đồng thống nhất một lần nữa. Ngài thừa sức làm cho con người thành một cộng đồng (Ummah) duy nhất. Nhưng Ngài không làm thế vì muốn thử thách con người với những điều đã ban cho họ. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện32. Vì theo Ngài, cuối cùng, tất cả sẽ hợp nhất, thành một cộng đồng tôn giáo d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Nhà thờ phát diệm một công trình kiến trúc công giáo phong cách á đông đặc sắcNghiên cứu tôn giáo - Nhà thờ phát diệm một công trình kiến trúc công giáo phong cách á đông đặc sắc

  Các nhà thờ nhỏ này được xây nhằm thỏa mãn việc tôn sùng nhiều vị thánh của giáo dân. Nhưng điều quan trọng hơn, nó thể hiện điểm khác biệt cơ bản giữa kiến trúc Phương Đông và kiến trúc Phương Tây. Kiến trúc Phương Tây tập trung tất cả vào trong một nhà thờ lớn duy nhất là theo khuynh hướng gothic (hai vòng chụm nhọn lại), giúp người ta xây c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Tính tự trị và tự quản của làng công giáo vùng đồng bằng sông Hồng qua Hương ướcNghiên cứu tôn giáo - Tính tự trị và tự quản của làng công giáo vùng đồng bằng sông Hồng qua Hương ước

  Như vậy, những quy định khắt khe trong hương ước làng Công giáo cũng như các chế tài xử phạt nếu vi phạm làm cho giáo dân có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, tự giác hơn trong việc thực hiện trách nhiệm công dân và nghĩa vụ giáo dân, từ đó tạo ra một lối sống đạo với phương thức quản lý làng xã có tính tự trị, tự quản cao. Tuy nhiên, phương thức nà...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Ngũ hành sơn một trung tâm phật giáo của Quảng Nam - Đà nẵng thế kỷ XVIINghiên cứu tôn giáo - Ngũ hành sơn một trung tâm phật giáo của Quảng Nam - Đà nẵng thế kỷ XVII

  Ngũ Hành Sơn vốn là một trung tâm tôn giáo của người Chăm. Sau khi thuộc về Đại Việt, nơi đây trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng. Ngay từ đầu thế kỷ XVII, Phật giáo ở Ngũ Hành Sơn đã ảnh hưởng lớn trong xã hội và mang tính quốc tế. Người Việt, người Nhật, người Hoa đã “chung bỏ của nhà” để đến đây cúng dường Tam bảo. Đến cuối thế kỷ ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Trai đàn chẩn tế Triều NguyễnNghiên cứu tôn giáo - Trai đàn chẩn tế Triều Nguyễn

  Lập trai đàn tế độ thể hiện rõ bản chất từ bi hỷ xả của Phật giáo, mang cả ý nghĩa cho việc điều hòa âm dương: “Quan binh vây đánh cô thành đã lâu, thời gian đó người bỏ mình không ít, nay nhân kỳ rửa giáp nên lập thêm bài vị các tướng sĩ trận vong trong cuộc tiễu bình đạo Phiên An tại các đàn thủy lục và các đàn ở bến sông, tiếp tục cử hành bạ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Cơ sở hình thành tư tưởng phật giáo đại thừaNghiên cứu tôn giáo - Cơ sở hình thành tư tưởng phật giáo đại thừa

  Nói đến sự hình thành tư tưởng Phật giáo Đại Thừa là nói đến quá trình những dòng tư tưởng dưới tác động của nhiều lĩnh vực nội tại và ngoại tại. Tạo nên phong trào này ngoài vai trò của tăng sĩ mang tư tưởng canh tân, còn có sự đóng góp không nhỏ của giới cư sĩ tại gia. Chính vì thế, sự hình thành tư tưởng Phật giáo Đại Thừa còn được xem là ph...

  pdf8 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tôn giáo - Chính sách tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh khu vực (qua so sánh với Hàn quốc)Nghiên cứu tôn giáo - Chính sách tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh khu vực (qua so sánh với Hàn quốc)

  Vì sự khác biệt về thể chế chính trị nên chính sách tôn giáo của Hàn Quốc không có tác động gì tới Việt Nam thời kỳ trước Đổi mới. Hiện nay, chính sách tôn giáo của Việt Nam đang có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của cuộc sống theo hướng ngày càng chú trọng tới vai trò của tôn giáo trong sự phát triển xã hội. Cùng với quan hệ hợp tác,...

  pdf15 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 28/03/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0