• Tiểu luận Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước ở Việt NamTiểu luận Con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam

  Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: tiếp tục thực hiện các chương trình, mục tiêu về y tế quốc gia. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến. Đặc biệt coi trọng tăng cường dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người bị di chứng chiến tranh, người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa. Giảm ...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Cặp phạm trù nguyên nhân - Kết quả trong triết học Mác - LêninTiểu luận Cặp phạm trù nguyên nhân - Kết quả trong triết học Mác - Lênin

  Tất cả các mối quan hệ mà phép biện chứng nêu lên đều là sự khái quát những đặc trưng của những mối liên hệ cụ thể, ở trong những lĩnh vực cụ thể của thế giới vật chất. Quan hệ về nhân - quả cũng như vậy, chúng ta có thể coi như quan hệ nhân - quả là kết quả của việc khái quát những hiện tượng từ một sự tác động này suy ra một kết quả khác ở trong ...

  docx21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan'' của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mớiTiểu luận Vận dụng ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan'' của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mới

  Có thể khẳng định rằng công cuộc đổi mới mà chúng ta đang tiến hành sẽ không thể thành công nếu chúng ta không kiên quyết khắc phục chủ nghĩa chủ quan duy ý chí. Chúng ta phải làm cho nó không còn là một căn bệnh trầm trọng như nó đã từng là như vậy. Nhưng khi khắc phục nó, xóa bỏ nó chúng ta phải đề phòng chủ nghĩa chủ quan mới, duy ý chí mới ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của Đảng ta trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nayTiểu luận Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của Đảng ta trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  Có thể nói giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ không thể tách rời trong đó lực lượng sản xuất giữ vai trò quan trọng quyết định, nó là nội dung còn quan hệ sản xuất giữ vai trò hình thức của phương thức sản xuất. Vì thế chúng ta cần phải hiểu và vận dụng một cách tốt nhất những quy luật quan hệ sản xuất ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vận dụng nội dung quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại trong hoạt động thực tiễn ở Việt NamTiểu luận Vận dụng nội dung quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành sự thay đổi về chất và ngược lại trong hoạt động thực tiễn ở Việt Nam

  Tất cả các mối quan hệ mà phép biện chứng nêu lên đều là sự khái quát những đặc trưng của những mối liên hệ cụ thể, ở trong những lĩnh vực cụ thể của thế giới vật chất. Quan hệ về nhân - quả cũng như vậy, chúng ta có thể coi như quan hệ nhân - quả là kết quả của việc khái quát những hiện tượng từ một sự tác động này suy ra một kết quả khác ở trong ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Triết học Mác – LêninĐề cương Triết học Mác – Lênin

  Câu 10 : Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội ? Co ví dụ chứng minh ? • Khái niệm tồn tại xã hội: Là phương diện sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất trong xã hội. • Kết cấu của TTXH: Bao gồm phương thức sản xuất, điều kiện địa lý và dân số. • Khái niệm Ý thức xã hội : Là phương diện sinh hoạt tinh...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Triết học - Nguyễn ĐạtCâu hỏi ôn tập Triết học - Nguyễn Đạt

  Câu 16: Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử? Phê phán những quan điểm sai lầm về vấn đề này? *Khái niệm quần chúng nhân dân: - khái niệm: là bộ phận có cùng chung lợi ích căn bản, bao gồm những thành phần, tầng lớp và các giai cấp, liên kết lại thành một tập thể dưới sự lãnh đạo của một cá nhân, tổ chức hay...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập Triết học 1Câu hỏi ôn tập Triết học 1

  Câu 10: Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội? Cho ví dụ chứng minh? - Định nghĩa: TTXH & YTXH (1 đ) - Lý giải tại sao? (3 nguyên nhân dẫn đến sự lạc hậu của YTXH) (1,5đ) - Ví dụ và lý giải (1,5đ) *Khái Niệm Tồn Tại Xã Hội : Là Phương Diện Sinh Hoạt Vật Chất Và Những Điều Kiện Sinh Hoạt Vật Chất Trong Xã Hội. *Kết Cấu ...

  docx24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí MinhNội dung ôn tập cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tu dưỡng đạo đức suốt đời : Đạo đức cách mạng chỉ có thể hình thành trên cơ sở tự giác tu dưỡng của mỗi người, phải làm thế nào để mỗi người tự nhận thấy việc trau dồi tu dưỡng đạo đức cách mạng là công việc sung sướng, vẻ vang nhất . Hồ Chí Minh nhắc lại luận điểm “chính tâm tu thân” của Khổng Tử và chỉ rõ “chính tâm tu thân” là cải tạo . Cải...

  pdf25 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2. Nội dung vận dụng 2.1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa yêu nước, gắn liền chủ nghĩa yêu nước với lý tưởng XHCN. Trong đêm trường nô lệ, HCM đã tìm được con đường đúng đắn nhất của dân tộc ta là độc lập dân tộc và CNXH. Bất chấp khó khăn thách thức, dân tộc ta vững vàng trên con đường đó và đạt được những ...

  doc42 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0