• Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taHoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước ta

  Hoàn thiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế trang trại ở nước taMỤC LỤC CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về tổ chức sản xuất và mô hình kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở Việt Nam. 1 1.Khái niệm và các hình thức tổ chức sản xuất .2 2.Tổ chức sản xuất và vai trò tổ chức sản xuất 6 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG NÔNG NGHI...

  doc38 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 0

 • Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên QuangTiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên Quang

  Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế trang trại ở Tuyên QuangMỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung chính 3 I. Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế trang trại 3 1. Khái niệm, vai trò và những đăc trưng của kinh tế trang trại 3 1.1 Khái niệm kinh tế trang trại 3 1.2 Vai trò của kinh tế trang trại 4 1.3 Những đặc trưng cơ bản của kinh tế...

  doc27 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0

 • Một số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạoMột số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạo

  Một số cơ sở lý luận về mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạoMỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LÚA GẠO. 3 1. Khỏi niệm. 3 1.1.Khái niệm về thị trường tiờu thụ lúa gạo. 3 1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ lúa gạo. 4 2. Bản chất của thị trường tiêu thụ lúa gạo 5 2.1. Thị trường lúa gạo ra đời...

  doc33 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông HồngThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông Hồng

  Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại vùng đồng bằng sông HồngMỤC LỤC A.Lời nói đầu 1 B.Noi dung 3 Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển kinh tế trang trại 3 I. Khái niệm, đặc trưng và phân loại 3 1. Khái niệm về kinh tế trang trại 3 2. Đặc trưng của kinh tế trang trại 4 3. Phân loại kinh tế trang trại 6 II Vai t...

  doc34 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0

 • Tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của Việt nam trong quá trình đổi mớiTình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của Việt nam trong quá trình đổi mới

  Tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành của VN trong quá trình đổi mớiLời mở đầu Mục tiêu của bất kỳ nền kinh tế nào cũng đều hướng tới sự phát triển. Trong ba tiêu thức đánh giá sự phát triển, cơ cấu kinh tế được coi là tiêu thức để đánh giá sự thay đổi về chất, là dấu hiệu để đánh giá, so sánh các giai đoạn phát triển của một nền kinh tế. Cơ cấu kinh ...

  doc18 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 1

 • So sánh 1 số giống lạc trong điều kiện vụ thu 2002 trên đất Gia Lâm - Hà NộiSo sánh 1 số giống lạc trong điều kiện vụ thu 2002 trên đất Gia Lâm - Hà Nội

  So sánh 1 số giống lạc trong điều kiện vụ thu 2002 trên đất Gia Lâm - Hà NộiChương I: Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Mục đích - yêu cầu 1.2.1. Mục đích của đề tài 1.2.2. Yêu cầu của đề tài . Chương II: Tổng quan tài liệu . 2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước Chương III: Nội dung và phương pháp nghiên cứu ...

  doc59 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0

 • Tình hình đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Việt NamTình hình đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam

  Tình hình đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Việt NamMỤC LỤC TRANG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3 I. Lý luận chung về đầu tư phát triển 3 1. Khái niệm, và đặc điểm của đầu tư phát triển 3 1.1 Khái niệm: 3 1.2 Đặc điểm đầu tư phát triển 5 2. Vai trò của đầu tư phát triển trong nền kinh tế 6 2.1 Trên giác độ nền kinh tế của quốc gia 6 2....

  doc69 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 4

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ 1996 đến 2002Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ 1996 đến 2002

  Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ 1996 đến 2002Mục lục Lời nói đầu Chương I 1 Một số vấn đề Lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 1 I. Một số vấn đề lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 1 1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế 1 1.1. Cơ cấu...

  doc95 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 1

 • Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2001 - 2010Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2001 - 2010

  Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2001 - 2010MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA NÓI CHUNG VÀ TỈNH HÀ NAM NÓI RIÊNG 3 I. LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 3 1. Cơ cấu ngành kinh tế 3 2. Một số lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngà...

  doc57 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nayMột số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay

  Một số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nayMỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI. 3 I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. 3 1-/ KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. 3 1.1 Khái niệm đầu tư. 3 1.2 Khái niệm đầu tư phát triển. 3 1.3 Khái niệm hoạt động đầu tư ...

  doc79 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0