• Ô nhiễm không khí từ công nghệp dệt nhuộmÔ nhiễm không khí từ công nghệp dệt nhuộm

  TIỂU LUẬN: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ CÔNG NGHỆP DỆT NHUỘM ________________________________________ 1. GIỚI THIỆU: Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghiệp dệt nhuộm ở nước ta đang gia tăng nhanh chóng, ngày càng phát triển hiện đại cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Theo số liệu của Chi Cục Thống Kê Tp Hồ Chí Minh...

  doc8 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 1

 • Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Việt Nam với công suất thực tế 2000m3/ngđ đạt tiêu chuẩn loại B xả ra kênhTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Việt Nam với công suất thực tế 2000m3/ngđ đạt tiêu chuẩn loại B xả ra kênh

  PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Bia được sản xuất tại Việt Nam cách đây trên 100 năm tại nhà máy Bia Sài Gòn và Hà Nội. Hiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong trời gian ngắn, ngành sản xuất bia đã có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc đầu tư và mở rộng các nhà máy bia đã có từ trước và các nhà máy bia mới thuộc Trung ư...

  doc70 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 5

 • Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp sản xuất Giấy - Bột Giấy, công suất 7000m3/ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp sản xuất Giấy - Bột Giấy, công suất 7000m3/ngày đêm

  MỞ ĐẦU Sau ba mươi năm thống nhất, Việt Nam vẫn chưa tự túc được nhu cầu về giấy các loại. Sản lượng toàn quốc mỗi năm hiện nay hơn 800 ngàn tấn, mới chỉ đáp ứng thị trường khoảng 60% phần còn lại là phải nhập khẩu. Và trong 20 năm qua đã có sự phát triển vượt bậc, với tốc độ tăng trưởng hàng năm luôn nằm trong khoảng 15-16%, có từ 80.000 tấn/năm ...

  doc51 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 9

 • Thiết kế hệ thống sử lý nước thải của nhà máy sản xuất tinh bộtThiết kế hệ thống sử lý nước thải của nhà máy sản xuất tinh bột

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1 1 TỔNG QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 1 1.1.Giới Thiệu Chung 3 1.2. Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Tinh Bột 7 1.3. Thành Phần Tính Chất Của Nước Thải Tinh Bột 11 2.CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 11 2.1 Phương ...

  doc78 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng công nghệ gis trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã xuân lâm - Tĩnh gia - thanh hóaỨng dụng công nghệ gis trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã xuân lâm - Tĩnh gia - thanh hóa

  Mục lục Đặt vấn đề 1 Chương I: Tổng quan tài liệu 10 1. Khái quát về GIS .10 1.1. Lịch sử phát triển. 10 1.2. Định nghĩa GIS 11 1.3. Các thành phần của GIS 11 1.4. Sự phát triển của phần cứng và các lớp phần mềm phục vụ cho GIS 13 1.4.1 Phần cứng 13 1.4.2. Phần mềm .14 1.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu trong hệ GIS .14 1.6. Tổng quan về chức năng và mối ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu từ các tổng kho xăng dầu và đề xuất phương pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng dầu ở thành phố Hồ Chí MinhNghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu từ các tổng kho xăng dầu và đề xuất phương pháp xử lý nước nhiễm dầu từ các kho xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh

  Mục lục 1 TRẠNG THÁI CỦA DẦU TRONG NƯỚC THẢI 3 2 Nguồn nứơc nhiễm dầu từ hoạt động của kho xăng dầu 4 2.1 Nguồn ô nhiễm 4 2.2 Chất lượng nước 4 2.2.1 Các chỉ tiêu cơ bản của một số nguồn nước từ một tổng kho: 4 2.2.2 Đặc trưng của nước thải: 5 3 Các giai đoạn và công trình xử lý nước nhiễm dầu từ các kho 5 3.1 Xử lý sơ bộ: 5 3.2 Xử ...

  doc10 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 1

 • Tính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH Cerubo Việt NamTính Toán Và Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH Cerubo Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KHÓA LUẬN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Kinh tế ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh hiện đại. quá trình công nghiệp hóa đã tạo sức ép cho môi trường. Cùng với sự khai thác tài nguyên quá mức, thiên tai, hạn hán xãy ra t...

  doc48 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2323 | Lượt tải: 2

 • Thiết kế bể SBR công suất thiết kế Q = 60 m3/ngđThiết kế bể SBR công suất thiết kế Q = 60 m3/ngđ

  Bể SBR Các thông số thiết kế bể SBR -công suất thiết kế : Q = 60 m3/ngđ. - BOD5 = 167,04 mg/l. - TSS = 107,14 Các thông số đầu ra : (loại A QCVN 14/ 2008) - BOD5  20 mg/l. - TSS  50 mg/l Các thông số thiết kế : -nồng độ bùn hoạt tính ở đầu vào của bể X0 =0. - thời gian lưu bùn (tuổi của bùn ) c=10 – 30 ngày, chọn 10 ngày. (nguồn :) ...

  doc12 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 5372 | Lượt tải: 13

 • Tính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngănTính toán thiết kế bể tự hoại 3 ngăn

  VẤN ĐỀ: Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Hiệu quả xữ lý 60 – 65%. Sau đĩ cho vào hồ tự thấm. Bể có 3 ngăn, nước thải trước tiên đi qua ngăn thư nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng xuống và phân huỷ kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại đây các cặn lơ lửng tiếp tục phân huỷ kỵ khí. Dưới ản...

  doc2 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 26965 | Lượt tải: 8

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Gạch ngói Cẩm Trướng - Xã Định Công - huyện Yên Định - tỉnh Thanh HóaHoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Gạch ngói Cẩm Trướng - Xã Định Công - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa

  i. Thông tin chung 1.1. Tên dự án: “Hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Gạch ngói Cẩm Trướng - xã Định Công - huyện Yên Định - tỉnh Thanh Hóa” 1.2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Sản xuất và Th¬ương mại Cẩm Trướng . 1.3. Địa chỉ liên hệ: Xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hóa 1.4. Giám đốc công ty: Lê Văn Cao. 1.5. Ph¬ương tiện liên lạc: ...

  doc18 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0