• Tiếng anh quản trị kinh doanhTiếng anh quản trị kinh doanh

  Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất kh...

  pdf272 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 5

 • Các câu nói trong tiếng anh thông thườngCác câu nói trong tiếng anh thông thường

  Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất kh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 1

 • Toefl grammar reviewToefl grammar review

  Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể.  Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 động từ đều có giá trị như nhau). It might rain tomorrow. 2. Should + Verb in simple form  Nên : diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc nhưng không mạnh lắm.  Có khi, có lẽ : Diễn đạt người nói mong...

  pdf118 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 2

 • Phân tích lỗi các thư điện tử thương mại Tiếng Anh được viết bởi người Việt Nam làm việc trong các công tu nước ngoàiPhân tích lỗi các thư điện tử thương mại Tiếng Anh được viết bởi người Việt Nam làm việc trong các công tu nước ngoài

  English business emails an analysis of errors made by vietnamese people working in foreign companies = Phân tích lỗi các thư điện tử thương mại tiếng được viết bởi người việt nam làm việc trong các công ty nước ngoài

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 4

 • 10 lời khuyển hữu ích để nói và viết Tiếng Anh10 lời khuyển hữu ích để nói và viết Tiếng Anh

  Học tiếng Anh cũng giống như tập đi xe đạp, ít ai có thể đi xe đap thành thạo khi chưa ngã vài lần”. Sau những lần vấp váp đó, Matt Purland đã rút ra một vài lời khuyên có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc học tiếng, nhất là hai kỹ năng nói và viết. 1- Luôn luôn kiểm tra bài của mình. Hãy kiểm tra lại ngay cả khi bạn nghĩ bài làm của mình...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 2

 • Should adolescents be specifically targeted for nutrition in developing countriesShould adolescents be specifically targeted for nutrition in developing countries

  ABSTRACT Concern for nutrition in adolescence has been rather limited, except in relation to pregnancy. This paper reviews adolescent-specific nutritional problems, and discusses priority issues for the health sector, particularly in developing countries. Chronic malnutrition in earlier years is responsible for widespread stunting and adverse...

  pdf38 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2689 | Lượt tải: 1

 • Who global database on child growth and malnutritionWho global database on child growth and malnutrition

  Contents Preface .1 1 Introduction .1 2 The importance of global nutritional surveillance 2 3 Rationale for promoting healthy growth and development 4 4 The global picture 4.1 Coverage of the database 4.2 Overview of national surveys 4.3 Regional and global estimates of underweight, stunting, wasting, and overweight 4.4 Nutritional tren...

  pdf74 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2625 | Lượt tải: 2

 • Single-Phase Multifunction Metering IC with di/dt Sensor InterfaceSingle-Phase Multifunction Metering IC with di/dt Sensor Interface

  The contents of the offset correction registers are 6-bit, sign and magnitude coded. The weight of the LSB depends on the gain setting, i.e., 1, 2, 4, 8, or 16. Table 6 shows the correctable offset span for each of the gain settings and the LSB weight (mV) for the offset correction registers. The maximum value that can be written to the o...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 3261 | Lượt tải: 1

 • Bộ Đề thi toiecBộ Đề thi toiec

  192. Why is Ms. Eriksson offering a special rate? (a) Mr. Alexandersson is a friend. (b) Mr. Alexandersson is a former colleague. (c) Mr. Alexandersson is a frequent customer. (d) Mr. Alexandersson is an executive at Halmstad Limited. 193. What does Ms. Eriksson ask of Mr. Alexandersson? (a) To pay within 12 days (b) To confirm his registra...

  pdf31 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 1