• Tổng hợp ngữ pháp trong ToeicTổng hợp ngữ pháp trong Toeic

  107. Khi nào có dịp As and when 108. Đen như mực As black as coal 109. Không tệ như mọi người nghĩ To be not as black as it is painted 110. Rõ như ban ngày As clear as daylight 111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên Love can’t be forced 112. Sau cơn mưa trời lại sáng After rain comes fair weather 113. Thua keo này ta bày keo khác Better luck...

  pdf45 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 4

 • Bài tập ETS 1000 - Test 10Bài tập ETS 1000 - Test 10

  199. What special April reward did Mr. Carelli mistakenly receive? (A) One (B) Two (C) Three (D) Four 199. Ông Carelli đã nhận nhầm phần thưởng tháng tư nào? (A) Một (B) Hai (C) Ba (D) Bốn Các phần thưởng được ghi trong bưu thiếp là: (1) 20 points per dollar spent+ 500 bonus points, (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Ho...

  pdf38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 9Bài tập ETS 1000 - Test 9

  199. When will Mr. Stelleti most likely attend another Webinar? (A) On June 1 (B) On June12 (C) On July 5 (D) On July 17 199. Khi nào thì ông Stelleti sẽ tham dự một Hội thảo trên web khác? (A) Vào ngày 1 tháng 6 (B) Vào ngày 12 tháng 6 (C) Vào ngày 5 tháng 7 (D) Vào ngày 17 tháng 7 Ông Stelleti viết “There is another Webinar coming up ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 8Bài tập ETS 1000 - Test 8

  198. According to the Web page, what did the reporter do? (A) He visited the hotel in March. (B) He hid his real identity. (C) He canceled a reservation. (D) He arrived late at night. 198. Theo trang Web, thì phóng viên đã làm gì? (A) Anh ấy đã đến khách sạn vào tháng Ba. (B) Anh ấy che giấu danh tính thực sự của mình. (C) Anh ấy đã hủy đặ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 7Bài tập ETS 1000 - Test 7

  199. How many employees does Loftgren Consulting most likely have? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 199. Công ty tư vấn Loftgren Consulting có thể có bao nhiêu nhân viên? (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 70 Ngân sách là 600 đô và cũng chỉ vừa đủ cho mỗi người một vé (We have a budget of $600.00 this year. Looking at the ticket prices, it seems that...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 6Bài tập ETS 1000 - Test 6

  199. According to the notice, what is available to guests at any time? (A) Fresh towels (B) Hot beverages (C) Box lunches (D) Refrigerators in guest rooms 199. Theo thông báo, những gì có sẵn cho khách bất cứ lúc nào? (A) Khăn tươi (B) Đồ uống nóng (C) Hộp cơm trưa (D) Tủ lạnh trong phòng khách Trong thông báo viết là “Chúng tôi cung cấ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 5Bài tập ETS 1000 - Test 5

  198. Điều gì ngụ ý về ông Gilbert? (A) Anh ấy đang gặp gỡ khách hàng ở Bồ Đào Nha. (B) Anh ấy đi du lịch thường xuyên cho Saltoni Thực phẩm. (C) Ông là một quản lý dịch vụ khách hàng của Tahara Air. (D) Anh ấy muốn các khách hàng xem xét một số sản phẩm. Ông Gilbert là người trong công ty Satoni Foods cùng với cô Majewka, ông ấy gửi cô các ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 4Bài tập ETS 1000 - Test 4

  199. How did the concert in Lafont differ from Ms. Benitez' usual concerts? (A) It was an hour longer. (B) It was held in the daytime. (C) Attendees were seated in a stadium. (D) The Vienna Touring Orchestra opened the show. 199. Buổi hòa nhạc ở Lafont khác với các buổi hòa nhạc thông thường của cô Benitez như thế nào? (A) Kéo dài một giờ ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 3Bài tập ETS 1000 - Test 3

  198. What is most likely true about the Cardiff distribution center? (A) It had a problem with food storage. (B) Its grand opening was successful. (C) Mr. Simler was recently hired there. (D) Ms. Baral was unhappy with its service. 198. Điều gì rất có thể đúng về trung tâm phân phối Cardiff? (A) Có vấn đề với việc lưu trữ thực phẩm. (B) Kh...

  pdf35 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 1

 • Bài tập ETS 1000 - Test 2Bài tập ETS 1000 - Test 2

  198. When will the first game be held at a new host venue? (A) On June 10 (B) On June 13 (C) On June 14 (D) On June 16 98. Khi nào thì trận đầu tiên được tổ chức tại địa điểm tổ chức mới? (A) Vào ngày 10 tháng Sáu (B) Vào ngày 13 tháng Sáu (C) vào ngày 14 tháng Sáu (D) Vào ngày 16 tháng Sáu Địa điểm mới là sân Ment, và trong lịch thì đó...

  pdf35 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 1