• Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức thuế năm 2010Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức thuế năm 2010

  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH :Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi...

  doc14 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 4

 • Trắc nghiệm kinh tế vi môTrắc nghiệm kinh tế vi mô

  1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. c Sự khan hiếm. d Chi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắ...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngCâu hỏi trắc nghiệm lý thuyết thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  1 - Chọn câu đúng sau: [a]--Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số [b]--Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư không phải là các tin [c]--Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận [d]--Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin 2 - Chọn phát biểu đúng trong những câu sau: [a]--Thông tin là những tính chất xác định của vật chất mà con người nhận ...

  doc12 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi công chức năm 2011Tài liệu ôn thi công chức năm 2011

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ n...

  doc23 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2011Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2011

  Đề 1: Anh/chị có định hướng phấn đấu và rèn luyện như thế nào nếu trở thành công chức Hải quan? Since Vietnam’s admission to WTO, Vietnam Customs plays an important role in the process of trade facilitation. For Vietnam Customs, customs official are key assets. Then if I become a custom official, I will try to my best to be honest, devotive and al...

  doc8 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2160 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu thi công chức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTài liệu thi công chức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tài liệu thi công chức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namDownload: Tài liệu thi công chức: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tài liệu tham khảo: - Hiến pháp năm 1992 (SĐ, BS năm 2001) - Luật Tổ chức Quốc Hội (2002) - Luật Tổ chức Chính phủ (2002) - Luật Tổ chức HĐND và UBND(2003) ...

  doc61 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 4928 | Lượt tải: 24

 • Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàngTổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng

  Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàngĐề thi nghiệp vụ giao dịch viên Lienvietbank I - Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 - Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện nay? II - Bài ...

  doc44 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 5004 | Lượt tải: 9

 • Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chứcTài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức

  Tài liệu thi tuyển công chức : hệ thống pháp luật công chức.Tài liệu thi tuyển công chức : hệ thống pháp luật công chức. Trình bày theo dạng phao thi. Bao gồm : 1. Kế hoạch cải cách hành chính 2. Kỹ năng soạn thảo văn bản 3. Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh và huyện. 4. Luật tổ chức HĐND và UBND 5. Nghị định 08/2007/NĐ-CP 6. Nghị định 09/2007/NĐ-CP ...

  docChia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 8

 • Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên và kiểm soát viênÔn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 ngạch chuyên viên và kiểm soát viên

  Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 Ngạch chuyên viên & Kiểm soát viênHỘI KẾ TOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2010 Ngạch chuyên viên & Kiểm soát viên I. VĂN BẢN LUẬT 1. Luật số 22/2008/QH12 -Luật công chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010); 2. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2010); 3. Ng...

  doc76 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 7

 • Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008

  Các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có thể chia thành bốn nhóm sau đây: Thứ nhất, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai, các quan hệ hình thành trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ ba, những q...

  ppt64 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 4