• Đề tài Xây dựng đường lò xuyên vỉa mở mỏ vận chuyển bằng băng tảiĐề tài Xây dựng đường lò xuyên vỉa mở mỏ vận chuyển bằng băng tải

  LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Ngành khai thác khoáng sản là ngành không thể thiếu và hết sức quan trọng trong công cuộc đất nước đi lên công nghiệp hóa. Mà ngành khai thác than là trong những ngành được chú trọng nhiều nhất. Do vậy những năm gần đây nước ta xây dựng thêm nhiều mỏ mới và mở rộng những m...

  doc28 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu phát triển kinh tế - Xã hội huyện Vị Xuyên, Hà GiangĐề tài Nghiên cứu phát triển kinh tế - Xã hội huyện Vị Xuyên, Hà Giang

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VỊ XUYÊN, HÀ GIANG THỜI KÌ ĐỔI MỚI Chuyên ngành : ĐỊA LÝ HỌC Mã số: 60.31.95 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA LÝ MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Một trong những thành tựu đạt được trong thời kì đổi mới của Việt Nam là tăng trưởng kinh tế đi đôi công bằng xã hội, đặc biệt đối với miền núi và vùng dân t...

  pdf129 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 1939 | Lượt tải: 1

 • Đặc điểm thạch học - Thạch địa hóa các thành tạo magma khối bà đen Tây NinhĐặc điểm thạch học - Thạch địa hóa các thành tạo magma khối bà đen Tây Ninh

  ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC - THẠCH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH TẠO MAGMA KHỐI BÀ ĐEN TÂY NINH NGUYỄN CÔNG KHANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế nhân văn Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất Chương 3: Địa chất vùng nghiên cứu Chương 4: Các thành tạo Magma phun trào và á phun trào h...

  pdf1 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 1