• Tóm tắt Hóa học vô cơTóm tắt Hóa học vô cơ

  c. Chất dẫn điện (kim loại), chất bán dẫn, chất cách điện. • Tên các vùng: - Vùng hoá trị (Valence band - VB) là vùng đã chiếm hoàn toàn hay chưa hoàn toàn ứng với mức năng lượng cao nhất (so với các vùng đã bị chiếm) - Vùng dẫn (Contruction band - CB) là vùng trống nằm ngay trên vùng hoá trị. • Phân biệt các chất là kim loại (chất dẫn điện), ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Hóa vô cơ - Phần 1Bài tập Hóa vô cơ - Phần 1

  2. Bài tập 23.6 (Sách bài tập trang 139) Hg (l) Hg (k) Việc đo áp suất hơi của Hg ở các nhiệt độ khác nhau đã thiết lập được phương trình: lgPHg = -4,80 - T 2010 + 3,88lgT PHg ở đây đo bằng mmHg. Nhiệt độ sôi chuẩn của Hg là 631 . ính Ho của cân bằng trên ở nhiệt độ sôi. 3. Bài tập 23.13 (Sách bài tập trang 145). Hg2+ tạo với I - kết tủa...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình môn Hóa phân tíchGiáo trình môn Hóa phân tích

  Cách tiến hành Đun sôi khoảng 100 mL nước cất. Chuẩn bị dung dịch NH4NO3 2% nóng. Lấy chính xác 10,00 mL dung dịch chứa FeCl3 cho vào cốc có mỏ 250 mL, thêm 3-4 mL dung dịch HNO3 2N. Đun cốc chứa dung dịch đến khoảng 70-80°C (không đun nóng quá vì bay hơi FeCl3). Lấy khoảng 10 mL NH4OH cho vào cốc có mỏ 100 mL (không đun nóng!). Rót nhanh dun...

  pdf99 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Hóa phân tíchGiáo trình Hóa phân tích

  Chiết chất lỏng bằng chất lỏng ðây là phương pháp rất thông dụng, cho phép tách khối lượng lớn chất gây nhiễu cũng như lượng nhỏ chất cần phân tích. Trong phương pháp này, sử dụng dung môi chiết là các hợp chất hữu cơ ñể chiết các chất hoà tan trong nước. Sau khi chiết, thường dạng chiết rất phù hợp với một phép ño nào ñó, ví dụ: chiết phức chấ...

  pdf132 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 1

 • Bài tập Hóa lý 2Bài tập Hóa lý 2

  3.2.Axeton dưới tác dụng của ánh sáng có bước sóng 300 nm có bị phân huỷ không? Nếu có thì sản phẩm của phản ứng thứ cấp là gì ? Biết rằng năng lượng liên kết C-H là 414 kJ/mol, của liên kết C-C là 331 kJ/mol và của liên kết C=O là 728 kJ/mol. 3.3.Phương trình động học của phản ứng quang hóa tetracloetylen trong dung dịch CCl4 là: = k[Cl2]3/2 ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hóa lý 1Giáo trình Hóa lý 1

  Độ giảm áp suất hơi của dung dịch Độ giảm tương đối áp suất hơi của dung dịch bằng tổng phần phân tử của các chất tan không bay hơi trong dung dịch. Dung dịch cng đặc thì p suất hơi cng thấp. Ví dụ:Tính p suất hơi của dd gồm 50g đường gluco C6H12O6 trong 1000g nước ở 20oC, biết rằng ở nhiệt độ ny p suất hơi bảo hịa của nước l 17,54 mmHg. Đườn...

  pdf49 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến tính axit, bazơẢnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến tính axit, bazơ

  Bài tập 2. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần tính bazơ của các chất sau: CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CH≡ C-CH2-NH2 . Giải TrËt tù t¨ng dÇn tÝnh baz¬ : CH3-CH-COOH < CH≡ C-CH2-NH2 < CH2=CH-CH2-NH2 < CH3-CH2-CH2-NH2 NH2 Tån t¹i ë d¹ng -I1 > -I2 + I3 ion lìng cùc - I1 > - I2 do độ âm điện của Csp > Csp2 Bài...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0

 • 30 câu hỏi Hóa hữu cơ30 câu hỏi Hóa hữu cơ

  Câu 3: Bản chất của hiệu ứng liên hợp. Ảnh hưởng của nó đến tính chất của các hợp chất hữu cơ? 1) Hệ liên hợp - Là hệ chứa các liên kết đơn xen kẽ liên kết đôi (hệ π-π) hoặc chứa các điện tử p chưa chia (VD: C,S,halogen,.) liên hợp với một liên kết đôi qua một liên kết đơn (hệ p-π) Hệ π-π Hệ π-p 2) Hiệu ứng liên hợp - Là sự chuyển dịch điện...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơ - Chương 6: Hợp chất ancolBài giảng Hóa hữu cơ - Chương 6: Hợp chất ancol

  Ancol allylic Một ancol không no đơn chức khá quan trọng là ancol allylic (2-Propen-1-ol) + Ancol allylic là chất lỏng không màu, sôi ở 97oC, tan vô hạn trong nước. Mùi vị tương tự như etanol khi ở nồng độ thấp và tương tự như mùi hăng của mù tạc khi ở nồng độ cao. Hợp chất này có độc tính, dễ cháy và nguy hiểm. + Về tính chất hoá học: nhóm ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơ - Chương 5: Hợp chất cơ magieBài giảng Hóa hữu cơ - Chương 5: Hợp chất cơ magie

  Cộng hợp vào cacbondioxit O=C=O Phản ứng cộng nucleophil R với một trong hai liên kết O=C=O của phân tử CO2, tạo muối của axit cacboxylic, thuỷ phân muối tạo ra axit cacboxylic Phản ứng Thế SN2 Hợp chất cơ magie tham gia phản ứng thế SN2 với dẫn xuất halogen RX, cacbonion của R−Mg+X đóng vai trò tác nhân nucleophil, phản ứng cần có CoCl2 xú...

  pdf19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0