• Bài thuyết trình Quỹ bảo vệ môi trườngBài thuyết trình Quỹ bảo vệ môi trường

  (Bản scan) CHỨC NÃNG VÀ NHIỆM Vụ 1. Tiếp nhận các 'n ón theo quy định đế tạo nguồn vốn hoạt dộng cho Quỹ. 2. Hỏ trợ tài chính cho các chương trinh, dự án, các hoạt động hào tốn thiên nhiên. 3. Đóng tài trợ, cho vay vón các dự án mói trường phù hợp với tiêu chi. chức năng của Quỹ-. 4. Tổ chức thấm định, phê duyệt mức, thời gian vã hình thức...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài nguyên - Nguyễn Viết ThànhBài giảng Tài nguyên - Nguyễn Viết Thành

  MỐI LIÊN HỆ GIỮA BA MÔ HÌNH 1.Trước hết xem xét hai mô hình xác lập quyền sở hữu. Mô hình tĩnh (không tính đến yếu tố thời gian) là trường hợp đặc biệt của mô hình động (tối đa hóa giá trị hiện tại PV) khi chiết khấu bằng 0. 2.Mô hình tiếp cận tự do có thể được xem như trường hợp không thực thi quyền sở hữu cá nhân, có nghĩa có tỉ lệ c...

  pdf73 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Phát triển doanh nghiệp nông, lâm nghiệp ở tỉnh Bắc KạnPhát triển doanh nghiệp nông, lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn

  Về hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đối với các DN nông, lâm nghiệp đang tồn tại và hoạt động thì vấn đề đất đai cho sản xuất, kinh doanh là rất quan trọng. Do vậy, Tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách tích tụ đất đai theo hướng hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất thực hiện mở rộng các dự án phát triển sản xuất nôn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nội bộ thành quyết toán xây dựngGiáo trình Nội bộ thành quyết toán xây dựng

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 2.8.1. Vĩ mô 2.8.1.1. Nhóm yếu tố về chính sách Hoạt động đầu tư xây dựng nói chung và công tác thanh quyết toán dự án xây dựng có sử dụng nguồn vốn nhà nước nói riêng chịu sự điều chỉnh của hệ thống các chính sách về đầu tư xây dựng, các chính sách về tài chín...

  doc74 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nhập môn quản lý xây dựngGiáo trình Nhập môn quản lý xây dựng

  3.5.2.2. Phương pháp 3 Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện Các dự án tương tự là những dự án có công trình xây dựng cùng loại, cấp công trình, quy mô, tính chất dự án, công suất của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau. Tùy theo tính chất, đặc thù của các dự án tươ...

  doc51 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Dự toán xây dựngGiáo trình Dự toán xây dựng

  Chi phí khác (GK) - Nội dung của chi phí khác Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng định mức hoặc dự toán chi phí phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau: - Rà phá bom mìn, vật nổ; - Bảo hiểm cô...

  doc76 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Định mức xây dựngGiáo trình Định mức xây dựng

  Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy thuê. Giá ca máy thuê sau khi khảo sát được sàng lọc theo từng loại và công suất máy, đồng thời được xử lý dữ liệu trước khi tính toán xác định giá ca máy thuê bình quân làm cơ sở công bố, cụ thể: - Các khoản mục chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca m...

  doc68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đấu thầu trong xây dựngGiáo trình Đấu thầu trong xây dựng

  2.2.2. Giải pháp phòng chống cháy nổ, chữa cháy Tìm hiểu yêu cầu của chủ đầu tư, các giải pháp tổng thể và chi tiết của nhà thầu trong phòng chống cháy nổ - Phòng chống cháy nổ: o Hệ thống nước phục vụ thi công và PCCC o Thiết bị PCCC: loa báo, bình chữa cháy, o Nội quy công trường o Công tác...

  doc51 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh: trường hợp nuôi trồng thủy sảnGiải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh: trường hợp nuôi trồng thủy sản

  3.4. Giải pháp từ phía hộ nuôi trồng thủy sản Quá trình phân tích thực tế cho thấy doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng phát triển mở rộng quy mô kinh doanh vượt quá năng lực về vốn và kĩ thuật, mở rộng quy mô sản xuất mà không căn cứ trên năng lực quản lí và nhu cầu thị trường. Đặc biệt, do lĩnh vực kinh tế biển chịu ảnh hưởng môi trường tự nhiên...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt NamChính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam

  Kết luận Việc phát triển nông nghiệp hữu cơ không đặt ra những vấn đề kỹ thuật mà cần quan tâm đến 2 vấn đề cốt lõi là thị trường (kết nối cung - cầu) và quản lý. Người nông dân luôn có khả năng để chuyển sang sản xuất hữu cơ, nhưng bán sản phẩm như thế nào mới là vấn đề mang tính quyết định. Vì vậy, nhà nước cần có các giải pháp nhằm kết n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0