• Giáo trình Nội bộ thành quyết toán xây dựngGiáo trình Nội bộ thành quyết toán xây dựng

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 2.8.1. Vĩ mô 2.8.1.1. Nhóm yếu tố về chính sách Hoạt động đầu tư xây dựng nói chung và công tác thanh quyết toán dự án xây dựng có sử dụng nguồn vốn nhà nước nói riêng chịu sự điều chỉnh của hệ thống các chính sách về đầu tư xây dựng, các chính sách về tài chín...

  doc74 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nhập môn quản lý xây dựngGiáo trình Nhập môn quản lý xây dựng

  3.5.2.2. Phương pháp 3 Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện Các dự án tương tự là những dự án có công trình xây dựng cùng loại, cấp công trình, quy mô, tính chất dự án, công suất của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau. Tùy theo tính chất, đặc thù của các dự án tươ...

  doc51 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Dự toán xây dựngGiáo trình Dự toán xây dựng

  Chi phí khác (GK) - Nội dung của chi phí khác Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng định mức hoặc dự toán chi phí phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau: - Rà phá bom mìn, vật nổ; - Bảo hiểm cô...

  doc76 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Định mức xây dựngGiáo trình Định mức xây dựng

  Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy thuê. Giá ca máy thuê sau khi khảo sát được sàng lọc theo từng loại và công suất máy, đồng thời được xử lý dữ liệu trước khi tính toán xác định giá ca máy thuê bình quân làm cơ sở công bố, cụ thể: - Các khoản mục chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca m...

  doc68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đấu thầu trong xây dựngGiáo trình Đấu thầu trong xây dựng

  2.2.2. Giải pháp phòng chống cháy nổ, chữa cháy Tìm hiểu yêu cầu của chủ đầu tư, các giải pháp tổng thể và chi tiết của nhà thầu trong phòng chống cháy nổ - Phòng chống cháy nổ: o Hệ thống nước phục vụ thi công và PCCC o Thiết bị PCCC: loa báo, bình chữa cháy, o Nội quy công trường o Công tác...

  doc51 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Nền móngGiáo trình Nền móng

  BT 2.1: Một móng đơn vuông (B=L) chịu tải đúng tâm Ntt = 500 kN, Df = 1,5 m, MNN nằm ngay tại đáy móng, nền đất có:  = 18 kN/m3, sat = 20 kN/m3,  = 180, c = 20kN/m2. Kích thước cột bc x hc = 20 cm x 20 cm. Bê tông móng mác 200 có Rn = 90 kG/cm2; Rk = 7,5 kG/cm2. Thép trong móng là AI có Ra = 2300 kG/cm2. m1 = m2 = ktc = 1; n = 1,15; bt+đất =...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0

 • 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc

  817 working beam đòn cân bằng; xà vồ (để đập quặng) 818 working load tải trọng làm việc 819 writing beam tia viết 820 yield point stress of prestressing steel ứng suất đàn hồi của cốt thép dự ứng lực 821 yield strength of rein forcement in compression cường độ đàn hồi của thép lúc nén 822 yield strength of reinforcement in tension cường độ ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp - Cấp nước và vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn Việt NamKỹ thuật vệ sinh chi phí thấp - Cấp nước và vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn Việt Nam

  HTTN tập trung và các công nghệ ––truyền thống–– vẫn còn là giải pháp th-ờng đ-ợc nghĩ đến tr-ớc tiên Lý do: – Cho rằng các n-ớc đã làm thì có thể copy. – Muốn có đ-ợc dự án lớn, ––hiện đại–– – Thông tin về những sai lầm từ các n-ớc cũng còn hạn chế. – Còn rất thiếu thông tin về các ph-ơng thức hiệu quả khác.

  pdf9 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0

 • Chương 1: Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đìnhChương 1: Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình

  V t • dung tích cần thiết của vùng l-u giữ cặn đã phân huỷ, m3; • r • l-ợng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 ng-ời trong 1 năm, m3/ng-ời.năm; • Với bể tự hoại xử lý n-ớc đen và n-ớc xám: 40 l/(ng-ời.năm). • Bể tự hoại chỉ xử lý n-ớc đen từ khu vệ sinh: 30 l/(ng-ời.năam). • n • khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn, năm. • Nếu kể đến l-ợng bùn cặ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp - Vệ sinh sinh thái (Ecosan)Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp - Vệ sinh sinh thái (Ecosan)

  Quá trình sinh học hiếu khí: VK, nấm, và các dạng VSV khác phân huỷ các chất hữu cơ Sản phẩm cuối: mùn hàm l-ợng dinh d-ỡng t-ơng đối cao và ổn định chất cải tạo đất rất tốt loại đ-ợc mầm bệnh, khi tạo đ-ợc điều kiện thích hợp thời gian l-u phù hợp Bị ảnh h-ởng bởi: nhiệt độ, dòng không khí, độ ẩm, vv.

  pdf13 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 24/03/2020 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0