• Từ điển Tiếng Anh Tự động hóa thông dụngTừ điển Tiếng Anh Tự động hóa thông dụng

  PJT Project P/L Packing List PLC Programmable Logic Controller PLCC Power Line Carrier Communication PM Project Manager PMT Project Management Team PN Plant North PNL Panel PPA Power Purchase Agreement PQ Pre-Qualification PS Purchase Specification PSS Power System Stabilizer PT Potential Transformer PTT Potential Transformer Test Term...

  pdf28 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Robot công nghiệpBài giảng Robot công nghiệp

  Nhiệm vụ: Đưa cánh tay robot chuyển động tịnh tiến khứ hồi theo trục X0 nhờ chuyển động của piston xylanh. Trục của piston và xylanh trùng với trục X 0, xylanh được gắn cố định, piston dịch chuyển. Hành trình được giới hạn bởi các cữ hành trình 1- Xylanh khí nén 2 - Dẫn hướng bi trụ 3- Động cơ M3 điều chỉnh vị trí làm việc theo trục X0 ...

  pdf141 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tayThiết kế hệ thống nhúng nhận dạng chữ viết tay

  Bài báo đã đưa ra giải thuật nhận dạng chữ viết tay và thực hiện trên board nhúng BBxM. Kết quả thực hiện trên BBxM có thể áp dụng được trên thực tế (thời gian nhận dạng khoảng 100ms với kết quả đạt được xấp xỉ 95%). Kết quả của bài toán xử lý ảnh chỉ dừng lại ở mức độ tách các chữ viết rời rạc không bị dính nét. Hướng nghiên cứu và phát tri...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng bộ điều khiển nơron được tối ưu bằng giải thuật di truyền trong mạch truyền thẳng điều khiển robot bằng phương pháp tính momenSử dụng bộ điều khiển nơron được tối ưu bằng giải thuật di truyền trong mạch truyền thẳng điều khiển robot bằng phương pháp tính momen

  Trong bài báo này, tác giả đã trình bày phương pháp khắc phục được những nhược điểm của phương pháp điều khiển tính momen. Hệ điều khiển có đặc trưng phi tuyến đượcđược đưa về hệ tuyến tính trên cơ sở bù chính xác các thành phần phi tuyến là các giá trị ước lượng H~ (θ) và . Phương pháp này đảm bảo được độ chính xác và hội tụ của hệ điều khi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Thử nghiệm giao thức truyền thông iec 60870-5-101/104 dùng trong hệ thống tự động hóa trạm biến ápThử nghiệm giao thức truyền thông iec 60870-5-101/104 dùng trong hệ thống tự động hóa trạm biến áp

  Bài báo đã phân tích, cung cấp cho người đọc kiến thức về các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá thời gian, sai số của tín hiệu trong hệ thống SCADA. Trên cơ sở phân tích, hướng dẫn cấu hình, thử nghiệm đã thực hiện, cho phép các đơn vị điện lực lựa chọn mô hình kết nối và giao thức thích hợp nhất theo nhu cầu, chủ động việc mua sắm, lắ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0

 • Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quayBài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay

  Trong bài báo, tác giả đã giải quyết vấn đề đa nghiệm của bài toán động học ngược bằng cách áp dụng phương pháp số Newton-Raphson. Việc quy khối lượng khâu hình bình hành về hai đầu khớp giúp đơn giản hóa bài toán động lực học. Tuy vậy, đây chỉ là cách giải gần đúng, cần được nghiên cứu thêm. Hai phương án thiết kế hình học được đưa ra có thể...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0

 • Âng cao chất lượng chăm sóc người bệnh: Quan điểm quản lý trong thời kỳ số hóaÂng cao chất lượng chăm sóc người bệnh: Quan điểm quản lý trong thời kỳ số hóa

  Công nghệ số đóng góp quan trọng trong cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh, giúp công tác chất lượng hiệu quả và đáp ứng nhanh hơn, tổng thể hơn • Công nghệ số hỗ trợ đáng kể trong theo dõi, đo lường chất lượng, thu thập và phân tích số liệu, tìm ra giải pháp can thiệp và giám sát hiệu quả của các giải pháp can thiệp • Công nghệ số đóng...

  pdf26 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

 • Một phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quanMột phương pháp tra cứu ảnh hiệu quả sử dụng phân cụm phổ trong phản hồi liên quan

  Many previous techniques were designed to retrieve images in a certain neighborhood of the query image, thus bypassing the related images in the whole feature space. Besides, some designed techniques only care about similarity between query image and data image that neglects similarities among data images. In this paper, we propose an efficient ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 2

  Dạng phi tuyến thường gặp trong các HT truyền động cơ khí là khe hở, thí dụ, khe hở xuất hiện trong bộ phận truyền động bằng bánh răng. Đặc tính tĩnh và mô hình cơ học của khâu kiểu khe hở như mô tả trên H.1-12

  pdf20 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Tổng hợp HTĐKTĐGĐBài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Tổng hợp HTĐKTĐGĐ

  giá trị xấp xỉ thời gian trễ L, được xác định bằng giao điểm đường tiếp tuyến với h(t) tại điểm uốn với trục thời gian; =- thời gian đặc trưng cho quá trình quá độ T, là thời gian cần thiết để đường tiếp tuyến với h(t) tại điểm uốn đi được từ 0 tới k; - thời gian quá độ T0,95.

  pdf32 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0