• Thách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEANThách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Hội nhập là xu hướng tất yếu cho sự phát triển hiện tại. Tuy nhiên việc cải cách thể chế, chính sách và xây dựng, thực thi các khuôn khổ quản lý thuế tiên tiến cũng như đầu tư hạ tầng, hệ thống dữ liệu quản lý cho quá trình hội nhập buộc cơ quan thuế và chính phủ cần có cái nhìn nghiêm túc và lộ trình điều chỉnh phù hợp trong ngắn hạn và ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0

 • Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An GiangSự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang

  Trên cơ sở thang đo sáu yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu và tiến hành phân tích nhân tố khám phá. Sau hai lần phân tích nhân tố khám phá đã loại bỏ tám quan sát không thỏa điều kiện trong kết quả phân tíc...

  pdf11 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá và đề xuất giải pháp phân phối cổ tức của các công ty niêm yết trên hoseĐánh giá và đề xuất giải pháp phân phối cổ tức của các công ty niêm yết trên hose

  5.1. Kết luận Bài báo này đánh giá CSPPCTcụ thể là kiểm định lý thuyết dòng tiền tự do dựa trên mẫu 100 CTNY trên HOSE giai đoạn 2008 – 2012. Kết quả cho thấy việc phân phối cổ tức của các CTNY trên HOSE phù hợp với lý thuyết dòng tiền tự do, nghĩa là các công ty chi trả cổ tức hay chi trả cổ tức cao hơn mức trung bình là 47,36% thì có dòng tiề...

  pdf9 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 506 | Lượt tải: 0

 • Chống chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt NamChống chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  Tóm lại, việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới và kinh tế khu vực sẽ mang lại cho các quốc gia các lợi ích và song song là các thách thức mới. Việt Nam cũng không là ngoại lệ khi mà chúng ta đang dần hoà nhập vào nền kinh tế thế giới với các nghiệp vụ kinh doanh mang tính chất xuyên quốc gia phát sinh và từ đó cũng nảy sinh các vấn đề mang tính...

  pdf6 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0

 • Sai sót Báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamSai sót Báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tổng kết từ các nội dung phân tích sai sót BCTC các công ty niêm yết tại Việt Nam có thể thấy, tình tr sai sót BCTC là phổ biến cả về số lượng, về chất lượ (mức độ sai sót lớn) và về thời gian sai sót. Từ kết quả p tích có thể rút ra một số kết luận sau: i) Sai sót BCTC của công ty niêm yết là phổ biến cả số lượng công ty và về quy mô sai só...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Tác động của các yếu tố tài chính đến thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí MinhTác động của các yếu tố tài chính đến thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

  Với mục tiêu, kiểm định tác động của các yếu tố tài chính đến thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR) để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thị trường nhà ở bị tác động bởi các yếu tố tài chính như: tăng trưởng kinh tế, cung tiền ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yếtCác yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết

  Kết quả ước lượng chứng minh kiểm toán độc lập là một trong các yếu tố ảnh hưởng đáng kể và thuận chiều đến mức độ công bố của doanh nghiệp. Do đó cần phải nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập. Cần tăng cường và hoàn chỉnh khung pháp lí để kiểm soát công tác kiểm toán. Hiện nay được ủy quyền từ Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VA...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đấu thầu - Chương 5: Kết thúc đấu thầu - Nguyễn Thị Minh ThuGiáo trình Đấu thầu - Chương 5: Kết thúc đấu thầu - Nguyễn Thị Minh Thu

  1. Văn bản hợp đồng 2. Phụ lục hợp đồng (nếu có) 3. Biên bản đàm phán hợp đồng 4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 5. Văn bản thỏa thuận về điều kiện hợp đồng 6. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tài liệu 7. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tài liệu 8. Các tài liệu khác

  pdf25 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đấu thầu - Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu - Nguyễn Thị Minh ThuGiáo trình Đấu thầu - Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu - Nguyễn Thị Minh Thu

  Khi nào thì hồ sơ dự thầu bị loại bỏ? • Ko đáp ứng được yêu cầu quan trọng của HS mời thầu • Ko đáp ứng được tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật • Phạm sai lệch (>10% so với tổng giá trị tuyệt đối so với giá dự thầu)

  pdf23 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đấu thầu - Chương 3: Tổ chức đấu thầu - Nguyễn Thị Minh ThuGiáo trình Đấu thầu - Chương 3: Tổ chức đấu thầu - Nguyễn Thị Minh Thu

  GIAI ĐOẠN 2: • Nhà thầu: Xác nhận có hay ko có thư giảm giá trong hồ sơ dự thầu • Trình tự: 1) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính ở GĐ 1, hồ sơ dự thầu ở GĐ 2 2) Mở hồ sơ đề xuất tài chính GĐ 1 (của các nhà thầu tham dự GĐ 2), mở hồ sơ dự thầu GĐ 2 (cả kỹ thuật và tài chính) >>> Ghi thông tin chính vào biên bản 3) Ký xác nhận vào b...

  pdf18 trang | Chia sẻ: huongthu9 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0