• Báo cáo thực tập tại Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà TâyBáo cáo thực tập tại Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tây

  * Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Báo cáo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 cho các huyện, thị xã còn lại gồm Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Phú Xuyên. Phấn đấu đến tháng 6/2007 hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huỵện trên địa bàn toàn tỉnh. - Thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đối với cấp x...

  doc20 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hướng dẫn học sinh lập và phân tích biểu đồ địa lýĐề tài Hướng dẫn học sinh lập và phân tích biểu đồ địa lý

  Học đi đôi với hành là một trong những yêu cầu cơ bản hiện nay của nhà trường đặc biệt là loại hình BTTHPT hệ 11 môn. Lập và phân tích biểu đồ địa lý cho học sinh phải đặt vào yêu cầu cơ bản trong dạy địa lý qua đó khắc sâu kiến thức thực tiễn với lý thuyết là vô cùng cần thiết. Vì vậy, bản thân tôi phải dày công suy nghĩ từ khâu tìm hiểu bài giảng...

  doc13 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0

 • Đề án Quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết xã Vũ Quý đến năm 2015Đề án Quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết xã Vũ Quý đến năm 2015

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Tính khả thi và hiệu quả của đề án Quy hoạch sử dụng đất đai chi tiết xã Vũ Quý đến năm 2015 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực hiện quản lý sử dụng đất đai, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian qua, các nguồn lực và định hướng phát triển của các ngành. Đề án quy hoạch đã thể hiện các chủ trươn...

  doc52 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 865 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nayĐề tài Những phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay

  Nói văn hoá không thể không nói đến hệ tư tưởng, hệ tư tưởng chi phối quan niệm về giá trị, chi phối đạo đức, lối sống và hành vi con người. Hệ tư tưởng của chúng ta là hệ tư tưởng mang bản chất giai cấp công nhân, là học thuyết cách mạng và khoa học, kết tinh văn hóa nhân loại, hướng mục tiêu giải phóng giai cấp, dân tộc, con người khắc phục tình ...

  doc14 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sự vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở VNĐề tài Sự vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở VN

  Lênin đã đưa ra các hình thức kinh tế của chủ nghĩa tư bản Nhà nước áp dụng đối với các nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội - từ một nưới tiẻu nông. Và Lênin đã áp dụng nó vào nước Nga XôViết bước đầu đã đem lại một số thành công. Nhưng theo Lênin đây là hình thức mới, nên cần có nhiều thời gian thử nghiệm và rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện về mặt lý...

  doc31 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở Tương Giang Từ Sơn Bắc NinhĐề tài Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở Tương Giang Từ Sơn Bắc Ninh

  Qua việc tìm hiểu cũng như đI thực tế ở trường THCS Tương Giang Từ Sơn Bắc Ninh. Tôi đã có sự vận dụng và kết hợp với những phương pháp nghiên cứu đIều travới một hệ thống câu hỏi mà chúng tôi đã đánh máy sẵn theo yêu cầu của đối tượng trả lời, không cần ghi tên vì vậy công việc đIều tra được tiến hành hêt sức khách quan, trung thực. Bên cạnh phươ...

  doc30 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Trình tự thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyến bố phá sản doanh nghiệpKhóa luận Trình tự thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyến bố phá sản doanh nghiệp

  * Để pháp luật được đi vào đời sống đòi hỏi chúng ta phải có được, một đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ các tri thức pháp luật, có năng lực công tác, hoạt động trong các cơ quan tư pháp. Do đó, chúng ta cần phải tăng cường công tác đào tạo, tổ chức đội ngũ cán bộ toà án. Các thẩm phán phải là những người không những nắm chắc luật mà còn có trình...

  doc54 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nội dung và hình thức chuyển tải thông tin trên báo tếtKhóa luận Nội dung và hình thức chuyển tải thông tin trên báo tết

  Báo Tết nên có những bài viết đánh giá, tổng kết chuyên sâu, cụ thể từng lĩnh vực, tránh tình trạng chỉ dừng lại ở việc nêu sự kiện, hiện tượng một cách sơ lược, chung chung thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục. Điều này đòi hỏi người viết phải chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, am hiểu lĩnh vực chuyên môn của vấn đề. Không nhất thiết phải có bài v...

  doc80 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo thực tập tại công ty may mặc Thăng LongBáo cáo thực tập tại công ty may mặc Thăng Long

  Bao quát toàn bộ nội dung của quá trình sản xuất một mã hàng cho thấy tổ chức lao đọng khoa học không chỉ là một vấn đề tổ chức thông thường mà đó là phương pháp tổ chức vừa mang tính khoa học vừa có cả nghệ thuật tổ chức quản lý.Trong đó tổ chức lao động trong xí nghiệp cần pơhải biết điểm mậnh, điểm yếu của từng lao động để phân cônng cho phù hợp...

  doc80 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 19/12/2018 | Lượt xem: 929 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) May Nhân Đạo - Trí TuệBáo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) May Nhân Đạo - Trí Tuệ

  * Túi điện thoại Chiết ly đáy túi 2 bên đều nhau theo đúng đường mực dấu. Miệng túi điện thoại được may với chun, bản to miệng túi 3/8". Túi được phân thành 2 phần đều nhau bởi đường may kê với vải phối, bản to của phối bằng 1/4 khi may túi với xúp yêu cầu phải kéo căng sợi xúp và phần đáy túi phải nguýt tròn sao cho 2 bên đáy túi phải đều nhau. B...

  doc61 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 19/12/2018 | Lượt xem: 779 | Lượt tải: 0