• Chuyên đề Một số ý kiến về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắpChuyên đề Một số ý kiến về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

  - Phản ánh đầy đủ, kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh. - Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng trong sả...

  doc11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2285 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về Quỹ đầu tư tại Việt NamĐề tài Tìm hiểu về Quỹ đầu tư tại Việt Nam

  Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trong hệ thống tài chính Việt Nam .Từ khi các quỹ đầu tư ra đời đến nay , các doanh nghiệp có thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn, lợi ích này thu được do sự kết hợp các công cụ huy động vốn của Quỹ. Đó là các loại chứng khoán do Quỹ phát hành, cùng với hoạt động của thị trường chứng khoán cho phép trao đổi,...

  doc20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH NISHU Việt NamChuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH NISHU Việt Nam

  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các Công ty là vấn đề mang tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và đang là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác quản lý vốn trong sản xuất kinh doanh và quản lý hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh là vấn đề quyết định sự ...

  doc79 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2267 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Một số ý kiến về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệpTiểu luận Một số ý kiến về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp

  Nguyên vật liệu thuộc tài sản lưu động, giá trị vật liệu thuộc vốn lưu động dự trữ của DN. Vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở các DN, cho nên việc quản lý quá trình thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trự và sử dụng NVL trực tiếp tác động đến những chỉ tiêu quan trọng nhất của DN như chỉ tiêu sản lượ...

  doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2517 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Công nghiệp hoá kinh tế Việt NamĐề tài Công nghiệp hoá kinh tế Việt Nam

  Đại hội X, Đảng ta xác định: "Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Phải luôn luôn coi trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một cuộc cách mạng thực sự quan trọng trong nông nghiệp và...

  doc25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ thuộc các doanh nghiệp phải đối mặt đối với thị trường. Để tồn tại và phát triển, kinh doanh có hiệu quả thì bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty cần quan tâm tới việc một cơ chế dự báo, kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình thực tập tại công ty T...

  doc46 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thị trường hàng điện tử Việt Nam,thực trạng và giải pháp trong hội nhập kinh tế quốc tếĐề tài Thị trường hàng điện tử Việt Nam,thực trạng và giải pháp trong hội nhập kinh tế quốc tế

  a) Cải tiến mạnh mẽ phương pháp đào tạo và chương trình giảng dạy tại các khoa điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ các nhà quản lý, đội ngũ kỹ thuật viên và thợ lành nghề. Tiếp thu có chọn lọc chương trình, kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử từ nước ngoà...

  doc40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 1

 • Đề án Thực trạng hạch toán kế toán tại đơn công ty TMĐTPTMN Nghệ AnĐề án Thực trạng hạch toán kế toán tại đơn công ty TMĐTPTMN Nghệ An

  Qua thời gian kiến tập tại phòng kế toán công ty TMĐTPTMN Nghệ An, em đã được tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán và quá trình hạch toán tài chính các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty, hệ thống chứng từ , sổ sách kế toán cũng như các báo cáo tài chính của công ty. Từ thực tiễn và các số liệu thu thập được tại công ty, em nhận thấy đâ...

  doc47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Một số hiểu biết và kiến nghị xung quanh vấn đề hình thành, phát triển của các tập đoàn kinh tế ở Việt NamChuyên đề Một số hiểu biết và kiến nghị xung quanh vấn đề hình thành, phát triển của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

  Từ những nghiên cứu tổng quan trên, chúng ta có thể một lần nữa khẳng định lại vai trò đòn bẩy của mô hình TĐKT đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Và sự hình thành các TĐKT được thừa nhận như một xu thế tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để có thể có được những TĐKT đúng nghĩa, có khả năng làm đối tác và cạnh tranh được với...

  doc41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty ACCĐề tài Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty ACC

  - Bộ máy kế toán tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cung cấp kịp thời yêu cầu cơ bản về thông tin kế toán của Công ty. Đội ngũ kế toán có trình độ, năng lực, nhiệt tình trong công việc và được bố trí hợp lý. - Hệ thống chứng từ ban đầu được tổ chức tương đối tốt đảm bảo hợp lý, hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ theo đúng quy định của BTC. - Phương pháp h...

  doc14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/04/2015 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0