• Luật học - Ôn tập luật hiến pháp 2016Luật học - Ôn tập luật hiến pháp 2016

  Nguyên tắc quyền của công dân không tách rời nghiã vụ của công dân - Cơ sở hiến định: điều 15 khoản 1 HP 2013 Cơ sở lý luận Trong mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, quyền của công dân làn nghĩa vụ của nhà nước, nghĩa vụ của công dân là quyền của nhà nước. Nghiac vụ của NN được xác định trong HP và pháp luật thông qua quy định về nhiệm vụ củ...

  docx62 trang | Chia sẻ: huyhoang44 | Ngày: 21/03/2020 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hòa giải trong tố tụng dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễnKhóa luận Hòa giải trong tố tụng dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong dân gian đă có câu “vô phúc đáo tụng đ́nh”; song lại có câu “dĩ ḥa vĩ quư”. V́ vậy ḥa giải đă trở thành một truyền thống tốt đẹp, rất đáng khuyến khích để giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong đời sống xă hội. Trong pháp luật tố tụng dân sự, ḥa giải đă trở thành hoạt động tố tụng có tính b...

  doc61 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 3439 | Lượt tải: 13

 • Tiểu luận Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của tòa ánTiểu luận Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ của tòa án

  Phần mở đầu Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO và nền kinh tế nước ta đã chuyển sang mô hình phát triển theo thể chế thị trường, các tranh chấp kinh tế không những đơn thuần là tranh chấp giữa hai chủ thể giao kết hợp đồng kinh tế, mà còn có những tranh chấp dưới các dạng khác nhau phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh như tranh chấp ...

  docx15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2188 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Quan hóa - Thanh hóaLuận văn Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Quan hóa - Thanh hóa

  LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, bao cấp, kế hoạch hóa cao độ sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua kinh tế - xã hội có nhiều phát triển, bên cạnh việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, Nhà nước cũng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật tr...

  docx71 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 8

 • Khóa luận Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh HóaKhóa luận Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

  LỜI NÓI ĐẦU Quản lý Nhà nước đó là sự tác động, điều chỉnh mang tính quyền lực Nhà nước đối với các quá trình và hành vi xã hội, tức là quản lý toàn bộ xã hội. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhà nước XHCN trong việc quản lý kinh tế nói chung cũng như về lĩnh vực về văn hóa nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó xuất phát từ nh...

  docx17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế: Bảo đảm cơ sở hạ tầng phát triển kinh tếTiểu luận Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế: Bảo đảm cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế

  BẢO ĐẢM CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 1. THẾ NÀO LÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Nhà nước thực hiện vai trò kinh tế của mình không chỉ bằng việc xây dựng và quản lý khu vực kinh tế nhà nước mà quan trọng hơn là quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân bao gồm cả kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế cá thể t...

  docx13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2730 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Sóc SơnĐề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn

  LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Ngân sách xã và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý ngân sách xã I. Đặc điểm và nội dung thu, chi NSX. 1. Sự hình thành và phát triển của NSX Ở nước ta NSX đã có trên một nghìn năm lịch sử và được gắn liền với các triều đại phong kiến cho đến chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tuy mỗi thời kỳ xã có tên gọi khác nhau,...

  docx30 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Giá trị quyền sử dụng đất là tài sản thế chấpĐề tài Giá trị quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp

  Mục lục LỜI NÓI ĐẦU Chương I- Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản thế chấp 3 I- Đất đai là một tài sản 3 1- Vai trò của tài sản đất đai 3 2- Đặc điểm của tài sản đất đai 5 3- Đất đai là một tài sản 8 II- Giá trị quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp 9 1- Vai trò là tài sản thế chấp giá trị quyền sử dụng đất 9 2- Phân loại các mục đích sử dụ...

  doc38 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượngKhóa luận Giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tình hình nghiên cứu 2 1.3 Mục tiêu của Luận văn 3 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 4 1.6 Cơ cấu của Luận văn 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CĂN BẢN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG THƯƠNG LƯỢNG 5 1.1 Khái quát chung về tranh chấp thương mại v...

  doc88 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2096 | Lượt tải: 4

 • Khóa luận Hành vi thương mại theo pháp luật Việt NamKhóa luận Hành vi thương mại theo pháp luật Việt Nam

  Mục lục Lời cảm ơn Lời nói đầu Chương 1 Những lí luận cơ bản về hành vi thương mại 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Luật thương mại 1.1.1 Quan niệm về Luật thương mại và hành vi thương mại 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Luật thương mại Việt Nam 1.2 Hành vi thương mại 1.2.1 Khái niệm hành vi thương mại 1.2.2 Thành tố của hành vi thư...

  doc82 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 1