• Luận án Giảng văn ở trường phổ thông trung học (lịch sử và triển vọng)Luận án Giảng văn ở trường phổ thông trung học (lịch sử và triển vọng)

  Khoa học giảng văn ở nhà trƣờng phổ thông đang hòa trong sức chuyển mới của hoạt động giáo dục hƣớng theo chiến lƣợc xây dựng con ngƣời, những chủ thể năng động của công cuộc phục hƣng đất nƣớc. Là môn học thuộc khoa học nhân văn có mối quan hệ khắng khít với truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc, đƣợc bồi đắp, phát triển qua 50 năm "đấu t...

  pdf214 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 0

 • Luận án Vai trò của hư từ trong việc hình thành hàm ý trong ngôn ngữ Nguyễn Công HoanLuận án Vai trò của hư từ trong việc hình thành hàm ý trong ngôn ngữ Nguyễn Công Hoan

  Xác định vai trò của hư từ trong việc hình thành hàm ý trong ngôn ngữ Nguyễn Công Hoan thông qua tập truyện ngắn "Ngựa người và Người ngựa" có thể chưa bao quát hết toàn bộ sáng tác của ông nhưng dù sao đó cũng là những bằng chứng sinh động về đặc điểm phong cách ngôn ngữ của Nguyễn Công Hoan. Đặc biệt qua mô tả ngôn ngữ của Nguyễn Công Hoan ch...

  pdf126 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thơ nôm đường luật (từ Hồ Xuân Hương Đến Trần Tế Xương)Luận án Thơ nôm đường luật (từ Hồ Xuân Hương Đến Trần Tế Xương)

  Đường luật là thiên nhiên khách thể và cụ thể chứ không chỉ là thiên nhiên chủ - thể, không phải là thiên nhiên quan hệ. Không gian vũ trụ, thời gian vũ trụ tuần hoàn theo chu kỳ, ngôn ngữ có tính hàm súc, có sức gọi, mang tính khái quát, ước lệ, bộ phận từ Hán - Việt, câu thơ mang tính chất vô nhân xưng, . thường gắn bó với đề tài vịnh sử, vịn...

  pdf220 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ địa chính bằng kỹ thuật tin họcĐề tài Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ địa chính bằng kỹ thuật tin học

  6.2. Các khả năng ứng dụng Mặc dù còn có những vấn đề tồn tại nêu trên, hệ thống vẫn có thể được ứng dụng để giải quyết các vấn đề sau đây: 1. Số hóa các bản vẽ có sẵn để đưa vào lưu trữ lâu dài, nhằm giải quyết hiện trạng giảm sút chất lượng của các bản vẽ đó 2. Xử lí các số liệu đo bằng phương pháp toàn đạc đề xây dựng các mảnh bản đồ số đị...

  pdf31 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 0

 • Luận án Soạn thảo Luận án Soạn thảo "Bảng từ toán học Pháp - Việt và Việt - Pháp cho các lớp song ngữ ở các trường đại học và trung học tại Việt Nam"

  Phrases et expressions usuelles Calculer le produit des trois matricessuivantes.: Tính tích của ba ma trận sau. Ce qui démontre le théorème : Điều này chứng minh được định lý Ce résultat est valable pour. : Kết quả này thỏa với. Ceci équivaut à dire que. : Điều này tương đương với nói rằng. Comparer les sens de variation de deuxfonctions.: So ...

  pdf289 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở một số tỉnh phía nam và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạoLuận án Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở một số tỉnh phía nam và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

  7. Nghiên cứu triển khai mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nhẹ để có thể đưa được nhiều trẻ khuyết tật đến trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Chính phủ giao cho Bộ giáo dục và Đào tạo. - Trước mắt giao trách nhiệm cho các khoa Giáo dục đặc biệt tại các trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm tập trung đào tạo giáo viên thực hiện chương tr...

  pdf95 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1099 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường Đại học Trà VinhLuận án Tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường Đại học Trà Vinh

  2. Kiến nghị 2.1. Đối với nhà trường - Cần quan tâm hơn nữa tới việc bồi dưỡng cho đội ngũ GV cả về trình độ chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm để họ luôn cập nhật được những kiến thức mới, cụ thể hóa bài giảng thành những vấn đề sát với thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. - Chú trọng tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, p...

  pdf110 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 1

 • Luận án Tìm hiểu những khó khăn tâm lý trong quá trình giải bài tập hình học của học sinh phổ thông trung học cơ sởLuận án Tìm hiểu những khó khăn tâm lý trong quá trình giải bài tập hình học của học sinh phổ thông trung học cơ sở

  Để khắc phục những khó khăn trên trong quá trình giảng dạy hình học cần lƣu ý những điểm sau: 1- Do đặc điểm của sự phát triển tƣ duy của HS, đặc điểm và yêu cầu của chƣơng trình hình học lớp 7 mà khi giảng dạy phải chú ý đến con đƣờng biện chứng trong nhận thức trong việc lĩnh hội khái niệm. Cụ thể khi hình thành khái niệm hình hình học phải b...

  pdf91 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tìm hiểu quan niệm thơ cổ Việt NamLuận án Tìm hiểu quan niệm thơ cổ Việt Nam

  Người xưa vậy là đã bàn đến hầu hết các vấn đề của thơ, từ nội dung đến hình thức, từ chủ thể đến khách thể, từ bản chất thơ đến việc bình thơ. Nhiều vấn đề đã được các danh nho cũng như hàn sỷ, hữu danh cũng như vô danh giải quyết khá thấu dáo, đi gần với quan niệm thi ca tiến bộ của nhân loại và quan niệm thi ca hiện đại của dân tộc. Từ tất cả...

  pdf181 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 17/12/2018 | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tếTài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tế

  Tài liệu ôn thi môn Quản lý nhà nước về kinh tếCâu 1: Nhà nước là gì? Nhà nước ra đời từ các nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào cơ bản nhất? Vì sao? Câu 2. Thể chế hành chính Câu 3: Quản lý nhà nước đối với xã hội là gì? Có những đặc điểm gì? Câu 4: Thiết chế Nhà nước là gì? Nó bao gồm những nội dung nào? Nội dung nào quan trọng nhất?Vì sao? Câu 5. T...

  doc4 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 3383 | Lượt tải: 1