• Giáo trình Toán cao cấp A1-A2Giáo trình Toán cao cấp A1-A2

  Toán cao cấp A1-A2Bài 1 Giới hạn và liên tục I. SỐ THỰC VÀ HÀM SỐ 1.Các số thực và đýờng thẳng thực Các số thực là những số có thể biểu diễn dýới dạng thập phân nhý : trong đó dấu ba chấm (… ) chỉ dãy các ký số sau dấu chấm thập phân kéo dài đến vô hạn . Các số thực có thể đýợc biểu diễn về mặt hình học bởi các điểm trên 1 đýờng thẳng, đýợc gọi là ...

  pdf146 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2324 | Lượt tải: 13

 • Bài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSSBài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS

  Bài tập và hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS Anh/Chị hãy vào trang web: http://www.fpts.com.vn/user/stock/thong-ke/ thu thập số liệu theo tháng của chỉ số giá chứng khoán VN Index (VNI) và giá của cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), và thực hiện các yêu cầu sau đây: - lưu số liệu vừa thu thập về dưới dạng tập tin .

  doc51 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 8153 | Lượt tải: 4

 • Những nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ emNhững nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ em

  Những nguyên nhân và kết quả từ xã hội, gia đình ảnh hưởng tới trẻ emMỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU Hạnh phúc lẫn đớn đau và cả nụ cười lẫn nước mắt. Tất cả những điều đó tạo nên một thế giới một xã hội vô cùng phức tạp,giả rối, tính toán và đầy mưu lợi. Xã hội ấy cũng đã từng ban tặng cho các em quyền được vui chơi, quyền được đi học, quyền đòi hỏi sự qua...

  doc11 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước taVấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Vấn đề mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG I. MỘT SỐ LOẠI MÂU THUẪN 1. Mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài 2. Mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản 3. Mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu. 4. Mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng II. VẤN ĐỀ MÂU THUẪN TRONG TH...

  doc18 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 6420 | Lượt tải: 6

 • Xã hội học - Dư luận xã hộiXã hội học - Dư luận xã hội

  KHÁI NIỆM VỀ XÃ HỘI HỌC Xã hội học có nguồn gốc từ lâu đời nhưng nó chỉ thành môn khoa học độc lập vào những năm 30 của thế kỷ 19.Vào thời điiểm đó cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học tự nhiên cũng như sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật công nghiệp và sự biến đổi về mọi mặt của đời sống xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra ,các tri thức c...

  doc26 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 4644 | Lượt tải: 6

 • Thời đại ngày nay, xu thế phát triển của thời đại ngày nay và ảnh hưởng của nó đến thanh niên Việt NamThời đại ngày nay, xu thế phát triển của thời đại ngày nay và ảnh hưởng của nó đến thanh niên Việt Nam

  Lời Mở Đầu Hiện nay, tình hình thế giới đang diễn ra theo những xu thế phát triển rất phức tạp và đầy biến động. Việc xác định xem xu hướng phát triển nào là phù hợp cho tình hình phát triển của đất nước đang là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nếu một quốc gia không xác định được chính xác xu thế vận động của thế giới th...

  doc25 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 6154 | Lượt tải: 6

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩaXây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Lời mở đầu Quốc phòng là: công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ . của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo sức mạnh toàn diện, cân đối...

  doc11 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 9496 | Lượt tải: 8

 • Sự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩmSự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩm

  Sự phát triển hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa qua một số tác phẩmMỞ ĐẦU 1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời là kết quả tất yếu của sự phát triển học thuyết Mác – Lênin về triết học và kinh tế chính trị học, cơ sở cho việc luận chứng về kinh tế xã hội của quá trình nảy sinh, hình thành và phát triển của Ch...

  doc33 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 3383 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nayTiểu luận Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay MỞ ĐẦU Đề cập tới chức năng của hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định: Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới...

  doc32 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 2592 | Lượt tải: 22

 • Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của kinh tế nông hộMột số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của kinh tế nông hộ

  Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của kinh tế nông hộLỜI MỞ ĐẦU Nền văn minh nông nghiệp ra đời sớm nhất và đã tồn tại hàng vạn năm trên Trái Đất, là một ngành không thể thay thế được, cho dù trong thế kỷ XXI và sau này nữa khi các trình độ kỹ thuật điện tử, hoá sinh phát triển cao độ. Nông nghiệp – nông dân – nông thôn đã trải qua nhiều thăng ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 4