• Đề thi toefl năm 1998Đề thi toefl năm 1998

  1. (A) She doesn't want to waste her film. (B) She already took a picture of the mountains. (C) She doesn't have any more film. (D) She doesn't know how to use the camera. 2. (A) Their food will arrive shortly. (B) He'll take their order soon (C) He'll ready to take their order (D) They'll have to wait for a table

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2394 | Lượt tải: 1

 • Đề thi TOEFL năm 1999Đề thi TOEFL năm 1999

  1. (A) He wants to go early to avoid a traffic jam. (B) He wants to leave the theater before the movie is over. (C) He doesn't know the way to the theater. (D) He doesn't usually get up at 7:00. 2. (A) Walk around the corner to the next block. (B) Take a taxi to the hotel. (C) Telephone the hotel for directions. (D) Wait in the can...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 0

 • Đề thi TOEFL năm 2001Đề thi TOEFL năm 2001

  1. (A) He has just recovered from the flu. (B) He won’ t be able to go to the play. (C) He heard that the play isn’ t very good. (D) He has already seen the play. 2. (A) Share the place he’ s renting. (B ) Avoid living near the campus. (C) Apply for campus housing. (D) Find an apartment soon

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2551 | Lượt tải: 1

 • Đề thi toefl năm 1995Đề thi toefl năm 1995

  1. (A) He makes a lot of money. (B) He has just been left some money. (C) He doesn't believe three hundred dollars is enough. (D) He can't afford to spend that much. 2. (A) He knows what is wrong with the watch. (B) The woman doesn't need to buy another battery. (C) The woman should get a new watch. (D) The jewelry store can probably ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 0

 • Đề thi toefl năm 1996Đề thi toefl năm 1996

  . (A) She wants some coffee before she leaves. (B) She likes coffee ice cream. (C) She will pour enough milk for three. (D) She wants her coffee with milk. 2. (A) She can certainly come to the party. (B) The party will definitely be a success. (C) She's surprised that Meg planned a party. (D) She would be glad to work on the party. ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2399 | Lượt tải: 1

 • Đề thi toeic tháng 7 năm 2009Đề thi toeic tháng 7 năm 2009

  101. Saint Lawrence's University was ________ in its bid to host the national volleyball finals. (a) rejection (b) rejecting (c) rejected (d) rejects 102. It is challenging to ________ with a manager who is so close-minded about solutions. (a) intend (b) negotiate (c) estimate (d) promote

  doc20 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 3

 • Đề thi toeic tháng 1 năm 2009Đề thi toeic tháng 1 năm 2009

  101. Businesses wait to be sure of an economic recovery but consumers are getting more ------- about the job market. (A) optimist (B) optimistic (C) optimistically (D) optimists 102. The ------- will be chaired by Mr. Sheldon, one of the most innovative directors in the company. (A) category (B) qualification (C) committee (D) pro...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 0

 • 5 bộ đề thi toeic5 bộ đề thi toeic

  Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi chứng chỉ TOEIC của hầu hết các sinh viên hiện nay, mình xin chia sẻ 5 bộ đề thi TOEIC để luyện thi (có kèm đáp án + Audio để nghe Listening). Mỗi đề đủ 200 câu như đề thi chính thức. File hướng dẫn làm bài 1 phần file đề thi File đáp án Bảng trả lời để in ra làm bài

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 4250 | Lượt tải: 12

 • Anh văn du lịchAnh văn du lịch

  Đây là giáo trình hướng dẫn học tiếng Anh dành cho ngành du lịch, bạn nào yêu thích du lịch, muốn quảng bá hình ảnh quê hương mình với các du khách nước ngoài thì tham khảo giáo trình này.

  pdf98 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 2270 | Lượt tải: 19

 • Tiếng anh quản trị kinh doanhTiếng anh quản trị kinh doanh

  Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất kh...

  pdf272 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 12/10/2013 | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 17