• Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi - Hoàng Ngọc Nhậm

  Phương pháp kiểm định White Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến : Bước 1 : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính và từ đó thu được các phần dư ei Bước 2 : Ước lượng mô hình sau Bước 3 : Tính toán trị thống kê nR2 , trong đó n là cỡ mẫu và R2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ ở bước 2 Bước 4 : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý ng...

  ppt17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan - Hoàng Ngọc Nhậm

  Khắc phục tự tương quan Dùng ước lượng với ma trận Newey - West Dùng GLS (Generalized Least Squares) Các mô hình chuyên dùng cho dãy số thời gian => Kinh tế lượng nâng cao Dùng GLS Khi  đã biết. Trong đó và thõa mãn các giả thiết của phương pháp OLS. Khi đó (d) trở thành Đây là phương trình hồi quy tuyến tính thông thường Bước 1: Uớc ...

  ppt32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến - Hoàng Ngọc Nhậm

  Nhận biết đa cộng tuyến Thực hiện hồi qui phụ Hồi qui giữa một biến độc lập nào đó theo các biến độc lập còn lại với nhau và quan sát hệ số R2 của các hồi qui phụ Hồi quy chính : Yi = 1+2X2i+3X3i+ 4X4i + Ui Hồi quy phụ : X4i = α1+α2X2i+α3X3i+ Vi Nhược điểm của việc hồi quy phụ là gì ?Khắc phục đa cộng tuyến Bỏ qua đa cộng tuyến nếu |t| ...

  ppt24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả - Hoàng Ngọc Nhậm

  Nhiều biến định tính và nhiều biến định lượng Nếu mô hình có nhiều biến định tính, chúng ta có thể xác định số biến giả được đưa vào mô hình như sau: Trong đó: n - là số biến giả cần thiết đưa vào mô hình k - là số biến định tính ni - là số lựa chọn của biến định tính thứ i Nhiều biến định tính và nhiều biến định lượng Khảo sát các yếu tố ả...

  ppt31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội - Hoàng Ngọc Nhậm

  Ví dụ (số liệu trước) Ví dụ : Tính khoảng tin cậy của β2 theo số liệu của ví dụ trước với độ tin cậy 95% Ví dụ (số liệu trước) yêu cầu kiểm định các giả thiết Ho:β2= 0 H1:β2≠ 0 Với độ tin cậy 95% Ví dụ (số liệu trước) Yêu cầu kiểm định các giả thiết Ho:R2= 0 H1:R2≠ 0 Với độ tin cậy 95% Ví dụ (số liệu trước) Yêu cầu dự báo giá trị củ...

  ppt81 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Hoàng Ngọc Nhậm

  Khi tung độ gốc bằng 0 thì mô hình trở thành mô hình hồi quy qua gốc tọa độ , khi đó hàm hồi quy như sau R2 có thể âm đối với mô hình này, nên không dùng R2 mà thay bởi R2thô : Không thể so sánh R2 với R2thô Trên thực tế ít khi dùng đến mô hình hồi quy qua gốc tọa độ Hay còn gọi là mô hình log-log hay mô hình log kép Mô hình không tuyến tính t...

  ppt70 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng - Hoàng Ngọc Nhậm

  Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng kinh tế này (biến phụ thuộc) vào một hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biến độc lập, biến giải thích ) dựa trên ý tưởng là ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập Như vậy: Biến độc lập có giá trị xác định trước Bi...

  ppt17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế lượngBài giảng môn học Kinh tế lượng

  NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ • ĐCT hoàn hảo thường do lập mô hình sai: ít khi xảy ra → không giải được nghiệm. • ĐCT không hoàn hảo thường xảy ra: do bản chất KTXH của quan hệ, do thu thập và xử lý số liệu. • ĐCT không hoàn hảo → vẫn giải được nghiệm, tìm được các duy nhất, nhưng kết quả không tốt, sai số của các ước lượng lớn: - Các ước lượng L...

  pdf85 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với nhu cầu nhân lực ngành khí tượng thủy văn tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà NộiĐổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với nhu cầu nhân lực ngành khí tượng thủy văn tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

  Đề xuất thực hiện Trong quá trình triển khai công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, Khoa nhận thấy cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành để đạt được hiệu quả cao nhất. Các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ là những đơn vị ưu tiên nhất với các lý do: Là những đơn vị đã có quá trình phối hợp chặt chẽ trong đà...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê - Hoàng Đức Thắng

  1. Phân tích và dự đoán thống kê Phân tích và dự đoán thống kê là nêu lên một cách tống hợp, qua các biểu hiện về lượng, bản chất, tính quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội trong điều kiện cụ thể về thời gian và không gian, đồng thời nêu lên các mức độ của hiện tượng trong tương lai. Phân tích và dự báo thống kê là giai đọan cu...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0