• Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tínhBài giảng Đại số tuyến tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

  Hệ thuần nhất. Hệ thuần nhất AX = 0 có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi r(A) < n. Hệ thuần nhất AX = 0, với A là ma trận vuông có nghiệm không tầm thường (nghiệm khác 0) khi và chỉ khi det(A) = 0. II. Hệ thuần nhất. Giả sử A là ma trận của hệ thuần nhất có 4 phương trình và 8 ẩn, giả sử có 5 ẩn tự do. Tìm r(A)? Ví dụ Giải thích vì sa...

  pdf30 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Đặng Văn VinhBài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Đặng Văn Vinh

  Liên tục Định nghĩa Các hàm sau đây được gọi là hàm sơ cấp cơ bản: 1) Hàm hằng; 2) hàm mũ; 3) hàm lũy thừa; 4) hàm lượng giác; 5) hàm lượng giác ngược; 6) hàm logarit. Định nghĩa Hàm thu được từ các hàm sơ cấp cơ bản bằng hữu hạn các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, khai căn được gọi là hàm sơ cấp. Định lý Hàm sơ cấp liên tục tại những đi...

  pdf63 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn Giải tích 1Bài tập môn Giải tích 1

  4. Khai triển hàm f(x) = j cos xj thành chuỗi Fourier. 5. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ 2l = 2, trong đó f(x) = x2 khi x 2 [−1; 1]. 6. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ bằng 2π, trong đó f(x) = cos x, x 2 [0; π]. 7. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ 2π, trong...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Đại số tuyến tínhBài tập Đại số tuyến tính

  Bài 2. Cho hệ phương trình  x1 + x2 + x3 + x4 = 4 3x1 + x2 − x3 − 2x4 = 6 2x1 − 4x2 + x3 − 2x4 = 5 2x1 + 6x2 − x3 + x4 = λ Xác định λ để hệ trên có nghiệm. Giải hệ với λ tìm được. Bài 3. Trong không gian tuyến tính R3 cho hai hệ cơ sở (a) = {a1, a2, a3} và (b) = {b1, b2, b3} với a1 = (2, 1, −1), a2 = (3, 1, 2), a3 = (2, 1, 4)...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Giải tích 1Giáo trình môn Giải tích 1

  1. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất Để tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số trong miền D, chúng ta phải tìm các điểm tới hạn, (điểm cực đại (cực tiểu)), của hàm số sau đó so sánh giá trị hàm tại các điểm đó với nhau và với các điểm cực đại (cực tiểu) trên biên của D, từ đó rút ra kết luận về giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) cũng như vị trí những đ...

  pdf139 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp đề thi cuối kì Đại sốTổng hợp đề thi cuối kì Đại số

  Câu 18. (2 điểm) Cho ánh xạ f : R4 ! R4 xác định bởi f(x1, x2, x3, x4) = (x1 + 2x2 + x3 − x4, 2x1 + x2 + x3 + x4, x1 − x2 + x3 + x4, 4x1 + 2x2 + 3x3 + 2x4) (a) Chứng minh f là một phép biến đổi tuyến tính. (b) Tìm Im f , Ker f . Câu 19. (2 điểm) Cho phép biến đổi tuyến tính f : R3 ! R3 xác định bởi f(x1, x2, x3) = (6x1 − 2x2 + 2x3; −2x1 + 5x2...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Một số đề kiểm tra môn Giải tích 2Một số đề kiểm tra môn Giải tích 2

  Hàm có 1 Điểm dừng P(2,2,1). Tính các đạo hàm riêng cấp 2 tại P ta có:     d L P dxdy dxdz dydz 2   2 2 Lấy vi phân 2 vế của 2xz+2yz+xy=12 tại P suy ra: dx+dy+2dz=0      d L P dx dy dxdy 2 2 2   xác định âm Vậy P là điểm cực đại Và vì V liên tục trong góc phần tám thứ nhất và có duy nhất 1 điểm cực đại (P) nên đạt giá trị lớn nhất tại ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Một số đề kiểm tra môn Giải tích 1Một số đề kiểm tra môn Giải tích 1

  Phương phĂp khò - Cºng 2 v‚ cıa phương tr nh (1) và (2) l⁄i ta đưổc: x0 + y0 = 5y + et (3) - Đ⁄o hàm 2 v‚ cıa phương tr nh (2) theo bi‚n t, ta đưổc: y00 = −x0 + 3y0 ) x0 = −y00 + 3y0 (4) - Thay (4) vào (3), ta đưổc: −y00 + 3y0 + y0 = 5y + et , y00 − 4y0 + 5y = −et + Phương tr nh đặc trưng: k2 − 4k + 5 = 0 ) k1 = 2 + i _ k2 = 2 − i + Nghiằm...

  pdf62 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Giải bài tập Vật lí - Cơ nhiệtGiải bài tập Vật lí - Cơ nhiệt

  7-10. Trên bề mặt một phiến đá phẳng và nằm ngang ng−ời ta đặt một bình có khoét hai lỗ nhỏ ở hai phía đối nhau (hình 7-4). Diện tích các lỗ bằng nhau và bằng S = 1000mm2. Một lỗ khoét sát đáy bình, lỗ kia khoét ở độ cao h = 50cm. Bình chứa n−ớc tới độ cao H = 100cm. Tìm gia tốc của bình ngay sau khi mở các lỗ. Bỏ qua ma sát giữa đá và bình. Kh...

  pdf79 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Triết học Mác – LêninĐề cương ôn tập môn Triết học Mác – Lênin

  Tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội + Lịch sử phát triển đời sống tinh thần của xã hội cho thấy rằng những quan điểm lý luận của mỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất trống không mà được tạo ra trên cơ sở kế thừa những vật liệu lý luận của thời đại trước. Do ý thức có tính kế thừa trong sự phát triển cho nên sẽ không thể giả...

  pdf21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0