• Tiểu luận Phân tích luận điểm: Thông tin phong phú, đa dạng, nhiều chiều nhưng phải đúng định hướng; nhanh chóng, kịp thời nhưng phải phản ánh đúng, chính xác, khách quanTiểu luận Phân tích luận điểm: Thông tin phong phú, đa dạng, nhiều chiều nhưng phải đúng định hướng; nhanh chóng, kịp thời nhưng phải phản ánh đúng, chính xác, khách quan

  Giới thiệu Báo chí truyền thông là sản phẩm của kiến trúc thượng tầng xã hội và hoạt động trực tiếp trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị. Với đặc tính là phương tiện thông tin thời sự, đề cập đến mọi hoạt động thuộc mọi lĩnh vực của đời sông, báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện nghiêm túc tiêu chí cơ bản trong hoạt động của mình: “Thông tin phong ...

  doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Một số vấn đề của báo chí Việt Nam giai đoạn 1930 – 1939Tiểu luận Một số vấn đề của báo chí Việt Nam giai đoạn 1930 – 1939

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 I . Lý do chọn đề tài 2 II. Nội dung nghiên cứu 3 1. Báo chí thời kỳ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3 2. Báo chí từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến năm 1936 5 3. Báo chí thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939 6 4. Báo chí thời kỳ cao trào cứu nước 1939-1945 7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 9 I. Báo chí Việt Nam trong thời kì 1930 –...

  doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Khảo sát câu Chuyện báo chí trên báo Hiện NayTiểu luận Khảo sát câu Chuyện báo chí trên báo Hiện Nay

  MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 2 B. NỘI DUNG 3 I. Những tờ báo đó khảo sỏt 3 1.Tờ “ Người Lao Động Online” 3 ·Các bài trên tờ “ Người Lao Động online”: 3 2.Tờ “ Tiền Phong Online”: 3 · Các bài đăng trên “ Tiền phong Online”: 3 3.Tờ “Sinh viên Việt Nam” ( báo in) 4 · Các bài đăng trên “ Sinh viên Việt Nam”: 4 II. Cõu chuyện bỏo chớ trờn bỏo hiện nay và nhữn...

  doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Truyền thông và tác động của truyền thông trong lĩnh vực y tếTiểu luận Truyền thông và tác động của truyền thông trong lĩnh vực y tế

  MỤC LỤC I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRUYỀN THÔNG 2 II. NỘI DUNG 3 1. Truyền thông trong lĩnh vực y tế và tác động của nó. 3 2. Ví dụ: 3 III. LỜI KẾT. 14 Từ xa xưa, khi con người biết trao đổi thông tin với nhau bằng những cử chỉ, hành động hay tín hiệu nào đó để thông báo cho nhau nơi săn bắt, hái lượm là khi đó đã xuất hiện truyền thông. Truyền th...

  doc17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Văn minh tiểu phẩmTiểu luận Văn minh tiểu phẩm

  Giới thiệu Đã có người hỏi tôi câu hỏi này mà tôi không trả lời được: "Nói dân tộc Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến. Nhưng có thấy cái gì đâu!" không phải vì tôi hoàn toàn không có gì mang ra làm bằng chứng để trả lời. Nhưng tôi biết rõ những cái tôi mang ra, người hỏi ấy chẳng đọc được, và do vậy, cũng chẳng hiểu được. Một thế hệ mất...

  doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Một số nét trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực truyền thông đại chúng ở Việt NamTiểu luận Một số nét trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực truyền thông đại chúng ở Việt Nam

  MỤC LỤC 1- Nguyên tắc trong lãnh đạo, quản lý các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam. 1 2- Quản lý nhà nước đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng 3 a) Hệ thống quản lý nhà nước đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng. 3 b) Hệ thống luật pháp về truyền thông đại chúng 3 c) Đạo đức nghề nghiệp của người ...

  doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Quản lý và pháp luật về báo chí Đan MạchTiểu luận Quản lý và pháp luật về báo chí Đan Mạch

  MỤC LỤC I. Đôi nét về đất nước Đan Mạch 1 Thể chế chính trị: 1 Kinh tế - xã hội: 2 II. Báo chí truyền thông ở Đan Mạch 3 · Thế giới truyền thông rộng lớn 4 · Quốc gia của những hiệp hội 4 · Các giới hạn tự do báo chí 4 · Phí cấp phép 4

  doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Phân tích và chứng minh các chức năng xã hội của phát thanhTiểu luận Phân tích và chứng minh các chức năng xã hội của phát thanh

  MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. CÁC CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA PHÁT THANH 4 1. Chức năng tư tưởng 4 2. Chức năng thông tin 5 3. Chức năng khai trí 5 4. Chức năng giải trí 5 5. Chức năng, giám sát, kiểm sát, tư vấn, phát hiện 6 III. KẾT LUẬN 6

  doc7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1375 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu về tiểu phẩm báo chíTiểu luận Nghiên cứu về tiểu phẩm báo chí

  MỤC LỤC 1. Vài nét về tiểu phẩm báo chí 1 2. Các đặc trưng của tiểu phẩm (có ví dụ minh hoạ). 2 a. Tính trào phúng. 2 b. Tính châm biếm 3 ã Ví dụ: Tiểu phẩm: 5 c. Tính đả kích 6 d. Cái hài trong tiểu phẩm 6 e. Tính hài kịch trong tác phẩm tiểu phẩm. 8

  doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Các thể loại báo chí chính luận phóng sự báo chíTiểu luận Các thể loại báo chí chính luận phóng sự báo chí

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 · Thành phần kết cấu của phóng sự thường có 3 phần: 8 * Phần mở đầu, còn gọi là phần nêu vấn đề: 9 * Phần thân bài, còn gọi là phần diễn giải, chứng minh sự tồn tại của vấn đề đã nêu. 10 * Phần kết luận: 10 · Nhìn chung, khi làm phóng sự tác giả cần chú ý những điểm lớn sau đây: 11 · Từ thực tế đó, việc sử dụng ngôn...

  doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 0